Zondag 24 juli 2016
09.30 uur: ds. H. Klink, Hoornaar
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Zondag 31 juli 2016
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Menkveld, Wanneperveen

Bij de diensten:
Vrijdag 22 juli en zaterdag 23 juli komen respectievelijk de jongeren van Kamp Purnode en Kamp Bladel weer naar huis. In de avonddienst van 24 juli zullen we horen hoe de kampen zijn geweest.
Diaconiecollecte voor de HGJB: De diaconiecollecte op zondag 24 juli is bestemd voor de HGJB. De HGJB wil jongeren toerusten om te leven voor Gods aangezicht. Dit gebeurt met materialen en activiteiten voor jongeren, maar ook door ondersteuning van het kerkelijk jeugdwerk. Denk daarbij aan het clubwerk, de catechese en de ondersteuning van ouders bij de geloofsopvoeding. Want de christelijke gemeente is dé plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van het verbond, die ook hun Vader wil zijn. Ook bij het jeugdwerk in onze gemeente wordt veel gebruik gemaakt van de materialen van de HGJB. Voor dit werk is de HGJB afhankelijk van bijdragen uit gemeenten en van donateurs. Uw gaven zijn van harte aanbevolen. Meer info: www.hgjb.nl

Gemeentedag 2016
Heeft u en jij er ook al zo’n zin in? De gemeentedag komt er weer aan, op D.V. zaterdag 24 september is het zover. Op zondagmorgen 14 augustus worden de uitnodigingen uitgedeeld. Zet het vast in de agenda, het belooft weer een dag vol activiteiten te worden voor jong en oud.

Maandsluiting “Bredero’s Hof”:
De heer A. de Bruijn (ouderling-ouderenwerk) zal op vrijdagavond 29 juli a.s. de maandsluiting in “Bredero’s Hof verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Oud Papier:
Op de 1e vrijdag van de maand, dit keer op 7 augustus a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn: Hugo Oosterling, Johan Bood, Gerard Kemkes, Christiaan Boon, Jan Meerkerk, Rick Pierhagen, Jan-Willem den Uil, Thijmen Pesselse en Jasper van Beuzekom.

Verantwoording:
Opbrengst diaconiecollecten tweede kwartaal. De diaconiecollecten hebben in de maanden april, mei en juni het volgende opgebracht: Plaatselijk jeugdwerk (3/4) € 454,90, HGJB (17/4) € 653,95, IZB (8/5) € 586,56, Woord en Daad (29/5) € 836,51, Werelddiaconaat via Project 10 27 (5/6) € 652,81, Bright Star Education (26/6) € 569,59. De algemene diaconiecollecten op 3/4 (avond), 10/4, 24/4, 1/5, 5/5, 15/5, 22/5, 12/6 en 19/6 hebben € 4.884,20 opgebracht. Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 10,00 ontvangen. Hartelijk dank voor uw gaven.

Collectebonnen Verkoop:
Vrijdagavond 22 juli & 12 augustus (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in zaal 4 (familiekamer) van ‘de Rank’.

Kopij volgende editie voor 2 weken:
“De Zaaier” zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 12 augustus a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 1 augustus a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.
Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):
a. Collecten: 24/7 1. Diaconie: HGJB, 2. Kerk; 31/7 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
b. Crèche 0-1 jaar: 24/7 Maartje van Druten & Marjanne de Hoop; 31/7 Patricia de Jong & Linda de Bruin; 7/8 Annelise Dijksman & Jacqueline van Wijk
c. Crèche 2-3 jaar: 24/7 Anne-Marie Meerkerk; 31/7 Marije de Leeuw; 7/8 Corine Terlouw
Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 24/7 Imke van Houwelingen; 31/7 Karen Holtslag; 7/8 Linde van Houwelingen
d. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 24/7 Lia v.d. Vlist & Nelleke Visser; 31/7 Dianne de Looff & J.O.; 7/8 Anja Bos & Nadine in ‘t Veld
e. Wegbrengen bloemengroet: 24/7 Mevr. Van Kleef; 31/7 Fam. Schep- de Jong; 7/8 Gerda & Jan Donk
f. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 24 juli bellen naar: Coby Kwakernaak, tel. 652414 en op zondag 31 juli naar: Arie Stam, tel. 652222
. Gastvrouw/heer: 24/7 v.m. Anke Buchner & Miranda Schippers, n.m. Bas de Hoop & Annemarie den Uil; 31/7 v.m. Annemarie & Jan Verspuij, n.m. Frida Bogaard & Marieke Stam; 7/8 v.m. Adriaan van Houwelingen & Teus Visser, n.m. Arnelle v.d. Sande & Rian Faro

WIJK OOST / WIJK WEST
In/uit het ziekenhuis: Dhr. A. de Kuiper sr. (Slingelandseweg 30, 3381 LA) kwam woensdag 13 juli ten val en brak daarbij zijn heup. Dezelfde dag is hij geopereerd in het Beatrixziekenhuis. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en hij maandag 18 juli weer naar huis mocht. We wensen hem en zijn vrouw Gods zegen toe bij het verdere herstel en opnieuw een traject van revalidatie.
Emma Dubbelman (Heul 34, 3381 DC) is donderdag 14 juli thuisgekomen uit het epilepsiecentrum Kempenhaeghe in Heeze. We wensen haar Gods zegen toe bij het verdere herstel.
Adoptie: Dankbaar en gelukkig zijn André en Gerdine Kwakernaak en hun zoon Ray (Wilhelminalaan 74, 3381 BR) dat hun een dochter is toevertrouwd met de naam: May Jolynn Shu-Ching. Op het kaartje staat: May is op 6 april 2015 geboren in Taiwan. Op 17 maart 2016 sloten wij haar in ons hart. We mochten haar op 11 juli in haar geboorteland in onze armen sluiten en kwamen op 16 juli na een onvergetelijke reis met z’n vieren thuis. We wensen May, haar ouders en haar broer Ray Gods zegen toe.
Huwelijksjubileum: Op maandag 25 juli hopen dhr en mw. van Beest-Visser (Marga Klompéstraat 43, 3371 VS Hardinxveld-Giessendam) 60 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen en hun kinderen en kleinkinderen van harte met dit huwelijksjubileum en wensen hen allen Gods zegen en nabijheid toe.
Tenslotte: Van maandag 1 augustus hoop ik vakantie te hebben. Bij vragen of problemen kunt u die weken contact opnemen met ds. Holtslag. We wensen u allemaal Gods zegen en kracht toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman