Zondag 22 november:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, Eeuwigheidszondag
18.30 uur: ds. A.J. Plaisier, Amersfoort

Bij de diensten:
Komende zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de kalender van feesten en bijzondere dagen in de christelijke kerk). Die laatste zondag draagt ook wel de naam ‘eeuwigheidszondag’. In de morgendienst zullen we de gemeenteleden herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden. De schriftlezing is 2 Koningen 8: 1-6.

Diaconiecollecte ZOA:
De collecte van komende zondag is bestemd voor ZOA. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. Dat doen ze door zich in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. Ze bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten ze er zich samen voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof is daarbij hun motivatie. Voor meer informatie kunt u kijken op www.zoa.nl. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Break in de week:
‘Break in de week’ zal de titel zijn voor een nieuwe serie V&T-uitzendingen, die we iedere week op woensdagavond gaan uitzenden. Ons doel: gemeente van God zijn met elkaar, op een andere manier. In de uitzendingen zullen we een gevarieerd programma aanbieden van muziek, interviews, besprekingen en kringen, waarin we iets van het ‘gemeente zijn’ laten zien. Dit wordt gedaan aan de hand van een gekozen Bijbeltekst.

U bent van harte welkom om een bijdrage te leveren of ideeën aan te dragen! De eerste week (woensdag 25 november 19.00 uur) starten we met een muzikale uitzending. Hierin zal One Man Audience aan de hand van een Bijbeltekst een aantal liederen ten gehore brengen.

Adventskalender vanuit V&T: 
In de laatste maand van het jaar zien we overal lichtjes verschijnen. Lichtjes geven iets gezelligs aan deze donkere tijd van het jaar, maar bovenal herinneren ze aan Degene Die de bron van al het licht is: God! Met de geboorte van Jezus gaf God licht in het donker. Deze bijzondere gebeurtenis – de komst van het Licht – is waar wij in de adventstijd hoopvol naar uit mogen zien en verwachtingsvol naartoe mogen leven. Het lijkt ons mooi om dat met de hele gemeente te beleven door deze vier weken voor kerst een speciale ‘V&T Adventskalender’ te volgen. ‘In het Licht’ is de rode draad door alle dagen van de kalender. Op de website van de kerk en de Facebooksites ‘V&T Hervormd Giessenburg’ en ‘WijzijnHG’ zal er vanaf de 1e Adventszondag tot aan kerst dagelijks een nieuw bericht verschijnen. Dit kan zijn een (Bijbelse) tekst met korte overdenking, een lied, een quote, een gedicht, een bemoediging of een creatieve verwerking. Het is ook mogelijk deze Adventskalender dagelijks via de mail te ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij: vtadventskalender@gmail.com Een goede en Gezegende adventstijd toegewenst!

Gebedskring: Dinsdagavond 24 november a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. Van harte welkom.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: De leden van de mannenvereniging komen op woensdagmorgen 25 november bij elkaar in ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur. De heer L.C. Boer zal de inleiding verzorgen (1 Tim. 4: 1-16).

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 23 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 22/11 1. Diaconie: ZOA, 2. Kerk

Kinderoppas 0-3 jaar: 22/11 Mirthe van Houwelingen & Naomi de Jong; 29/11 Willemieke Goosens & Marit Visser

Wegbrengen bloemengroet: 22/11 Fam. Pesselse; 29/11 Fam. Bohré

Bent u aan de beurt om op zondag de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen op zaterdag ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat.

Gastvouw/heer: 22/11 v.m. Arnelle v.d. Sande & Adriaan van Houwelingen, n.m. Lo Boer & Marijke Dijksman; 29/11 v.m. Herman & Corrie Visser, n.m. Siebold Freeke & Theo Terlouw

WIJK OOST

Overleden: Zaterdag 14 november overleed mw. Teuntje Kooistra-Blokland (van Hardenbroekstraat 33, 3381 CB). Teuni Kooistra werd als schippersdochter geboren en groeide op in Meppel en Hardinxveld-Giessendam. In 1972 trouwde zij met Charles Kooistra en in 1985 kwamen zij in Giessenburg wonen. De eerste 10 jaar woonden zij aan de Bogerd en daarna aan de Van Hardenbroekstraat.

Teuni is ruim 42 jaar chronisch ziek geweest. Gedurende haar ziekte bleef zij steeds oog houden voor de mensen om haar heen en zij wist zich in haar ziekte gedragen door God. Dit komt ook naar voren in de tekst boven de rouwkaart uit 2 Korintiërs 12: 9: Mijn genade is u genoeg.

Maandag 2 november werd zij opgenomen in het Antonius ziekenhuis te Nieuwegein i.v.m. een ontsteking. Daar werd toen vastgesteld dat zij besmet was met het coronavirus. Na een week ging het virus meer opspelen en is zij, in de leeftijd van 68 jaar, in het ziekenhuis overleden.

De dankdienst voor haar leven is gehouden op donderdag 19 november in de Hervormde Kerk te Giessenburg. De dienst begon om 13.30 uur en aansluitend hebben we haar lichaam begraven op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. Voor het online condoleren en meer informatie over de dankdienst en de begrafenis: zie de afscheidspagina op de website www.sdgdienstenverlening.nl.

Laten we bidden om Gods troost en nabijheid voor Charles, de (klein)kinderen en verdere familie.

Uit het ziekenhuis: We zijn dankbaar dat mw. Corrie Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) donderdag 12 november weer naar huis mocht om verder te herstellen. We wensen haar Gods zegen en kracht toe bij het verdere herstel.

Mw. A. Harrewijn-Slob (Doetseweg 16A, 3381KG) is zaterdag 14 november thuisgekomen uit het ziekenhuis om verder te herstellen. We wensen haar en haar man Gods zegen en nabijheid toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Geboren: Op 14 november is bij Wouter Slob en Laila van Pelt (Damstraat 6a, 3371 AD Hardinxveld) een zoon geboren. Hij heeft de namen Matteo Alexander gekregen. We feliciteren hen van harte met zijn geboorte en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van Matteo.

Uit het ziekenhuis: De afgelopen week is dhr. Arie van Noordennen (Johan de Kreijstraat 34, 3381 DG) geopereerd en heeft hij een nieuwe knie gekregen. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en we bidden om een voorspoedig herstel.

Uit de pastorie:  Nieuwe generaties de weg wijzen naar Gods Koninkrijk. Dit was de gedachte die bij mij op kwam toen ik nadacht over de online catechisatie over ‘wedergeboren worden’. Het is geen alledaagse bezigheid en niet eenvoudig om online catechisatie te geven. Het dwingt respect af voor leerkrachten die langere tijd online les hebben gegeven. Tegelijk is het mooi dat het kan en dat op allerlei manieren gebouwd kan en mag worden aan kerk en samenleving door nieuwe generaties op weg te helpen in deze wereld en te wijzen op Gods Koninkrijk.

Met een hartelijke groet,  ds. J. Holtslag