Zondag 2 augustus:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, jeugddienst

Zondag 9 augustus:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
In de komende morgendienst is de schriftlezing Kolossenzen 2:1-10.

De avonddienst is een jeugddienst met als thema: Waar doe ik het allemaal voor? Iedereen wordt in zijn leven door iets gedreven en leeft ergens voor, maar wat drijft ons eigenlijk en heeft het leven zin? In de dienst wordt ook teruggekeken op het kamp Bladel en het kamp Purnode (ditmaal into the weiland).

Zondag 9 augustus lezen we in twee gedeelten de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan en wat aan de vertelling ervan voorafging. We doen dit vanuit een psalm. In de morgendienst lezen we Psalm 24 en Lukas 24: 25-28. In de avonddienst lezen we Psalm 86 en Lukas 10: 29-37.

Mededelingen rond de kerkdiensten:
Heeft u zich nog niet geregistreerd, ga dan naar onze website en doe dit alsnog. Zo kunt u uitgenodigd worden voor de kerkdiensten! Heeft u geen emailadres, dan kunt u bellen met telefoonnummer 06-23885406 (dinsdag- t/m vrijdagavond tussen 19.00-21.00 uur).

-Tijdens alle avonddiensten is de galerij beschikbaar voor jongeren onder de 18. Zij hoeven zich hiervoor niet te registreren en hoeven geen afstand te houden tot elkaar

-De slotzang in de kerk mag worden meegezongen

-De Rank is weer beschikbaar om daar de ochtenddienst te volgen Wij zien uit naar de ontmoeting met elkaar

Evangelisatiewerk op camping:
Febe Troost (Wilhelminalaan 36, 3381 BP) heeft van zaterdag 18 juli tot zaterdag 1 augustus Dabarwerk gedaan op camping De Hoge Linde te Overberg. Voor meer info over Dabar: https://www.izb.nl/dabar/

Annelise Dijksman (Slingelandseweg 19, 3381 KZ) hoopt op zaterdag 1 augustus voor 2 weken te vertrekken als teamlid naar camping De Kriemelberg BushCamp te Ermelo. Zij wordt daar begeleid door “Het Baken”, de plaatselijke evangelisatiecommissie in Harderwijk. Deze commissie doet hetzelfde werk als Dabar. ”Het Baken” zorgt ervoor dat het team Gods liefde kan laten zien en doorgeven aan de mensen op de camping. Ze voorzien het team in onderhoud, accommodatie, praktische tips en geestelijke ondersteuning. Meer info: www.bakenharderwijk.nl.

Oud Papier:
Op de 1e vrijdag van de maand, dit keer op 7 augustus a.s., wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Hugo Oosterling, Wim van Wijgerden, Gerard Kemkes, Mark van Dijk, Jan Meerkerk, Rick Pierhagen, Jan Willem den Uil, Michel de Bruijn & Martijn de Bruijn.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’ voor 2 weken:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 7 augustus niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 10 augustus a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten:
2/8 1. Diaconie: IZB, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 9/8 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Zomerzendingscollecte

Kinderoppas 0-4 jaar:
2/8 Marije de Leeuw & Hanna de Kuiper; 9/8 Anne-Marie Meerkerk & Berit Donk

Wegbrengen bloemengroet:
2/8 Rita & Jan v.d. Vlist; 9/8 Fam. van Houwelingen; 16/8 Anke Buchner & Joke Pladdet

WIJK OOST/WIJK WEST

Meeleven:
Mw. Teuni Kooistra (van Hardenbroekstraat 33, 3381 CB) onderging 7 april een dotteroperatie aan haar been in het UMC te Maastricht. Helaas bleek dit niet afdoende en daarom is zij afgelopen woensdag, 22 juli, opnieuw gedotterd. We zijn dankbaar dat dit goed is verlopen en laten we bidden dat de ingreep ditmaal effectief is geweest. We wensen haar en haar man Charles, Gods zegen toe.

Huwelijksjubileum:
Dinsdag 11 augustus hopen Jan en Jannie de Jong-Zwijnenburg (Wetering 25, 3381DL) 55 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen van harte met dit huwelijksjubileum en wensen hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe.

Huwelijk:
Vrijdag 4 september hopen Arjan de Kuiper (Slingelandseweg 11, 3381 KZ) en Helma Deelen (Kerkweg 141, 2935 LA Ouderkerk a/d IJssel) te trouwen. Zij willen elkaar het ja-woord geven om 12:30 uur in Slot Zeist. Om 15:30 uur willen zij God danken en Zijn zegen vragen over hun huwelijk tijdens een kerkdienst in de Sionskerk te Zeist. Vanwege de beperkingen die gelden is deze dienst beperkt toegankelijk. Boven de trouwkaart staat een tekst uit 1 Korinthe 13:8 ‘De liefde vergaat nooit. Hun toekomstige adres wordt: Irenestraat 58, 2964 BL, Groot-Ammers. We wensen Arjan en Helma een mooie dag toe en Gods zegen over hun huwelijk.

Tenslotte:
Vanaf zaterdag 8 augustus t/m donderdag 3 september hoop ik vakantie te hebben. Bij vragen of problemen kunt u tijdens die periode contact opnemen met ds. Holtslag. We wensen u allemaal Gods zegen en kracht toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman