Zondag 31 oktober:
09.30 uur: ds. J. Kaai, Giessenburg
18.30 uur: ds. B.F. Bakelaar, Krimpen a.d. Lek

Woensdag 3 november (Dankdag):
19.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
Op dankdag zal in de dienst aangesloten worden bij het thema en vooral bij de Schriftlezing van de HGJB. Dit zal ook door basisschool de Hoeksteen gebruikt worden. Het thema is ‘Dankend doorgaan’. We lezen Genesis 8:15-22.

Catechisatie:
In de week van dankdag is er geen catechisatie, maar hopen we de jongeren te ontmoeten in de doordeweekse eredienst.

Er is gedoopt:
Op zondag 17 oktober is de doop bediend aan Daan van Genderen, zoon van Bart en Lotte van Genderen (Bogerd 5, 3381 DA) en aan Teun van Wijngaarden, zoon van Bart en Mariska van Wijngaarden (Wilhelminalaan 33, 3381 BN)

Bloemengroet:
Nu we weer met veel meer mensen in de kerk mogen, willen we ook de bloemengroet weer net als voor de corona-tijd gaan verzorgen. Dat betekent dat de bloemen weer in de kerk staan op zondagochtend. De kaarten liggen bij de bloemen. De gemeenteleden die aan de beurt zijn om de bloemen rond te brengen kunnen die dus weer uit de kerk meenemen. Net zoals we dat altijd gewend waren om te doen.

Zijn er nog vragen over dan kunt u altijd 06-34573542 (Erik Donk) bellen.

Invulling vacature predikantsplaats:
In het moderamen van 1 september is volgens de gids voor beroepingswerk van de PKN gekeken naar de invulling van de vacature die per 12 september zou ontstaan door het vertrek van ds. M. Dubbelman. Op 9 september is dit vervolgens binnen de kerkenraad besproken en gevraagd om bezinning over de invulling van de vacature. Als kerkenraad hebben we in de vergadering van 7 oktober jl. verder nagedacht over de invulling van de vacature. Na de verschillende mogelijkheden afgewogen te hebben, zijn we unaniem tot de conclusie gekomen dat het in de huidige situatie de sterke voorkeur heeft om de ontstane vacature opnieuw in te vullen met een 2e predikant. Het is een zegen dat we nu alweer vele jaren mogen werken met 2 predikanten en we vertrouwen erop dat de gemeente dit ook voor de toekomst wil blijven steunen. De komende tijd zal er verder en breder nagedacht worden over de concrete invulling, waarbij ook nadrukkelijk gekeken zal worden wat er past bij onze gemeente en wat de komende tijd nodig is (profielschets). Er zal een beroepingscommissie worden samengesteld die in samenwerking met de kerkenraad een en ander verder zal gaan uitwerken en oppakken. Verder zal er toestemming gevraagd worden aan het breed moderamen van de classicale vergadering van de PKN om te mogen starten met het concrete beroepingswerk en zullen ook de financiële cijfers goed op een rijtje gezet worden. Tenslotte zal er voor de vacante periode worden omgezien naar mogelijkheden om ds. Holtslag te ondersteunen bij de extra (pastorale) werkzaamheden. We beseffen extra dat we hierbij Gods leiding en zegen nodig hebben en vragen u/jou om hier ook voor te bidden.

Creabeurs:
Komt u/kom jij ook naar de Creabeurs op zaterdag 6 november 2021, van 09:30 tot 12:30 uur in De Rank?! Er is een groot aanbod van creaties, gemaakt door én voor gemeenteleden. Verkoop van o.a. leuke cadeautjes voor de decembermaand, kaarten, sieraden, droogboeketten, schilderijen, warme sokken in alle kleuren en maten, artikelen van hout, diverse producten van (schaaps)wol, gehaakte cadeautjes, jam en bramensap en nog veel meer! Opbrengst voor het Jaffaproject en de kerk. Betaling alleen contant mogelijk.

Creabeurs – Bakkers gevraagd:
Naast de verkoop is deze ochtend ook bedoeld voor ontmoeting! Koffie en thee zullen klaar staan. We zoeken nog een aantal gemeenteleden die iets lekkers voor bij de koffie/thee willen bakken. Geen grootse ‘Heel Holland Bakt’ taferelen maar een lekkere cake, kruidkoek of bijv. cupcakes/koekjes. Bakt u/bak jij mee? Graag voor 1 november aanmelden bij Wendy van Tuijl, 06-40102351 of wendy@van-tuijl.com Alvast dank!

V&T mannenontbijt:
We hebben goede hoop dat het mannenontbijt in de Rank doorgang kan vinden. We kijken er al naar uit! De bedoeling is om er een mix van gezelligheid, lekker eten/drinken én een goed inhoudelijk onderdeel van te maken. De leden van de Dikke Banden Fietsgroep gaan ons natje en droogje verzorgen. Dat komt ongetwijfeld goed. Tijdens het inhoudelijke deel bespreken we “Geloof en Werk” aan de hand van een themaboekje dat ons aangereikt wordt vanuit het Focus gebeuren. Mannen vanaf 15 jaar welkom! Zegt het voort. Vooraf aanmelden is nodig (mail: vt@hervormdgiessenburg.nl) en de eigen bijdrage is € 5. Zaterdagmorgen 13 november, aanvang 08:00 uur in de Rank.

Van wie is de toekomst?:
Op zaterdag 30 oktober 2021 houdt sterrenkundige Heino Falcke online de Protestantse Lezing over de vraag of wij, de mens, verantwoordelijk zijn voor de toekomst van Gods schepping. Is die toekomst in onze handen of in die van God? In V&T verband haken we graag aan. We willen de lezing met belangstellenden (nogmaals) beluisteren en er met elkaar over in gesprek gaan. Heeft de lezing ons iets te zeggen voor ons eigen doen en laten? Welkom aan eenieder die dit leest. Dinsdagavond 9 november in de Rank in Giessenburg, aanvang 20:00 uur. Vooraf aanmelden is nodig, dat kan via een e-mail naar VT@hervormdgiessenburg.nl

Gebedskring:
Dinsdagavond 2 november a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. Van harte welkom.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: Woensdagmorgen 3 november a.s. is er weer een verenigingsmorgen in zaal 3 van de Rank, aanvang 09.45 uur. De heer C. Toet zal deze morgen de inleiding verzorgen uit 2 Tim. 1. 

Oud Papier: Vrijdagavond 5 november a.s. wordt het oud papier weer opgehaald. Aan de beurt zijn de chauffeurs Jan Rietveld, Johannes v.d. Leer & Gerard Kemkers. De lopers voor deze avond zijn Gerard de Jong, Adriaan van Houwelingen, Gerard Boon, Mark van Dijk, Renato Basters & Onno den Toom.

Verantwoording: Ontvangen door ouderling J. van Wijngaarden € 50,00 en € 20,00 en door ds. J. Holtslag € 100,00. Hartelijk dank hiervoor.

Collectebonnen verkoop: Op vrijdag 26 november en 17 december is er weer de mogelijkheid om collectebonnen te kopen. Van 18.30 – 20.00 uur in de Rank.

De mogelijkheid om collectebonnen online te kopen blijft uiteraard ook mogelijk..

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 1 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten: 31/10 1. Diaconie, 2.Kerk, 3. Najaarszendingscollecte; 3/11 1. Dankstondcollecte

Wegbrengen Bloemengroet: 31/10 Willy Wijnbelt & Hannie Prins; 7/11 Fam. Verspuij- Noordergraaf

Crèche 0-3 jaar: 31/10 Tanja Korevaar & Marit Visser; 7/11 Aniek Visser, Annelies Klop & Karen Holtslag

Bijbelcrèche: 31/10 Janneke Verspui & Willise v.d. Vlies; 7/11 Hannah Velthuizen & Christine Vink

Gastvrouw/heer: 31/10 v.m. Leo Timmer & Arnelle v.d. Sande, n.m. Arie van Houwelingen & Joop Troost; 3/11 n.m. Marijke Dijksman & Rian de Koning; 7/11 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Tineke & Pim Vollmüller

WIJK OOST/WIJK WEST

Meeleven: Kees van Vianen (Van Marlotstraat 27, 3381 CD) is vrijdag 22 oktober geopereerd in het Erasmusziekenhuis waarbij tumoren in het gezicht en de hals zijn weggehaald. De dankbaarheid is groot dat de operatie goed is gegaan. Hij mocht dinsdag weer thuis komen. We wensen hem Gods zegen en nabijheid toe bij het verdere herstel.

Huwelijksjubileum: Op vrijdag 5 november hopen Jan en Gerry van Wijngaarden (Giessenlaan 1 D, 3381AK) 50 jaar getrouwd te zijn. Van harte willen we jullie feliciteren met deze dag en wensen jullie samen met jullie kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe.

Verhuisd: Mw. A.E. van Beest – Visser is in Tiendwaert intern verhuisd. Zij verblijft nu op afdeling “De Buurt”. We wensen haar Gods zegen toe en dat ze er spoedig gewend mag zijn.

Uit de pastorie: De afgelopen week mocht ik na veertig jaar voet aan wal zetten op Vlieland. Dit was samen met mijn moeder en zus. Hoewel het voor haar een verjaardagscadeau was, was het ook nauw verbonden met de gezamenlijke geschiedenis op het eiland van veertig jaar geleden. Het maakte mij duidelijk hoe goed het is om te gedenken. 

De komende zondag doen we dit als gemeente op hervormingsdag. De woensdag er op volgend gedenken we Gods zegen op dankdag. Half november gedenken we het sterven van de Heere Jezus bij de bediening van het Heilig Avondmaal. Een week daarna gedenken we hen die ons zijn voorgegaan in het geloof. Bij al dit gedenken mogen we elkaar aansporen, bemoedigen en troosten en samen ervaren dat het goed is om als gemeente te gedenken in het licht van het Evangelie.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag