Zondag 7 oktober 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, jeugddienst

Bij de diensten:
Komende zondag staat bekend als Israëlzondag. Nu besteden we in de diensten regelmatig aandacht aan Israël en zo ook deze zondag. We lezen verder over de koningen van Juda en deze zondag is dit Manasse. De Schriftlezing is 2 Koningen 21:1-18.

In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar.

Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël en het gebed voor het volk Israël.

In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk.

Vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen:  Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag en Loofhutten.

In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld. Ter gelegenheid hiervan ligt er bij de uitgang de Krant Israëlzondag voor u en jou klaar om mee te nemen.

Jeugddienst:
In de avonddienst is er een jeugddienst met het thema: “Waarom duurt geluk maar even?”. We leven een leven waar veel mensen in de rest van de wereld naar verlangen. Toch komt het gevoel van ontevredenheid snel weer opzetten. Waarom verdwijnt ons gevoel van tevredenheid en geluk zo snel? Veel jongeren zijn bezig geweest met de voorbereiding. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom.

Diaconiecollecte:
De jaarlijkse diaconiecollecte voor kerk en Israël is deze keer bestemd voor The Dr. Israel Goldstein Youth Village in Jeruzalem. Motto van de organisatie is Jeremia 31:17 “Er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE, uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied.”

Het jeugddorp is een internaat voor jongeren waarin Joodse jongeren uit de hele wereld een plaats vinden om een opleiding te volgen. Veel Joden leven ook vandaag nog in de diaspora (verstrooiing) . Jongeren kunnen door dit jeugddorp hun Aliyah (letterlijk: Opgang. De terugkeer van de Joden naar Israël) realiseren. Ook jongeren met weinig geld krijgen hier de kans om te bouwen aan hun toekomst. Het jeugddorp heeft onder andere een programma voor jongeren met een ernstige vorm van autisme. Voor al dit werk zijn zij voor een deel afhankelijk van giften. Uw gaven zijn van harte aanbevolen. De diaconie.

Koffie drinken na de dienst:
Na de morgendienst staat de koffie, thee en fris weer klaar in ‘De Rank’ Allen van harte welkom. Amanda Holtslag, Ken de Koning, Bas & Flora de Jong zullen u hartelijk ontvangen.

Verkiezing ambtsdragers:
De gekozen broeders in de verkiezingsvergadering van 19 september jl. hebben hun besluit kenbaar gemaakt. Broeder Martin Duijm heeft zijn verkiezing als diaken niet kunnen aannemen.

Broeder Sijmen van de Vlies heeft zijn verkiezing als wijkouderling aangenomen. We respecteren het besluit van Martin en zijn dankbaar voor het besluit van Sijmen. Dit betekent dat de vacature voor diaken nog vacant blijft.

Zoals eerder bekendgemaakt zal de kerkenraad niet opnieuw een verkiezingsavond houden, maar een voordracht doen van een broeder uit de laatst ingediende namen.

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 4 oktober jl. een keuze gemaakt en zal deze zo mogelijk a.s. zondag bekend maken.

Net als bij een gekozen broeder van een dubbeltal, zal hij een week bedenktijd krijgen om zijn besluit kenbaar te maken.

Wilt u bidden voor de genoemde broeders voor hun genomen besluit en het verdere vervolg van de verkiezingsprocedure?

Wijkindeling scriba:
Vanwege de overdracht van het scribaat naar ouderling A. Overduin is op de consistorievergadering van donderdag 27 september jl. zijn wijk opgesplitst en verdeeld.
De Prins Bernhardlaan en de Burgemeester van der Bruggelaan gaan naar ouderling Faro.
De Nijverheidsweg, Ambachtsweg, C.M. van Houwelingweg en Kerkweg 10-26 gaan naar ouderling de Hoop.
De Wetering gaat naar ouderling Zwijnenburg. De Juliana van Stolberglaan naar ouderling in ’t Veld.
Deze indeling zal ook op de website worden gepubliceerd.

Afwezigheid ds. Dubbelman:
Vanwege gezondheidsklachten van ds. Dubbelman, zal ds. Holtslag de komende tijd het pastoraat van wijk Oost verzorgen.

Brugklascatechisatie naar woensdagavond:
De brugklascatechisatie is dit seizoen verplaatst van de maandagavond naar de woensdagavond. We starten om 18:15 uur in zaal 8 van de Rank en sluiten af om 19:00 uur.

Vrouwen Bijbelstudie:
Dinsdagmorgen 9 oktober en donderdagmorgen 11 oktober hopen wij, voor het eerst na de zomer, onze Bijbelstudiemorgens weer op te pakken. We behandelen het boekje “In gesprek” van ds. H.J. van der Veen. Dit boekje gaat over “Ontmoetingen met Jezus”.

Deze keer is studie 4 aan de beurt. Jezus in gesprek met een op heterdaad betrapte zondares. We mogen hier getuigen zijn van “een vreemde vrijspraak” en een “bijzondere ruil”.

Nieuwsgierig? U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te denken en te praten. Weet u welkom in zaal 5 van “De Rank”. Inloop 9 uur en start 9.15 uur en tegen half 12 willen we dan af sluiten.

Geloof en autisme
Donderdag 11 oktober zal GZ-psycholoog Anne-Josien Huisman spreken over geloof en autisme. Vanuit haar deskundigheid en ervaring bij De Hoop GGZ en het kennisinstituut Christelijke GGZ behandelt zij wat autisme voor invloed heeft op geloven. Dit is van belang voor wie zelf te maken heeft met autisme of er thuis bij de geloofsopvoeding of bijvoorbeeld op school mee te maken heeft.
De avond die om 20:00 uur begint is voor alle leden van de gemeenten in het verspreidingsgebied van de Zaaier en wordt gehouden in De Rank (Kerkweg 1) in Giessenburg. De toegang is vrij. Inloop en koffie/thee vanaf 19:45 uur. Bij de uitgang is er een collecte voor de gemaakte kosten.

Interkerkelijk koor “Aqua Viva” Giessenburg:
Op zaterdag 13 oktober 2018 gaat het interkerkelijk koor Aqua Viva hun 15 jarig bestaan vieren door het geven van een concert o.l.v. Martin Klop, m.m.v. Testify o.l.v. Bastiaan van der Pijl en Asaf o.l.v. Nelly van den Broek. Verder werken een aantal muzikanten mee aan dit concert. Het thema is “Samen”. Het concert wordt gehouden in de Hervormde Kerk, Kerkweg 1 te Giessenburg. Aanvang is om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. Weet u welkom. Voor info: aquavivagiessenburg.nl

Praiseavond:
Op vrijdagavond 2 november organiseert One Man Audience een Praiseavond in de Hervormde Kerk in Giessenburg met het thema: I am with you always (Mattheüs 28:20). Vanaf 19.30 uur staat er koffie en thee klaar, we beginnen om 20.00 uur. Na afloop (ca. 21.00 uur) kan je nog even blijven hangen voor een hapje en een drankje! De ticketverkoop is aan de deur, dus neem je losgeld mee! Er is geen vaste ticketprijs; je mag zelf de prijs van je ticket bepalen! De opbrengst hiervan is voor World Servants. Zij zullen ook hun medewerking verlenen tijdens de avond. Kom je ook zingen met de band?! Iedereen is van harte welkom!

Kledingbeurs:
Op 10 oktober bijna de hele dag in de Rank. Van 8:30-11:30 uur en van 12:30-16:30 uur. De opbrengst is voor het World Servants project in Zambia. ’s Avond is het van 18:30-20:00 uur en voor de helft van de prijs. Schone tweedehands kleding kan dit weekend nog ingeleverd worden bij Corine Terlouw.

Verkoopdag vrouwenvereniging ‘Lydia’:
p zaterdag 3 november a.s. zal weer de jaarlijkse verkoopdag worden gehouden in ‘De Rank’ vanaf 09.00 uur. Ook dit jaar is er veel handwerk te koop en natuurlijk ontbreken de eigen gebreide sokken niet. Voor de kinderen is er een grabbelton, trektafel en ook kan er worden gesjoeld. Ook kunt u koffie, thee met wat lekkers bij ons gebruiken en voor het ‘twaalfuurtje’ is er soep, belegde broodjes, Brusselse wafels, pannenkoeken e.d. te verkrijgen.

Om twee uur start het opbod en worden de uitslagen van de diverse verlotingen bekend gemaakt.

De opbrengst van deze dag gaat naar kerk en zending. We hopen op een grote opkomst. Bestuur en leden ‘Lydia’.

Vrouwen Event:
Op 9 november a.s. hopen we weer een Vrouwen Event te houden.
Alle Vrouwen en meiden uit onze gemeente zijn die avond hartelijk welkom om  samen te leren en begrijpen wat onze Hemelse vader, Zoon en Heilige Geest in ons leven wil laten zien en ervaren. Het thema van die avond is: Met Hart en Ziel. Er zullen verschillende activiteiten rondom het thema zijn. We starten met een gezellige maaltijd, we zingen samen en er zijn 5 workshops waaruit jullie kunnen kiezen, zie de flyer die op 7 oktober uitgedeeld wordt en het bericht op de website. We hopen dat vrouwen en meiden van alle leeftijden uit onze gemeente de weg naar de Rank weten te vinden en die avond bij kunnen wonen. De avond begint om 18.00 u, om 17.30  u gaan de deuren open. Hartelijk welkom. Annelies Klop, Mirthe van Houwelingen en Rudy Hakkesteegt.

Gebedskring:
Op dinsdagavond 9 oktober a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. Hartelijk welkom.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
De leden van de vrouwenvereniging worden op woensdagmorgen 10 oktober a.s. verwacht in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 12 & 26 oktober van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 8 oktober a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 7/10 1. Diaconie: Kerk en Israël, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 7/10 Monica Rietveld & Alieke Kemkes; 14/10 J.O. & Erica Stam
  3. Crèche 2-3 jaar: 7/10 Lia v.d. Vlist & Mirthe van Houwelingen; 14/10 Annemarie de Kuiper & Rachel Terlouw
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 7/10 Noa Terlouw; 14/10 Aniek Visser
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 7/10 Dianne de Looff, Daphne Zaal & Dorine Dijksman; 14/10 Janneke Verspui, Linde van Houwelingen & Maria Dubbelman
  6. Wegbrengen bloemengroet: 7/10 Fam. Visser; 14/10 Fam. Duijm
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 7 oktober bellen naar Sylvia den Toom, tel. 652845 en voor de avonddienst naar Trudi Zijderveld, tel. 06 28290354
  8. Gastvrouw/heer: 7/10 v.m. Marleen van Houwelingen & Tineke Vollmüller, n.m. Theo Terlouw & Wilma Troost; 14/10 v.m. Adriaan van Houwelingen & Gerwold Verspui, n.m. Betty van Oenen & Patrick Marcus

 

WIJK OOST/WIJK WEST

Meeleven:
Afgelopen zaterdag was het voor Mirco van der Sande (Arent van Gentstraat 13, 3381 AA ) onfortuinlijk op het startweekend. Een gebroken kuitbeen en scheenbeen zijn het gevolg van een sprong in een sloot. Afgelopen zondag is hij geopereerd in het Beatrixziekenhuis en afgelopen maandag opnieuw. De verwachting is, dat hij donderdag thuis komt. Al zal de revalidatie een lange tijd in beslag nemen. Mirco sterkte gewenst en Gods zegen gebeden.

Bij Luuk Aalbers (Heul 30, 3381 DC) heeft afgelopen vrijdag de ooroperatie plaatsgevonden. Ditmaal is alles gelukkig goed gegaan. Er is grote dankbaarheid hiervoor. Namens de gemeente heeft Luuk ter bemoediging dat hij nog even rustig aan moet doen een boekje gekregen.

Huwelijksjubileum:
Zondag 23 september waren Hans en Janneke Terlouw (van Drenckwaertstraat 6, 3381 BJ) 25 jaar getrouwd. We feliciteren hen en hun kinderen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe.

Verhuizing:
We leven mee met Lidewij Hardendood. Zij heeft een zware tijd achter de rug. Donderdag, 4 oktober, verhuist zij vanuit haar huidige woonplaats Kesteren naar Sliedrecht. Haar nieuwe adres is: ASVZ “de Merwebolder”, Zeeldraaier 7, 3363 WD, Sliedrecht. Ze zal ook weer gaan meeleven in onze gemeente. We wensen haar Gods zegen en bescherming toe.

Uit de pastorie:
Een gedeelte van het startweekend mocht ik meemaken. Altijd weer bijzonder mooi om te zien hoe jongeren van verschillende leeftijden eensgezind met elkaar optrekken en dat leiding vol enthousiasme de organisatie op zich neemt van Bijbelstudie en sportieve activiteiten en dat daartussen iedereen ook voldoende en gezond te eten krijgt. Na de jeugddienst kunt u meekijken naar de foto’s en zo ook meegenieten van deze activiteit van de gemeente.

Mede namens ds. Dubbelman een hartelijke groet, ds. J. Holtslag