Zondag 31 maart
09.30 uur: ds. J. Holtslag, afsluiting winterwerk
18.30 uur: ds. I. Hoornaar, Ermelo

Bij de diensten:
De dienst op zondagmorgen staat in het teken van de afsluiting van het winterwerk. We horen over de vrucht van het afgelopen seizoen en luisteren naar de woorden en daden van de Heere jezus over priesterlijk dienen. U vindt het in Johannes 13:1-17. Na de dienst bent u en jij weer van harte welkom in ‘De Rank’. Bertien Pesselse, Jenny Timmer, Lisette van Wijnen & Diana van Wingerden zullen voor koffie, thee of iets fris zorgen.

Catechese: Komende maandag en dinsdagavond zijn de laatste catecheseavonden van dit seizoen voor de mentorcatechese.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’: Woensdagmorgen 3 april zijn de leden van de vrouwenvereniging weer van harte welkom in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Mannenvereniging ’Onderzoekt de Schriften’: De leden van de mannenvereniging komen op woensdagavond 3 april bij elkaar in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang 19.45 uur. De leiding voor deze avond heeft de heer C. Toet.

Diaconiecollecte volgende week: De diaconiecollecte van zondag 7 april 2019 is bestemd voor de slachtoffers van de cycloon in zuidelijk Afrika. Op 14 maart 2019 trok orkaan Idai over Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Tijdens en na de cycloon viel er vooral boven Zimbabwe enorm veel regen. Via de rivieren stroomt het regenwater terug naar Mozambique. Grote gebieden in het land zijn overstroomd. Ziekenhuizen, scholen en landbouwgrond zijn zwaar beschadigd. Het aantal dodelijke slachtoffers loopt nog dagelijks op. Schattingen spreken over 1 miljoen mensen in de regio die de gevolgen van de orkaan ondervinden, verspreidt over de drie getroffen landen. Vooral in Mozambique hebben de mensen veel te lijden onder de overstromingen en de regen blijft vallen. De organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster zijn in actie gekomen. Met uw hulp kunnen zij de slachtoffers snel helpen door lokale hulpverleners en kerken. Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Maakt het uit wat je gelooft? Over die vraag zal het volgende week gaan in de jeugddienst op zondagavond 7 april. Er zijn meerdere religies en filosofieën die redding en geluk beloven. Komt het allemaal op hetzelfde neer, of is het christendom anders en uniek? Over deze vraag zal het gaan en iedereen is van harte welkom.

Oud Papier: Vrijdagavond 5 april a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn de chauffeurs en beladers Pleun Rietveld, Gerard Kemkes, Eimert de Kuiper, Martijn Visser, Edwin de Weerdt, Jan Vink, Johan Harrewijn, Arjan de Kuiper & Bart van Wijngaarden. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Tweedehands boekwinkeltje: Zaterdag 6 april a.s. is het tweedehands boekwinkeltje extra open van 10.30-15.30 uur. U bent van harte welkom om te snuffelen tussen onze grote collectie tweedehands boeken! Wij zijn iedere vrijdag open van 13.00-20.00 uur open.

Spullen en helpers gevraagd voor de Rommelmarkt! Voor de rommelmarkt van 15 juni kunt u nog steeds spullen inleveren. Dit kan op zaterdag 6 april en zaterdag 4 mei van 9.00-11.00 uur aan de Doetseweg 54a. Ook zijn we nog op zoek naar mensen die ons op 15 juni kunnen helpen. U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar rommelmarkt@hervormdgiessenburg.nl of even te bellen of te appen met Maria de Bruijn (06-83336126). Ook zal de komende periode op zondagmorgen tijdens het koffiedrinken na de dienst een intekenlijst in de Rank liggen. We zouden het leuk vinden als u/jij ons komt helpen! De Rommelmarktcommissie

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 1 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:

zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Collectebonnen verkoop: 12 & 26 april van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 31/3 1. Diaconie: SDOK, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 31/3 Sija Kersbergen & Marjanne de Hoop; 7/4 Renske Donk & Marieke Kool

c.         Crèche 2-3 jaar: 31/3 Febe Troost & Lotte van Genderen; 7/4 Martine Bood & Annelies Klop

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 31/3 Imke van Houwelingen; 7/4 Naomi de Jong

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 31/3 Geen bijbelcrèche

f.          Wegbrengen bloemengroet: 31/3 Fam. Bohré; 7/4 Fam. den Boer- Heijkoop

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 31 maart bellen naar: Erik Donk, tel. 06 34573542

h.         Gastvrouw/heer: 31/3 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Theo Terlouw & Pim Vollmuller; 7/4 v.m. Jeannet van Bruchem & Siebold Freeke, n.m. Frida Bogerd & Arnelle v.d. Sande

WIJK OOST

Uit het ziekenhuis: Sofie de Weerdt (Kerkhoflaan 11, 3381 AR) is vrijdag 22 maart geopereerd in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en zij de volgende dag weer naar huis kon. We wensen haar Gods zegen toe bij het verdere herstel.

Tenslotte: Tot en met donderdag 4 april ben ik afwezig i.v.m. een studiereis. Gods zegen aan u allen toegewenst. M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: In onze gebeden gedenken we een ieder die een medische behandeling moet ondergaan of anderszins in een zorgwekkende periode zich bevindt.

Uit de pastorie: Met drie heerlijke avonden mocht deze week beginnen. De kerkdienst, de gemeenteavond en het jaarfeest van club Immanuel. Dat is volop genieten van al het goede dat de Heere geeft; de vrucht van het gemeentewerk. Zondagmorgen is het afsluiting winterwerk en mogen we ook weer iets zien van Gods zegen. Bent u erbij? Wees in ieder geval van harte welkom.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag