Zondag 2 december 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag, bevestiging ambtsdragers
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten:
Komende zondag, op eerste advent, nemen we in de morgendienst afscheid van twee ambtsdragers. We danken de broeders Arie de Jong en Herold Kool voor de jaren dat zij als ouderling respectievelijk diaken gediend hebben. Met dankbaarheid mogen we ook twee gemeenteleden bevestigen in het ambt. Als diaken zal dit zijn Erik Donk en als ouderling Sijmen van de Vlies. We wensen hen Gods zegen toe in het ambt. Tevens zal Ed Bohré voor een periode van 2 jaar herbevestigd worden tot ouderling-kerkrentmeester. Ook hem wensen we Gods zegen toe. De Schriftlezing in de morgendienst is uit 2 Kronieken 35:20-27. Er zal een liturgie zijn.

Koffie drinken na de dienst:
Zondagmorgen na de dienst is iedereen weer van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Op het rooster voor deze morgen staan Corrie van Geffen, Hannie Prins, Elly & Henk Verspuij.

Jeugddienst:
Volgende week zondagavond 9 december is er weer een jeugddienst. Het thema is: “Priceless” (kostbaar, onbetaalbaar). Inmiddels leven er meer dan 7 miljard mensen hier op aarde, maar is het werkelijk zo dat elk mens onbetaalbaar is? Over deze vraag zal het gaan en iedereen is van harte welkom.

Rondreis door de Bijbel – 2019:
Velen toonden belangstelling voor de rondreis door de Bijbel m.b.t. de Heilige Geest. Fijn om te merken dat het onderwerp aansloot bij uw en jouw interesse. Het voornemens is (Deo volente) om na de jaarwisseling een tweede rondreis, ook weer bestaande uit drie sessies te organiseren. Tijdens deze Bijbelstudie zullen we ons richten op de Bijbelboeken Job, Jona en Prediker. Later volgt uitleg over het waarom van deze keuze. Voor nu een korte aankondiging met de datums. Het zal gaan om de donderdagavonden 7- en 21 februari en 7 maart, achtereenvolgens in de Stigt, de Oude School en tenslotte in de Rank. Aanbevolen!

Inzameling voor kerstpakketten van voedselbank:
Temidden van de drukke sintactiviteiten melden we toch graag het volgende: Vanuit de Voedselbank Giessenlanden-Zederik kwam het (jaarlijkse) verzoek om een inzameling te houden voor nodige inhoud van de kerstpakketten die de voedselbank wil uitreiken aan bewoners die door omstandigheden (tijdelijk) onder de armoedegrens leven. Iedere week worden pakketten met levensmiddelen uitgereikt aan zo’n 90 gezinnen voor 260 personen. Met kerst wil de voedselbank iets extra’s doen. Daar willen we graag een bijdrage aan leveren. Hiervoor houden we een inzameling.  Voor de kerstpakketten zijn producten met een goede houdbaarheid zeer welkom. O.a. kunt u denken aan: blikje fruit of vis, soep, jam, appelmoes, runderknakworst, smack, rijst, macaroni (kleine pakjes), een blikje ragout, koffie of dergelijke. Inleveren kan op vrijdag, 7 december, tijdens de openingsuren van het boekwinkeltje (van 13.00 tot 20.00 uur) en op 9 december voor of na de diensten in De Rank of in de dozen bij de ingang onder de kerktoren. Maandagmorgen, 10 december, kan het ook nog van 8.00 tot 11.00 uur worden ingeleverd in De Rank.

Meer informatie over de voedselbank vindt u op  www.voedselbankgiessenlanden-zederik.nl.

Van harte aanbevolen. De diaconie.

Moeders in Gebed:
Bid met ons mee voor de kinderen, de leerkrachten, het bestuur etc op CBS De Hoeksteen! Bidden voor anderen verrijkt je eigen leven. Dat ondervinden we zelf als leden van de inmiddels aardig geslonken gebedsgroep. Wat zouden we het fijn vinden als er meer ouders met ons mee komen bidden. Dit is dan ook al weken een van onze gebedspunten. We heten wel Moeders in Gebed, maar er is geen bezwaar als er ook vaders mee zouden bidden. Wees welkom. We bidden aan de hand van een vastgesteld formulier en voegen daar iedere week gebedspunten aan toe die vanuit de leerkrachten, klassen worden aangeleverd en algemene informatie wat op Social Schools te vinden is. Vrijdagochtend 8:30-9:30, locatie: Wilhelminalaan 43. Hopelijk tot ziens. Groetjes moeders in gebed.

Gebedskalender:
Zaterdag 1 december is weer het laatste gebed op de kalender. Daarom hopen we a.s. zondag de nieuwe gebedskalender uit te delen. We doen dit ‘s morgens en ‘s avonds voor de dienst.

Verkoop tweedehands boeken:
Zaterdag 1 december a.s. is het tweedehands boekwinkeltje extra open van 10.30-15.30 uur. Verder zijn we iedere vrijdag open van 13.00-20.00 uur open.

U bent van harte welkom om te snuffelen tussen onze grote collectie tweedehands boeken.

Gebedskring:
U en jij zijn van harte welkom op dinsdagavond 4 december a.s. in de kerk, aanvang 20.15 uur.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdagmorgen 5 december a.s. is er weer een verenigingsmorgen in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Oud Papier:
Op de eerste vrijdag van de maand, dit keer op 7 december a.s.,  wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn: Adriaan de Kuiper, Gerard Kemkes, Wim van Wijgerden, Kees Ouwerkerk, Willem Muilwijk, Nico de Bruijn, Herold Kool, Jasper den Toom & Wim van Genderen.

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 14 & 28 december van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
Ontvangen via ds. Dubbelman € 20,00 voor de kerk. Hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 3 december a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 2/12 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 2/12 Margriet Kooijman & Tanja Korevaar; 9/12 Margreet Kwakernaak & Lia v.d. Vlist
  3. Crèche 2-3 jaar: 2/12 Anne-Marie Meerkerk & Linde van Houwelingen; 9/12 Renske Donk & Marije de Leeuw
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 2/12 Maria Dubbelman; 9/12 Marit Visser
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 2/12 Jennina Zwijnenburg, Mirthe van Houwelingen & Feline van Tuijl; 9/12 Annemarie Marcus, Jefta Visser & Ruth van Veldhuizen
  6. Wegbrengen bloemengroet: 2/12 Fam. Verspuij; 9/12 Fam. de Kreij
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 2 december bellen naar Trudy Zijderveld, tel. 06 28290354
  8. Gastvrouw/heer: 2/12 v.m. Patrick Marcus & Gerwold Verspui, n.m. Marieke Stam & Hanneke Hakkesteegt; 9/12 v.m. Leo Timmer & Dinella Visser, n.m. Jeugddienstcommissie

 

WIJK OOST

In/uit het ziekenhuis:
Dinsdag 20 november is mw. Jannetta Bode-van Dieren (Doetseweg 60, 3381 KG) geopereerd in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Net voor de operatie moest haar man, dhr. Herrie Bode, opgenomen worden in het Albert Schweizerziekenhuis te Dordrecht. We zijn dankbaar dat de operatie van mw. Bode goed is verlopen en zij de volgende dag weer naar huis mocht. Dhr. Bode is vrijdagmorgen, 23 november, weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. We wensen hen beiden Gods zegen en herstel toe.

Zaterdag 24 november moest dhr. Kees Ouwerkerk (van Delftstraat 1, 3381 BH) worden opgenomen in het ziekenhuis te Gorinchem. We zijn dankbaar dat hij dinsdag 27 november weer naar huis kon. We wensen hem Gods zegen toe bij het verdere herstel.

Jubileum:
Dhr. A. de Kuiper en mw. B. de Kuiper-Baars (Slingelandseweg 30, 3381 LA) hopen dinsdag 4 december, 55 jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren hen en hun (klein)kinderen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe.

Tenslotte:
Zondag is het de eerste adventszondag. Het woord ‘Advent’ komt van het Latijnse woord adventus, dat ‘komst’ betekent. Als christenen leven we toe naar het kerstfeest: het feest van Jezus’ komst naar deze wereld als klein kind in een kribbe in Bethlehem. Daarnaast richten we ons in de adventstijd ook op de nog te verwachten komst van Christus: Zijn wederkomst. Zondagavond lezen we Jakobus 5: 7-11 waarin Jakobus ons oproept om geduld te hebben totdat Jezus (terug)komt.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven:
Allen die door moeilijke tijden gaan en voor wie de decembermaand geen feestmaand is willen we Gods zegen en nabijheid toebidden.

Uit de pastorie:
In al de jaren dat ik tijdens de kerkdiensten een toga draag is het mij nog nooit voorgekomen dat ik de koffer met de toga ben vergeten. Maar afgelopen zondagmorgen was het zover. Na de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar was er koffiedrinken in Pernis. Vele mensen mogen ontmoeten en spreken. Sommigen al langer dan 15 jaar niet gezien. En dan kom je thuis en blijkt de koffer nog in de kerk te staan. ’s Avond in Ochten hebben ze er niets van gemerkt, maar ik had niet verwacht dat ik na de dienst al weer zo snel in Pernis zou zijn. Het kan verkeren.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag