Zondag 27 augustus 2017
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. N.W. Westerink, Langerak

Vrijdag 1 september 2017
19.00 uur: ds. J. Holtslag, huwelijksdienst van Marcel Ruitenberg & Joanna de Groot

Bij de diensten
Komende zondagmorgen zal Willem Jan de Wit in ons midden zijn. Zoals u wellicht weet is hij namens de GZB uitgezonden naar Caïro en is hij werkzaam aan het theologisch seminarie aldaar en zo betrokken bij de predikantsopleiding. Als gemeente ondersteunen wij zijn werk financieel en door gebed. In de dienst zal hij iets over zijn werk vertellen en na afloop van de dienst zal een en ander zichtbaar worden gemaakt in De Rank. Hiervoor bent u/jij van harte uitgenodigd. De Schriftlezing en de preek zal bij dit alles aansluiten. We lezen Titus 1:1-9 en 2 Timotheüs 3:10-4:5. Eventueel kunt u vooraf alvast een blik werpen in Zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus.

Sponsorwandeling voor Open Doors
De zomervakantie is voorbij en 9 september nadert nu al snel. Heeft u zich ook al opgegeven voor de sponsorwandeling van Open Doors in Giessenburg? Het geld is bestemd voor vervolgde christenen in India. Met name christelijke vrouwen hebben het zwaar, omdat zij door hun familie worden mishandeld of verbannen vanwege hun geloof. We starten om 9.30 uur in ‘De Rank’(Dorpsstraat 57) met koffie/thee en een gezamenlijke opening. Daarna gaan we wandelen. Langs de route zijn er enkele stops om iets te eten en met elkaar te praten of te bidden voor de vervolgde christenvrouwen in India. Na afloop staat er een high-tea/lunch voor u klaar. De route is ca. 10 kilometer. Een echte uitdaging! De bedoeling is dat iedere deelnemer voor de start van de wandeltocht zoveel mogelijk sponsors zoekt en hiermee een mooi bedrag inzamelt voor de vrouwen in India. Het minimale sponsorbedrag is  € 75,00 Dit is echter geen voorwaarde om mee te mogen doen want uiteraard zijn de vrouwen met alle hulp in financiële vorm en gebed geholpen. Naast het sponsorbedrag vragen we van iedere deelnemer €15,00 inschrijfgeld. Ook meelopen voor dit goede doel? Meld u aan op www.opendoors.nl/walk of neem contact op met  de werkgroep Giessenburg/Hardinxveld-Giessendam tel.: 0184-636100, email:  wtw.giessenburg@gmail.com

Zomeravondconcert
De muzikale avond van 9 september komt te vervallen. De opgaven vielen wat tegen en de avond kwam niet zo goed uit i.v.m. andere activiteiten op deze datum. Vandaar dat besloten is om de avond niet door te laten gaan.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’
De eerste vergadering van het nieuwe seizoen is op woensdagmorgen 30 augustus a.s., aanvang 09.45 uur in ‘De Rank’. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Oud Papier
Op de eerste vrijdag van de maand, dit keer op 1 september a.s., wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn: Harm den Toom, Erik de Bruijn, Gerard Kemkes, Dirk Boon, Jacco de Zeeuw, Bastiaan Verspuij, Piet Donk, Joost Dijkgraaf & Andries Boer. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen dit i.v.m. (eventuele) controle.

Verantwoording kerkrentmeesters
De collecte-ontvangsten over de maanden mei en juni waren respectievelijk € 3.989,- en € 2.915,- Dit is inclusief de extra collecten. De opbrengst van de busjes van de kerkradioluisteraars over het tweede kwartaal was €641,45. Hiervan is 40% doorgestort naar de diaconie en de overige 60% is voor de kerk, zijnde € 384,85. Bij het wegbrengen van de bloemengroet is € 20,- en €10,- ontvangen. Hartelijk dank voor uw gaven.

Collectebonnen verkoop
Vrijdag 25 augustus & 8 september van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie
Graag uiterlijk maandag 28 augustus a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 27/8 1. Diaconie: Naar House, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 27/8 Monica Rietveld & Erica Stam; 3/9 Willemieke Goosens & Annemieke Aalbers
  3. Crèche 2-3 jaar: 27/8 Ellen de Vogel & Jennina Zwijnenburg; 3/9 Marjanne de Hoop & Mirthe van Houwelingen
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 27/8 Aniek Visser; 3/9 Daphne Zaal
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 27/8 Christine Vink, Lidia Faro & Laura Holtslag; 3/9 Thea Verspuij, Emma Trouwborst & Anne-Marie Meerkerk
  6. Wegbrengen bloemengroet: 27/8 Fam. Duijm; 3/9 Fam. G. Houweling
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 27 augustus bellen naar: Fam. P. van Dijk, tel. 652443 en voor de avonddienst naar: Erik Donk, tel. 06 34573542
  8. Gastvrouw/heer: 27/8 v.m. Wilma Troost & Marieke Stam, n.m. Anke Buchner & Annemarie Verspuij; 3/9 v.m. Tineke Vollmuller, Miranda Schippers & Adriaan van Houwelingen, n.m. Arnelle v.d. Sande & Dianne de Looff

Wijk oost/west

Meeleven
Mw. M.A. van Weelden-van ’t Hoog (van Brederodestraat 39, 3381 BA) is donderdag 17 augustus vanuit het Beatrixziekenhuis verhuisd naar de Lange Wei. Haar adres is: Woonzorgcentrum De Lange Wei, Rembrandthof 85, Logeerkamer 411, 3372 XV Hardinxveld-Giessendam. Zij kan daar de komende weken blijven.
We wensen haar en al de andere zieken Gods zegen en kracht toe.

Overleden
Op  20 augustus overleed mw. Teuntje de Groot-Advokaat (Muisbroekseweg 41) in de leeftijd van 86 jaar. Zij groeide op in Hardinxveld-Giessendam en trouwde in 1957 met Arie de Groot. Zij woonden kort aan de Giessenlaan en gingen daarna wonen aan de Muisbroekseweg 41, naast het transportbedrijf van haar man. Op eerste kerstdag van het jaar 1987 overleed haar man en moest zij alleen verder. In 2010 kreeg zij een tweede groot verlies te verwerken toen haar zoon Hans overleed. Tien weken geleden was haar gezondheid zo zwak geworden dat zij haar vertrouwde woning moest verlaten en moest verhuizen naar het Gasthuis in Gorinchem. Daar is zij afgelopen zondagavond overleden.

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 24 augustus om 13:30 uur in de Til, Breestraat 1, te Giessenburg. Boven de rouwkaart staat: Psalm 138: 4a Als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven; Deze tekst staat ook centraal staan in de dienst. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg te Giessenburg. Na de begrafenis is er in de Til gelegenheid om te condoleren. Laten we bidden om Gods troost en zegen voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Met vriendelijke groeten
M. Dubbelman