Zondag 30 juni
9.30 uur: ds. J. Kaai, Giessenburg
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Pastoraat:
De komende week is ds. Holtslag afwezig. Pastorale zaken kunt u doorgeven aan de wijkouderling of aan ds. Dubbelman.

Viva de Kerk-Inschrijving geopend:
Lijkt het je leuk om samen met andere gemeenteleden na te denken over hoe we als kerk kunnen groeien, het evangelie op een aanstekelijke manier kunnen uitdragen en een positieve impact kunnen hebben op onze omgeving, schrijf je dan in voor Viva de Kerk! Gedurende een 4-tal avonden in de maanden september tot en met december willen we aan de hand van het gelijknamige boek nadenken over deze thema’s. De laatste avond zal onder leiding staan van Henk Stoorvogel, de schrijver van het boek en bekend van de 4e Musketier. Het zou mooi zijn als de deelnemers een mooie dwarsdoorsnede van de gemeente vertegenwoordigen, dus bij deze nodigen we jong en oud van harte uit om mee te doen! De eerste 50 deelnemers ontvangen het boek gratis – heeft u gelijk wat te lezen op de camping deze zomer! Inschrijven kan door een berichtje te sturen naar Teus Visser (tvprive@gmail.com / 0613138886) of Coen van Genderen (coenvangenderen@hotmail.com / 0629478314).

Vrouwenbijbelstudie:
Om te noteren: De Startmorgen zal zijn D.V. donderdag 19 september. Met behulp van het boekje ‘Elisa – Dichter bij God’ van ds. W.J. Dekker (€ 9,99) gaan we het komende seizoen de geschiedenissen van de profeet Elisa bestuderen en bespreken. Diegenen die interesse hebben en/of van plan zijn om te komen, kunnen het boekje t/m vrijdag 5 juli bestellen bij Frida door een berichtje te sturen naar: Frida.Bogerd@gmail.com Het boekje wordt dan bij je thuisbezorgd. Een hartelijke groet, de Stuurgroepleden.

Vakantiebijbeldag 2019:
Het duurt nog wel even, maar ondertussen zijn wij als stuurgroep al bezig met de voorbereidingen voor de VakantieBijbeldag 2019. Dit jaar zal deze gehouden worden op D.V. vrijdag 25 oktober. Wij hopen dat deze dag drukbezocht zal worden, daarom zijn wij weer op zoek naar enthousiaste medewerkers! Concreet gaat het om leidinggeven aan de groepjes, helpen bij knutselwerkjes of rond etenstijd helpen met het klaarmaken van het eten. Vanaf 13 jaar ben je welkom om mee te helpen. Alle hulp is welkom! Aarzel dus niet, pak je agenda erbij en hou deze dag alvast vrij! We beginnen rond 12:30 uur tot ongeveer 19:00 uur. Wij zien je aanmelding graag tegemoet! Meteen aanmelden of wil je eerst meer informatie? Mail: KBD.Giessenburg@gmail.com of spreek één van ons aan. Hartelijke groeten van Willemieke Goossens, Heidi v.d. Broek, Leontine Paans, Maaike den Toom, Yvonne v.d. Wulp en Arina Both

Bericht van de inzamelaars van oude metalen:
Verheugd kunnen wij u melden dat het inzamelen en sorteren van de oude metalen goed loopt. De kruiwagens aan de Neerpolderseweg 19 worden bijna dagelijks gevuld met oude metalen. Dank! Inmiddels hebben wij een netto opbrengst van ruim € 1000,= kunnen noteren. Een zestal mensen is betrokken bij het sorteren en vervoeren van de oude metalen. Vanwege onze toenemende vervoersbehoefte zijn wij op zoek naar een eigen aanhanger, liefst een stevige zodat we veel metaal in één keer kunnen wegbrengen. Tips en aanbiedingen zijn hartelijk welkom bij: Herman Visser: 06-13030334, corryenhermanv@hetnet.nl of bij Piet Aantjes: 06-51341496, p.aantjes@outlook.com

Oud Papier:
Op de 1e vrijdag van de maand, dit keer op 5 juli a.s., wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn: Bas Nomen, Arjan v.d. Vlist, Gerard Kemkes, Chris den Boer, Leo Harrewijn, Leo Timmer, Jan van Wijgerden, Jasper den Toom & Bas Boon. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Verantwoording:
De opbrengst van de Avondmaal collecte in Bredero’s hof op 23 juni was € 57,45. Dank voor uw gaven.

Verkoop tweedehands boeken:
Zaterdag  6 juli van 10.30-15.30 uur.
Verder zijn we iedere vrijdag open van 13.00-20.00 uur open.
U bent van harte welkom om te komen kijken tussen onze grote collectie tweedehands boeken.

Collectebonnen verkoop:
28 juni & 12 juli van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 1 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:

zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 30/6 1. Diaconie: Dabarwerk ‘De Put’ ,  2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen

b.         Crèche 0-1 jaar: 30/6 Karen Holtslag & Marjanne de Hoop; 7/7 Sija Kersbergen & Cateline Snoek

c.         Crèche 2-3 jaar: 30/6 Martine Bood & Marije de Leeuw; 7/7 Alieke Kemkes & Lotte van Genderen

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 30/6 Noa Terlouw; 7/7 Aniek Visser

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 30/6 Nadine in ’t Veld, Daphne Zaal & Dorine Dijksman; 7/7 J.O., Marit Visser & Hanna de Kuiper

f.          Wegbrengen bloemengroet: 30/6 Fam. van Houwelingen; 7/7 Anke Buchner & Joke Pladdet

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 30 juni bellen naar Arie den Boer, tel. 651673

h.         Gastvrouw/heer: 7/7 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Leo Timmer & Jannie de Groot

WIJK OOST

In het ziekenhuis: Dinsdag 25 juni, zou mw. Zwannie Kortlever-van Beuzekom (van Delftstraat 6, 3381 BH) geopereerd worden aan haar voet. De operatie is echter uitgesteld omdat haar man, dhr. Jaap Kortlever, de dag daarvoor moest worden opgenomen i.v.m. problemen aan zijn hart. Hij wordt verder onderzocht in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We wensen hen beiden Gods zegen en kracht toe.
Tenslotte: Komende zondagavond hoop ik te preken over Exodus 17: 1-7.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Op donderdag 4 juli zal Arie-Jaap de Kok (Parallelweg 136, 3371GG) een operatie ondergaan vanwege een lies- en navelbreuk. We bidden dat alles goed mag gaan en een voorspoedig herstel mag volgen. Sterkte en zegen gewenst.

Uit de pastorie: Zaterdag in alle vroegte zal het vertrek zijn naar Chalet Lac Douce (vlakbij Vaujany). Het is mooi om te zien dat iedereen van de groep vol enthousiasme uitziet naar een week van fietsen en ontmoeten. Al zal er tijdens het klimmen niet veel gesproken worden. Dan is de zuurstof nodig voor de inspanning. Maar na de klim volgt op de top van de alp voldoening en mag er genoten worden van Gods schepping. Geheel anders dan in de Waard en meer dan de moeite waard.

Met een hartelijke groet,  ds. J. Holtslag