Zondag 23 april:
09.30 uur: ds. J.H. Menkveld, afscheid Zondagsschool, groep 8
18.30 uur: ds. M. van Heijningen, Alblasserdam

Zondag 30 april:
09.30 uur: ds. J.H. Menkveld, Focusdienst: Dienen en delen
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
In de ochtenddienst nemen we zondagmorgen afscheid van de oudste groep van de zondagschool. We lezen 2 koningen 2:1-13. Het thema is ook afscheid nemen en daarom lezen we het verhaal van Elisa die afscheid moet nemen van Elia. We hopen op een mooie manier afscheid te nemen en vooruit te kijken naar de toekomst!

30 april is er ’s morgens een focusdienst met het thema dienen en delen. We lezen Mattheus 25:31-46. In deze gelijkenis worden we stilgezet bij het oordeel en hoe we bevraagd zullen worden op onze houding naar onze medemens. We zullen in beweging gaan door onze ogen te openen voor onze eigen buurt. Welke vijf mensen willen wij in het oog hebben en voor bidden?

Zondag 30 april is het 10 jaar dat koning Willem Alexander zijn moeder, Prinses Beatrix, opvolgde als Koning der Nederlanden. In de avonddienst willen we stilstaan bij het koningschap. Bij zijn koningschap, maar in het bijzonder bij dat van koning Salomo en Koning Jezus. We doen dit aan de hand van Psalm 72 en Johannes 16:7-15. In deze avonddienst zullen we deze zondag van het Wilhelmus couplet 1 en 6 zingen.

Koffie na de dienst:
na de afscheidsdienst van de Zondagsschool bent u van harte welkom in De Rank. Daar staan dan Margriet Kooijman, Geertje Overduin en Erik en Renske Donk voor u klaar met koffie, thee of fris.

Er is gedoopt:
Afgelopen zondag is de Heilige Doop bediend aan Aagje Korevaar (dochter van Maarten en Tanja Korevaar – van Steenis (Wilhelminalaan 35, 3381BN) We zijn de Heere dankbaar voor het sacrament van de doop en dragen de dopeling en haar ouders op in de voorbede.

Tentdienst:
Op 30 april is er om 14:30 een tentdienst met als thema Hoe weet ik dat het waar is? Een mooie gelegenheid om zichtbaar kerk te zijn in het dorp en misschien ook eens iemand mee te nemen die minder in de kerk komt. Zeker als die persoon zelf moeite heeft te geloven dat het echt waar is!

Wie heeft u uitgenodigd?
Zondagavond 2 april luisterden we naar de preek met het thema ‘Gastvrijheid en openheid’. Hierin zijn we uitgenodigd om ‘een beweging in gastvrijheid te maken’. Samen te eten, koffie te drinken, een wandeling te maken of iets anders. Is het u al gelukt om deze gastvrije uitdaging aan te gaan?

Was u enthousiast, maar is het er eigenlijk nog niet van gekomen? Dan moedigen we u aan om die stap in de komende weken te gaan zetten en in beweging te komen, door een ander uit te nodigen.

Het kan ook zijn dat u twijfelde en ook zo snel niet de lijst in kon vullen bij de uitgang. Als dit zo is mag u mailen naar focus@hervormdgiessenburg.nl. Wilt u in de mail aangeven of u ergens wilt eten, of zelf wilt koken, het aantal personen en uw mobiele nummer. Wij zullen dan een match maken en aan u doorgeven om zo ook van elkaars gastvrijheid te kunnen genieten.

Dinsdag 2 mei Open Focus Avond:
Een OFA op dinsdag- i.p.v. donderdagavond vanwege Nationale Dodenherdenking op 4 mei. We staan stil bij het thema ‘Dienen en delen’. 

We zingen met elkaar en openen de Bijbel om te lezen en te zien wat de Bijbel ons vertelt over dienen en delen. Nadat we in een korte pauze nog iets te drinken pakken, gaan we in groepjes uiteen om te kijken wat het tekstgedeelte en de uitleg daarover, voor ons persoonlijk betekend en hoe we wat de Bijbel ons voorschrijft in de praktijk kunnen. Na de groepsgesprekken komen we weer bijeen en sluiten we centraal af.

Welkom aan een ieder! 19:30 uur inloop met koffie en thee, aanvang 19:45 in De Rank.

75 jaar Israël:
Het is in mei 75 jaar geleden dat de onafhankelijkheid van de staat Israël is uitgeroepen. In deze 75 jaar is het nooit rustig geweest. Steeds was er angst voor oorlogen en terreuraanslagen. Onrust was er ook op een ander terrein. Terwijl sommige organisaties Israël in alles steunen, uiten anderen steevast kritiek op de politieke keuzes van het land. Soms lijkt het of er ook maar twee mogelijkheden zijn wanneer het gaat om Israël: voor of tegen. Kan het ook genuanceerder?

Op woensdagavond 10 mei willen we hierover nadenken. Het is hierbij geenszins de bedoeling om alle vragen te beantwoorden, dat is een onmogelijkheid. Ook zal niet één lijn benadrukt worden. Wat we willen doen is tot nadenken zetten. Dit zal gebeuren door eerst met de vraag bezig te gaan waar Israël begint. We volgen hier de Bijbelse lijn en gaan van daaruit de geschiedenis door. Zo komen we vanzelf bij 1948 uit en zullen van daaruit zien hoe de geschiedenis zich verder uitgerold heeft.

Een avond om zelf een genuanceerd antwoord te vinden op de vraag hoe om te gaan met Israël. Ds. Holtslag zal ons meenemen op deze reis door de tijd, aanmelden is niet nodig. Van harte welkom!

De avond start om 19:45 uur in de Rank. De koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur. 

Kamp Bladel Spaaractie:
Vorig jaar hebben we tijdens de kampweek in Bladel erg genoten van o.a. het brood, met dank aan de vele gespaarde munten en zegels. Ook dit jaar kunt u weer meesparen voor het jongerenkamp. De volgende spaaracties helpen mee: munten van Bakkerij van de Grijn en koffiezegels van de Albert Heijn. U kunt de munten/zegels kwijt in de daarvoor bestemde lade van de leestafel in de kerk, of in de brievenbus van Wilhelminalaan 1.

Voedselbankjes:
Wilt u de komende tijd weer iets geven via de voedselbankjes? De Voedselbank in Arkel kan de volgende producten goed gebruiken: Broodbeleg, Pastasaus, Verzorgingsproducten, Schoolkoekjes. 

Bedankt namens alle betrokken van de Voedselbank!

Afwezig:
Ds. Holtslag zal in de week van 1-7 mei afwezig zijn. Bij zaken van pastorale aard kunt u zicht wenden tot de wijkouderling of tot ds. Menkveld.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof:
De heer J. Sterrenburg zal op vrijdagavond 28 april de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Gebedskring:
Op D.V. dinsdag 2 mei komen wij weer bij elkaar. Van harte welkom om 20.15 uur in zaal 2 van De Rank om mee te bidden voor kerk (werelwijd) en samenleving.

Oud papier:
Op vrijdagavond 5 mei wordt het oud papier weer bij u opgehaald. De chauffeurs en ophalers voor deze avond zijn Erik de Bruijn, Hein van de Boomgaard, Gerard Kemkes, Niels Bongers, Harm Trouwborst, Andries Boer, Henk Pierhagen, Hubert Schippers en Jelmer Bos.

Verantwoording:
Via ouderling L.C. Boer € 10,00 voor de kerk. Hiervoor hartelijk dank

Kopij ‘Zaaier’:
Graag kopij uiterlijk maandagavond 1 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl.

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten:
23 april: 1) Diaconie, bestemming I.Z.B. 2) Kerk 3) Inventaris en onderhoud gebouwen.
30 april: 1) Diaconie, bestemming Eleos 2) Kerk.
Zendingsbussen: De opbrengst van de zendingsbussen in maart en april is bestemd voor maaltijden en bijbels onderwijs voor Roma-kinderen in Oost-Bulgarije. 

Kerkauto:
Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op 23 april bellen naar fam. Kemkes (06-27536469) ochtend- en avonddienst. Voor de dienst op 30 april kunt u bellen naar Jan Donk (06-18186631) ochtend- en avonddienst.

Gastheer/Gastvrouw:
23 april ochtend: Jeanet van Bruchem en Anke Buchner; avond: Rian de Koning en Joke de Kuiper.
30 april ochtend: Dick en Yvonne Muilwijk; avond: Marijke Dijksman en Sjanie Bouter.

Wegbrengen Bloemengroet:
23/4 Fam. Schep-de Jong;
30/4 Fam. Segers;
7/5 Rita en Jan van de Vlist.

Crèche 0-3 jaar:
23/4 Jolanda Kamphuis, Imke van Houwelingen, Hanna de Kuiper en Jasmijn in ’t Veld;
30/4 Lydia Korevaar, Anita Ooms, Marit Visser en Ilvie de Jong;
7/5 Lotte van Genderen, Jannette Stam, Willise van der Vlies en Evi Overduin.

Bijbelcrèche:
23/4 Willise van der Vlies en Lilian van Wijnen;
30/4 Laura Holtslag en Marieke de Groot;
7/5 Lianne van Oenen en Boaz Donk.

WIJK OOST 

Meeleven:
Nico Zwijnenburg (Marlotstraat 23) heeft na zijn geslaagde operatie afgelopen week, deze week bericht gekregen dat er geen (kwaadaardige) kanker is gevonden in zijn lichaam, hij is schoon verklaard en hoeft geen immunobehandeling aan te gaan. We danken God voor zijn goedheid!

Kees van Vianen (Marlotstraat 27) is afgelopen donderdag geopereerd en die operatie is goed gegaan. Hij en Sjanie zijn erg dankbaar dat het zo goed is gegaan. We bidden voor verder herstel en danken voor Gods zegen!

Vanuit de pastorie:
afgelopen zaterdag heerlijk in de lentezon over de Giessen gevaren. Mooi om deze omgeving ook vanaf het water te leren kennen en waarderen om haar prachtige natuur. 

Hartelijke groeten, Ds, J.H. Menkveld

WIJK WEST

In herinnering:
Woensdag 12 april is in de leeftijd van 89 jaar overleden 12 april overleden mw. Adriana Elizabeth van Beest – Visser. Sinds 24 januari 2019 was zij weduwe van Dirk van Beest. Eerder heeft zij al afscheid moeten nemen van haar zoon Brammie en in 2020 van haar zoon Bram.

Met haar man heeft zij onder ons gewoond aan de Doetse Vliet. Later leefden zij mee vanuit Hardinxveld. De laatste jaren van haar leven verbleef zij in verpleeghuis Tiendwaert.

Afgelopen maandag heeft in Sliedrecht de begrafenis plaatsgevonden. Voorafgaand was er een dankdienst voor haar leven. In het bijzonder hebben we hierbij stil gestaan bij Johannes 11:25. Hier zegt Jezus dat Hij de Opstanding is en het leven. Woorden die we ook boven de rouwbrief zien staan.

In de voorbede gedenken we haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Uit de pastorie:
Terwijl het winterseizoen is afgelopen en zondag de oudste groep van de zondagsschool afscheid neemt, verschuift de tendens in de kerkelijke activiteiten naar de zomer. De kampen Bladel, Purnode en Chadash worden voorbereid en de Muskathlon op touw gezet. Het laat zien dat het kerkelijk werk niet stopt. Vanzelfsprekend, want het christen-zijn stopt ook niet. Het is het hele jaar door. Niet alleen op zondag, maar ook midden in de week. God liefhebben, Zijn weg gaan en met liefde oog hebben voor de naaste. Ga met God en Hij zal met u zijn.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag