Zondag 29 maart
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
Deze week zijn de richtlijnen van de overheid met betrekking tot het coronavirus strikter geworden. In lijn met deze laatste overheidsmaatregelen is besloten om de bezetting tijdens de kerkdiensten te beperken tot wat minimaal nodig is om de online diensten te kunnen continueren. We beseffen dat het een ongewone situatie is, waaraan we niet kunnen wennen, maar waar we wel ten zeerste rekening mee hebben te houden. Tegelijk zien we uit naar die zondag dat we elkaar weer in de kerk mogen ontmoeten met een handdruk. Weet dat de Heere nabij is en Zijn zegen niet onthoudt aan wie Hem verwachten.

Diaconiecollecte SDOK:
De diaconiecollecte voor komende zondag is bestemd voor Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK). Christenen in meer dan vijftig landen hebben te maken met vervolging vanwege hun geloof in Jezus Christus. SDOK zet zich wereldwijd in om vervolgde christenen te bemoedigen en vraagt in Nederland aandacht voor hun situatie. Dit doet SDOK door voorlichting en bewustmaking van christenen in eigen land en door het bieden van praktische steun aan vervolgde christenen. Spaart u mee om ook dit diaconale doel te ondersteunen? U kunt ook uw gaven overmaken op rekeningnummer NL21 RABO 0321 7037 66 t.n.v. diaconie NH kerk Giessenburg & Neder-Slingeland onder vermelding van het doel. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Nieuwsbrief:
Voor de oudere gemeenteleden in Giessenburg is het mogelijk om vrijdag of zaterdag de Nieuwsbrief in de brievenbus te krijgen. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, dan kunt u contact opnemen met Willem en Gertrude Muilwijk via 06-21526976.

Kerktelefoonbusjes
Beste kerktelefoonluisteraars, De komende periode kan ik de kerktelefoonbusjes niet bij u op komen halen in verband met het coronavirus. Ik hoop dat ik het volgende kwartaal wel bij u langs kan komen. Voor nu en de komende tijd wens ik u veel sterkte toe. Hartelijke groet, Wim in ‘t Veld

Oud Papier:
Vrijdagavond 3 april a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Pleun Rietveld, Gerard Kemkes, Eimert de Kuiper, Martijn Visser, Edwin de Weerdt, Jan Vink, Johan Harrewijn, Martijn de Kuiper & Bart van Wijngaarden. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Lege flessenactie clubs:
De flessenactie die de 12- jongeren hebben gehouden de afgelopen weken heeft het geweldige bedrag opgebracht van: €384,35. Deze mooie opbrengst gaat naar het HGJB project Mozambique.

Kinderen: super bedankt voor jullie bijdrage bij het verzamelen van de lege flessen, wat waren jullie fanatiek zeg! Ook alle mensen die lege flessen hebben bewaard voor deze actie ontzettend bedankt.

Verantwoording:
De opbrengst van de bidstondcollecte is, inclusief nagekomen giften, het mooie bedrag van €2007,40. Alle gevers hartelijk dank.

Het zendingspotje van de brugklascatechese heeft in totaal € 147,60 opgebracht. Hiervoor danken we de jongeren hartelijk. Het zal verdeeld worden over Bright Star en het zendingswerk van familie van der Grijn.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 30 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

a.         Collecten: 29/3 1. Diaconie: SDOK, 2. Kerk

b.         Wegbrengen bloemengroet: 29/3 Fam. Tromp; 5/4 Fam. Korevaar- Harrewijn

WIJK OOST

In het ziekenhuis:
Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) moest maandag 23 maart vanwege koorts worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Hij wordt behandeld met antibiotica. We bidden dat de behandeling effectief zal zijn en hij snel mag herstellen. We wensen hem Gods zegen toe.

Tenslotte,
Komende zondag zullen we als gemeente samen de dienst meemaken via de techniek. Onze God is echter niet aan een plaats gebonden en Hij kan en wil ons met Hem en met elkaar verbinden. Laten we bidden dat we zondag die eenheid zullen ervaren. In de morgendienst lezen we Markus 10: 46-52. Jezus is op weg naar Jeruzalem en passeert daarbij de stad Jericho. Langs de weg zit de blinde Bartimeüs. Hij hoort dat Jezus er aankomt en wordt uiteindelijk door Jezus genezen. Wat betekent deze geschiedenis voor ons?

Met vriendelijke groeten,
M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:
Afgelopen zondag is dhr. Dick van Pelt, Bovenkerkseweg 6, 3381 KB) opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Inmiddels is de koorts als gevolg van de ontsteking verdwenen en mocht hij dinsdagmiddag weer thuis komen. Hier danken we God om en we bidden om Zijn zegen en nabijheid.

Uit de pastorie:
In de avonddienst houden we ons bezig met de vraag hoe de Heere Jezus ons bij God brengt. In het bijzonder bij God de Vader. We lezen daartoe Hebreeën 9:1-15 en zullen van vraag naar vraag gaan om tot een antwoord te komen vanuit Gods Woord..

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag