Zondag 21 juni:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. P.H. Zaadstra, Kockengen

Bij de diensten:
In de morgendienst richten we ons zondag op Filippus. Hij is één van de zeven diakenen uit Handelingen 6. We kennen hem vooral van zijn ontmoeting met de kamerheer uit Ethiopië. We lezen Handelingen 8:5-8 en 26-40.

Churchdate:  
Een kerkafspraak? Afspreken om naar de kerk te gaan? Er wordt gewerkt aan een voorzichtige opstart hiervan. Maar dit wordt niet bedoeld met Churchdate. De gedachte hierachter is om met mensen uit de buurt of met familie of vrienden samen de online kerkdienst te beleven. Geen vol huis. Wel met in acht name van alle restricties. Maar ook samen. Zo zijn we niet alleen digitaal verbonden.

Gebedskalender:
De nieuwe gebedskalender is als bijlage bij de Nieuwsbrief toegevoegd. Deze gebedskalender ziet er niet uit zoals u gewend bent. De kalender beslaat namelijk 4 weken tot aan de grote vakantie. De vakantieweken vullen we nu niet omdat er geen acties, weinig conferenties, kampen enz., zijn vanwege corona. De kalender na de vakantie hopen we 30 augustus te kunnen uitdelen.

V&T-Gevarieerd:
We naderen het einde van de reeks bijeenkomsten en/of uitzendingen van de gebedskring en van… tja, waarvan eigenlijk. Laten we zeggen: van een gevarieerd gezelschap. De laatste uitzending voor de zomerpauze heeft als thema “de Bijbel (Gods Evangelie) als inspiratiebron voor kunst en cultuur”. Zo, dat klinkt omvangrijk en pittig. Goed om te weten dat ds. Dubbelman voor de inhoud en uitleg zal zorgen. Gelukkig verstaat hij de kunst om met weinig woorden veel te zeggen. Allemaal kijken dus ‘-). Net als vorige week zal ook deze uitzending vooraf opgenomen worden. De schaduwkant daarvan is dat zo’n opname alleen via het YouTube kanaal HGGNK te bekijken en beluisteren is. Helaas niet via Kerkomroep. Komt deze vorm van Vorming & Toerusting na de zomer terug? Daarover gaan we met elkaar in gesprek als we als werkgroep elkaar op DV 22 juni voor het eerst sinds lange tijd weer eens gaan ontmoeten. We houden u en jou op de hoogte.

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 40,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 22 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 
Collecten: 21/6 1. Diaconie, 2. Kerk
Wegbrengen bloemengroet: 21/6 Fam. Glerum; 28/6 Fam. L. Boer

WIJK OOST

In het ziekenhuis:
Donderdag 18 juni is dhr. J. de Jong (A.M.A van Langeraadweg 5A, 3381 LB) geopereerd aan zijn aorta in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Laten we bidden om Gods zegen over de operatie en het herstel. We wensen hem Gods zegen toe.

Met vriendelijke groeten,
M. Dubbelman

WIJK WEST

Huwelijksjubileum:
Op zaterdag 27 juni mogen Jan en Annemarie Verspuij (Bovenkerkseweg 3a, 3381 KA) 45 jaar getrouwd zijn. Van harte willen we jullie samen met jullie kinderen en kleinkinderen feliciteren met deze mijlpaal en wensen we jullie Gods zegen en nabijheid toe.

Uit de pastorie:
In het licht van alle demonstraties moest ik denken aan 1 Timotheüs 2 vers 3 en 4 – Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. De Heere kent geen etnisch profileren en discrimineert niet. Laten Zijn kinderen dat ook niet doen, maar respect tonen aan al Zijn schepselen en hen het evangelie verkondigen.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag