Zondag 26 februari: 2e lijdenszondag
09.30 uur: J. Holtslag
18.30 uur: J.H. Menkveld

Zondag 5 maart: 3e lijdenszondag
09.30 uur: J. Holtslag
18.30 uur: Ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg

Biddag woensdag 8 maart 
19.30 uur: ds. J.H. Menkveld

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen lezen we verder over de gebeurtenissen in Gethsémané. Het verraad van Judas. We lezen naast Mattheüs 26:47-56 ook Zacharia 13:7-19

We lezen in de avonddienst zondag 6 uit de catechismus, waar we de vorige keer stilstonden bij Jezus menselijkheid, zullen we nu juist zijn Goddelijkheid en heerlijkheid benadrukken. We lezen Hebreeën 1 en staan versteld van hoe de hele schrift uitloopt op God die mens werd!

Zondagmorgen 5 maart is de Schriftlezing Mattheüs 26:57-68. Deze geschiedenis vertelt over de Heere Jezus die voor Kajafas gebracht wordt en er gezocht wordt naar valse getuigenverklaringen.

Koffie na de dienst 26 februari:
Na de dienst bent u van harte welkom in De Rank. Daar staan dan Willy Schmidt, Paula de Bruin en Ivonne Duijm voor u klaar met koffie, thee of fris.

Diaconiecollecte:
De opbrengst van de collecte is bestemd voor de stichting Exodus. Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Binnen onze gemeente is een aantal vrijwilligers werkzaam voor de Vereniging Exodus Nederland. Exodus-vrijwilligers ondersteunen gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Ook wordt geassisteerd bij de zondagse Kerkdiensten in de gevangenis te Dordrecht. De diaconie ondersteunt een aantal activiteiten. Met name wordt er financiële en materiële hulp geboden aan het Justitiepastoraat in de gevangenis te Dordrecht. Meer informatie over het werk van Exodus kunt u vinden op www.exodus.nl. Steunt u hen door uw gebed dat ook zij op Hem mogen vertrouwen. Uw gaven zijn van harte aanbevolen!

Kerk-School-Gezin Biddagdienst:
Het thema van de biddagdienst voor groep 1 t/m 4 is ‘Zie jij het ook?’. Ds. J. Menkveld zal dit thema toelichten aan de hand van 2 Koningen 6:8-23. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Stichting Bartimeüs. We willen u vragen om uw kind(eren) geen collectebonnen mee te geven. 

De dienst begint om 8.45 uur in de Maranathakerk. Ouders, verzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom om de dienst bij te wonen.  De commissie Kerk-School-Gezin.

Catechisatie:
Tijdens de voorjaarsvakantie en de week van biddag is er geen catechisatie. De eerst volgende keer is weer 13 en 14 maart. Wel nodigen we de jongeren van harte uit om voorafgaand aan de dienst op biddag om 18:00 uur samen te komen eten in de Rank.

Afwezig:
Vanwege twee studiedagen verblijft ds. Holtslag 6 en 7 maart op het Hydepark in Doorn

Gebedskring:
Op D.V. dinsdag 7 maart komen wij weer bij elkaar. Van harte welkom om 20.15 uur in zaal 2 van De Rank om mee te bidden voor kerk (werelwijd) en samenleving.

Oud papier:
Op vrijdagavond 3 maart wordt het oud papier weer bij u opgehaald. De chauffeurs en ophalers voor deze avond zijn Henk van Wijk, Johan de Groot, Gerard Kemkes, Emiel Bos, Gijs van Veldhuizen, Simon Jeninga, Ad van der Sande, Marcel Ruitenberg en Chris van Veldhuijzen.

Boekenmarkt:
Datum: 3 en 4 maart. 
Wanneer: Vrijdag 3 maart van 13.00-18.00 uur, Zaterdag 4 maart: van 10.30-15.30 uur.
Plaats: “De Rank”.

Deze Boekenmarkt wordt georganiseerd door het tweedehands boekenwinkeltje. Onze grote collectie bestaat uit diverse soorten boeken voor jong en oud. U bent van harte welkom!

Collectebonnen verkoop:
Verkoop collectebonnen elke 1e vrijdag van de maand in de Rank van 18.30 – 19.00 uur. Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor woensdag besteld, dezelfde week nog in huis!  

Kopij ‘Zaaier’:
Graag kopij uiterlijk maandagavond 6 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
26/2 1. Diaconie, bestemd voor St. Exodus  2. Kerk 
5/3 1. Diaconie  2. Kerk   3. Inventaris en onderhoud gebouwen. 
8/3  1. Biddagcollecte Kerk.

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 26 februari bellen naar Arie Stam, (tel. 652222) ochtend- en avonddienst.  Zondag 5 maart Piet Donk, tel. 652670 ochtenddienst en Jan Verspuij  tel. 06-53784406 avonddienst.  Biddag 8 maart avond: Hein van de Boomgaard tel.654930.

Gastheer/Gastvrouw:
26/2 ochtend: Marleen en Adriaan van Houwelingen, avond: Theo Terlouw en Joop Troost.  
5/3 ochtend: Annemarie den Uil en Willy Schmidt  avond: Rian de Koning en Joke de Kuiper. 
Biddag 8/3: Dick en Yvonne Muilwijk.

Wegbrengen Bloemengroet:
26/2 Fam. Kwakernaak-Kwakernaak 
5/3 Fam Romeijn 
12/3 Fam. aan de Wiel.

Crèche 0-3 jaar:
26/2 Margriet Kooiman, Henrieke Verspui, Willise van der Vlies en Linda Koekoek.  
5/3 Sija Kersbergen, Feline van Tuijl, Isa Zaal en Esmee Pierhagen.  
12/3  Magreet Muijlwijk, Marjanne de Hoop, Fenne Trouwborst en Anna Visser.

Bijbelcrèche:
26/2 Annelies Klop en Miranda Schippers. 
5/3 Dorine Dijksman en Lidia Faro.
12/3 Janneke Verspui en Hadassa van Zuthem.

WIJK OOST

Huwelijksjubileum:
Op woensdag 8 maart hopen Piet en Nel de Kuiper (Doetseweg 73, 3381 KE) 60 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren jullie en jullie kinderen en kleinkinderen van harte met dit jubileum en wensen jullie Gods zegen toe.

Vanuit de pastorie:
Wat een rijkdom dat de kerkelijke traditie ons de 40-dagentijd geeft om toe te leven naar Pasen. Toe te groeien naar dit wonder. Dat door middel van vasten eventueel ook praktisch vorm te geven in ons leven en ons er zo dagelijks aan te herinneren dat we keuzes anders maken, in afwachting van de opstanding en in afwachting van de wederkomst!

Met een vriendelijke groet, ds. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven:
We leven mee met Annemarie Verspuij (Bovenkerkseweg 3a, 3381KA) die deze week geopereerd is aan de knie. We bidden om Gods zegen over de revalidatie.

In gebed zijn we verbonden met allen die momenteel medische behandelingen ondergaan en met hen die bij het ouder worden geconfronteerd worden met allerlei moeiten en gebreken.

Uit de pastorie:
De lijdenstijd is het gedenken van de lijdensweg die de Heere Jezus heeft afgelegd. In de diensten lezen en zingen we hierover. In ons hart proberen we de diepte er van te beseffen, maar mogen we bovenal dankbaar zijn dat Hij deze weg voor ons gegaan is. Hij is de diepte van het lijden in gegaan om ons uit diepte van ellende te brengen tot de hemelse heerlijkheid. Hierdoor is er naast gedenken de lof die wij Jezus toebrengen met dankgebed en lofgezang.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag