Zondag 23 oktober 2016

09.30 uur: ds. M. Dubbelman, m.m.v. club Immanuël en de aangepaste catechese (beeldverbinding met ‘de Rank’)

18.30 uur: Prop. J. Menkveld, Leiden

Aangepaste kerkdienst: Zondagmorgen 23 oktober is er om 9:30 uur een aangepaste kerkdienst samen met club Immanuël en de catechese voor jongeren met een verstandelijke beperking. Het thema is: “Ik beloof je trouw”. Er is beeldverbinding met de Rank en iedereen is van harte welkom.

Koffiedrinken na de dienst: Zondagmorgen 23 oktober is iedereen van harte welkom in ‘de Rank’ om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of iets fris. Op het rooster staan: Petra Timmermans, Annemarie den Uil, Anne & Annemiek Bron.

Pastoraat: Beide predikanten hebben tijdens de herfstvakantie vrij. Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de wijkouderling of de scriba. Een van de predikanten zal in ieder geval beschikbaar zijn.

Erasmus en 500 jaar reformatie: Op 28 oktober is het 550 jaar geleden dat Erasmus van Rotterdam geboren is. Hij wordt beschouwd als een van de grootste geleerden van Nederland en speelde een belangrijke rol bij de reformatie van de kerk. Dit vanwege zijn werk met betrekking tot het Nieuwe Testament. Daarnaast is hij bekend van het boek ‘Lof der Zotheid’.

Omdat we komend jaar 500 jaar reformatie vieren, ruimen we ook een plek in voor Erasmus en wel op zijn geboortedag. Op 28 oktober bent u vanaf 19.45 uur van harte welkom in de Rank. Prof. dr. J. van Herwaarden, een groot kenner van Erasmus, zal een lezing over hem geven.

Toerustingsavond 31 oktober: Nodig of overbodig: de kunst van het loslaten – over het puberbrein en wat dat van ouders vraagt: Pubers. Wat zijn ze geweldig! Maar wat zijn ze soms moeilijk te doorgronden en te hanteren. Wat kun je als vader of moeder met je handen in het haar zitten. Op maandagavond 31 oktober komt Bert Reinds spreken over dit thema. Een ervaren spreker met veel kennis over de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Deze interactieve avond duurt van 20:00-22:00 uur en vindt plaats in zaal 1 van ‘de Rank’. Vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar. Ouders van (aankomende) pubers en andere belangstellenden: hartelijk welkom!

Vrouwen-event: Op D.V. vrijdag 11 november is het zover! Een avond vol verrassingen voor de vrouwen van de Herv. Gemeente in Giessenburg. We beginnen met een gezamenlijke maaltijd, daarna luisteren we naar het kinderkoor en maken we bij mooi weer een wandeling. Bij terugkomst luisteren en kijken we naar een PowerPoint en een vertelling van Geertje Overduin: ”Uitgekozen, ondanks jezelf”. Aansluitend een workshop waarbij we allemaal aan de slag gaan.

De Rank gaat open om 17.30 u en om 18.00 u starten we met de maaltijd, alle vrouwen…. Hartelijk welkom! De toegang is gratis, bij de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage geven voor de onkosten. Opgeven kan tot en met zondag 30 oktober: martinedekuiper@hotmail.com.

Fietsen voor vluchtelingen: Op de (2e) oproep voor fietsen kwam andermaal een positieve reactie. Hartelijk dank. Een fietsleraar (ditmaal een enthousiaste jonge vrijwilliger) kwam een aangeboden fiets ophalen om zo snel mogelijk een vluchteling het fietsen aan te leren, zodat deze de fiets kan gebruiken om in Gorinchem naar school te gaan. Er wordt nog één damesfiets gevraagd (ongeveer van 12-14 jaar) om ook aan andere vluchtelingen het fietsen te leren. We ontvangen graag reactie via diaconie@hervormgiessenburg.nl. Ook kunt u bellen naar 0184-651445 of een van de diakenen aanspreken.

Inzameling voor oogstmaaltijd: Op zondag 6 november wordt in de Dordtse Poorten het Oogstfeest gevierd. Er wordt een oogsttafel gemaakt om zo met gedetineerden stil te staan bij dankdag en wat we van God de Vader mogen ontvangen. Als gemeente willen we de vrijwilligers van Exodus en het Justitiepastoraat weer ondersteunen met het inzamelen van groenten en fruit op zondag 30 oktober in ‘de Rank’. Het gaat om pompoenen, rode kolen, witte kolen, bloemkolen, selderijknollen, ananassen, preien, winterwortelen, aardappelen, uien, tomaten, paprika, sinaasappelen, rode bieten, appels, pak linzen of een pak bruine bonen. Daar moet een prachtige tafel van te maken zijn! Na het oogstfeest gaan de groenten en het fruit naar ‘De Hoop’ waar het gebruikt wordt voor maaltijden van het inloophuis (voor daklozen). Bij voorbaat dank, namens diaconie en werkgroep Exodus.

Verkoopdag vrouwenvereniging ‘Lydia’: Wij vragen alvast uw aandacht voor 5 november a.s. Wij hopen dan weer onze jaarlijkse verkoopdag te houden. Zoals elk jaar is er weer veel handwerk en cadeauartikelen te koop. Kom ook gezellig koffie bij ons drinken in de nieuwe ‘Rank’. Verder nieuws komt in ‘de Zaaier’ van 29 oktober a.s. Tot dan.

Zondagsschool: Zondagmorgen 16 oktober is er geen zondagsschool i.v.m. de herfstvakantie. Op zondagmorgen 23 oktober is er na de dienst weer zondagsschool.

Catechese: Vanwege de herfstvakantie is er volgende week geen catechisatie.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’: Woensdagmorgen 19 oktober is er weer de tweewekelijkse verenigingsmorgen in ‘de Rank’, aanvang 09.45 uur.

Gebedskring: Dinsdagavond 25 oktober a.s. bent u en jij van harte welkom in de kerk, aanvang 20.15 uur.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: De leden van de mannenvereniging komen op woensdagavond 26 oktober a.s. bij elkaar in ‘de Rank’, aanvang 19.45 uur. De heer Fl. v.d. Rhee zal op deze avond de inleiding verzorgen (Hebreeën 12: 1-13).

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’: Ds. M. Dubbelman zal op vrijdagavond 28 oktober a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen. De aanvangstijd is 19.00 uur.

Verantwoording: Via ds. Dubbelman €10,- voor de kerk.

Collectebonnen Verkoop: Vrijdagavond 14 & 28 oktober (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 24 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 16/10 1. Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk; 23/10 1. v.m. Immanuël project, n.m. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 16/10 Willemieke Goosens & Annemarieke Vink; 23/10 Ellen de Vogel & Cateline Snoek; 30/10 Mirthe van Houwelingen & Willeke Faro
  3. Crèche 2-3 jaar: 16/10 Linda de Bruin & Marieke in ’t Veld; 23/10 Marjanne de Hoop & Patricia de Jong; 30/10 Lia v.d. Vlist & Sija Kersbergen

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 16/10 Daphne Zaal; 23/10 Imke van Houwelingen; 30/10 Karen Holtslag

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 16/10 Thea Verspuij, Naomi de Jong & Ellen de Vogel; 23/10 J.O., Rachel Terlouw & Maartje van Druten; 30/10 Nadine in ’t Veld, Aniek Visser & Roos van Zuthem
  2. Wegbrengen bloemengroet: 16/10 Willy Wijnbelt; 23/10 Fam. Verspuij- Noordergraaf; 30/10 Fam. Stam- Prins
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 16 oktober bellen naar: Fam. Kemkes, tel. 653282 en op zondag 23 oktober naar: Arie Stam, tel. 652222
  4. Gastvrouw/heer: 16/10 v.m. Betty van Oenen & Pim Vollmüller, n.m. Arnelle v.d. Sande & Annemarie Verspuij; 23/10 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Patrick Marcus & Hanneke Hakkesteegt; 30/10 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Joost Dijkgraaf & Leo Timmer

 

WIJK OOST

Jubileum: Dhr. A. de Kock en mw. R. de Kock-den Boer (Arent van Gentstraat 6, 3381AA) hopen D.V. dinsdag 25 oktober 25 jaar getrouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we hen van harte met dit jubileum en wensen hen en hun kinderen Gods zegen toe.

Hartelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Geboren: Op zaterdag 8 oktober mocht Levi Mattheüs de Leeuw het levenslicht zien. Levi is de zoon van Johan en Marije de Leeuw (Emmalaan 15, 3381 AJ) en het broertje van Luuk en Mark. Van harte willen we jullie feliciteren met de geboorte van Levi en we wensen Johan en Marije Gods zegen toe voor de (geloofs)opvoeding van hun zonen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag