Zondag 27 september:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, opening winterwerk
18.30 uur: ds. A.F. de Fijter, Goudriaan

Bij de diensten:
Zondagmorgen is de startzondag. De dienst zal in het teken staan van de activiteiten die plaats zullen vinden en het belang daarvan. De Schriftlezing is deze zondag Job 1:13-22. Een indrukwekkend gedeelte dat de noodzaak van het kennen van de Heere God benadrukt.

Gemeentedag:
Inmiddels is het een traditie dat we tijdens de gemeentedag producten inzamelen voor de voedselbank. Dit jaar is er gekozen voor koffie (250 gram), koffiecreamer en koekjes. De producten kunnen tijdens de verschillende activiteiten op vrijdag 25 sept./ zaterdag 26 sept. ingeleverd worden. Ook zal er op zondag 27 september dozen bij de ingang van de kerk en de Rank staan. Doet u mee?

Zondagschool:
Zondag 4 oktober begint de zondagschool weer. Als leiding zijn wij erg blij dat het seizoen weer mag beginnen. Afgelopen week zijn de uitnodigingen langs de deuren gebracht. Laten we als gemeente van de kerk bidden dat ondanks alle maatregelen de kinderen mogen komen. En uiteraard vriendjes en vriendinnen mee mogen nemen! In psalm 23 staat dat de Heere voor ons/ de kinderen een Herder wil zijn. Hij (de Heere God) zal ze leiden, ook door deze moeilijke tijd heen!

Gebedskring:
Dinsdagavond 29 september a.s. komt de gebedskring weer bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. Allen hartelijk welkom.

Mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften”:
De mannenvereniging is net zoals de vrouwenbijbelstudie ook dankbaar dat wij, ook met enige aanpassingen, weer kunnen starten met een nieuw seizoen bijbel studie bijeenkomsten. Op D.V. woensdag 30 september a.s. hopen wij onze eerste vergadering te houden in De Rank, aanvang ’s morgens 09.45 uur. Ds M. Dubbelman zal dan een inleiding verzorgen over 1 Timotheüs 1 vers 1 tot en met 20. Indien belangstellende deze bijeenkomst bij willen wonen is het wel noodzakelijk i.v.m. de geldende maatregelen om je op te geven. Dit kan via 0184 65.14.50 (Lo Boer) of 0184 65.18.28 (C. Toet) Of per e-mail: lcboer1@solcon.nl De eerst volgende bijbel studie bijeenkomsten zullen zijn op 14 oktober en 28 oktober a.s.

Boekwinkeltje:
Op zaterdag 3 oktober is het tweedehandsboekwinkeltje weer open van 10.30-15.30 uur. U bent van harte welkom om in ons boekwinkeltje te zoeken tussen onze grote collectie tweedehands boeken. Verder zijn we iedere vrijdagmiddag open van 13.00-18.00 uur.

Oud Papier:
Vrijdagavond 2 oktober a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Teus Oskam, Jan v.d. Vlist, Gerard Kemkes, Gert den Toom, Harold van Dalen, Gerard Verpui, Ardy Muilwijk, Harold Post & Jasper de Bruin.

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet is € 30,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 28 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 27/9 1. Diaconie, 2. Kerk

Kinderoppas 0-3 jaar: 27/9 Lotte van Genderen & Marit Visser; 4/10 Eline Boer & Imke van Houwelingen

Wegbrengen bloemengroet: 27/9 Willy Wijnbelt & Hannie Prins; 4/10 Fam. Verspuij- Noordergraaf

WIJK OOST

Meeleven: Dhr. Vas Rietveld (Slingelandseweg 9, 3381 KZ) heeft de afgelopen maanden enkele medische ingrepen ondergaan, maar kreeg vorige week de boodschap te horen dat deze (helaas) niet afdoende zijn geweest. In zijn blaas bevindt zich een vorm van kanker die moeilijk te behandelen lijkt. Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn. We wensen dhr. Rietveld en zijn vrouw Gods zegen en rust toe.

Met vriendelijke groeten,
M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Joas Verspui (Heul 44, 3381 DC) heeft de afgelopen tijd verschillende onderzoeken gehad en is opgenomen in het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam. Dit alles vanwege een zwelling in de nek. Iets dat hij ook al eerder gehad heeft. We hopen dat de antibiotica aan mag slaan en dat gevonden mag worden waardoor deze ontsteking ontstaat en dat het verholpen mag worden. Bidt u mee?

Uit de pastorie: Het aankomend weekend staat in het teken van de start van het winterseizoen. Catechese, club en kringavonden hopen weer gestalte te krijgen. Van harte roep ik u op om mee te doenetHH. Niet alleen dit weekend, maar ook het verdere van het seizoen. Juist de doordeweekse avonden zijn mooie gelegenheden om elkaar in deze tijd te ontmoeten en te spreken over geloofszaken. Aarzel niet en nodig gerust een ander uit om mee te doen.

Een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag