Zondag 11 februari:
1e Lijdenszondag
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. D.M. Heikoop, Katwijk

Bij de diensten:
Zondag is het de eerste zondag van de 7 lijdensweken. De tijd voor Goede Vrijdag en Pasen. Vanaf volgende week zal, voor zo ver mogelijk, dezelfde Schriftlezing klinken als op de zondagsschool. Komende zondag lezen we een gedeelte dat eraan vooraf gaat. Over Petrus, maar vooral over de Heere Jezus, Die zowel God als mens is. We lezen Mattheüs 14 vers 22-33 en daarnaast Psalm 124. Een psalm die eindigt met woorden waar we een kerkdienst mee beginnen.

Wijziging leeftijd voor de Paas-en Kerstviering:
In verband met het grote aantal 70+ers zijn wij genoodzaakt om de leeftijdsgrens te verhogen naar 75+. De reden hiervoor is de beperkte ruimte, de veiligheid en het overzicht voor de vrijwilligers om zo goed mogelijk de aanwezigen te bedienen. Alle 75+ers krijgen een uitnodiging; een jongere partner of vriendin/vriend is van harte welkom.  Als u nog geen 75 bent maar al eerder aanwezig bent geweest vraag dan of er nog plaats is. Alle 70+ers krijgen wel Het Lichtspoor. Wij rekenen op uw begrip.

Mannenvereniging:
D.V. woensdag 14 februari komen wij weer bij elkaar in De Rank.
We beginnen om 9.45 uur en sluiten de ochtend rond 11.30 uur af. 
De inleider is de heer A. de Kreij en zijn inleiding gaat over Genesis 11.

Rondreis 2024 | De pentateuch
Donderdag 15 februari start onze rondreis over de Pentateuch. Zie de informatie in eerdere berichtgeving, via de website en Scipio. De volgende indeling wordt gehanteerd: 

Op 15 februari richten we ons op Genesis en het wereldbeeld van die tijd. (Giessen-Oudekerk).
Op 29 februari staan Exodus, Leviticus en Numeri centraal, met een nadruk op het verbond en de relatie met God. (De Rank).
Op 21 maart is Deuteronomium het hoofdonderwerp, wat wil Mozes nou eigenlijk met zijn lange toespraak bereiken? Daarnaast blikken we terug op het geheel van de Pentateuch. (Maranathakerk).
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)  Einde ca. 22.00 uur.  
Eigen bijdrage € 5,- per avond. Graag vooraf aanmelden (voor 1, 2 of 3 avonden) via een mail naar vt@hervormdgiessenburg.nl
Van harte welkom!

Verantwoording:
Via ds. J. Holtslag is € 2,00 ontvangen voor het verjaardagsfonds

Kopij “Zaaier”:
Houd u er rekening mee dat de Zaaier volgende week vrijdag i.v.m. de voorjaarsvakantie voor 2 weken zal verschijnen.  Graag de kopij voor de Zaaier van 16 februari en 23 februari uiterlijk maandagavond 12 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399).

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten:
1) Diaconie
2) Kerk.

Zendingsbussen:
de opbrengst van de zendingsbussen in januari en februari zijn bestemd voor het werk van Willem Jan de Wit in Egypte.

Kerkauto:
Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst bellen. Op zondag 11 februari kunt u bellen G. Schmidt (06-17198227) ochtenddienst en naar D. Beemsterboer (651828) avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet:
11-2: Willy en Teus van der Vlies.
18-2: Arda en Jan de Groot.

Gastheer/Gastvrouw:
11-2: ochtend: Leo Timmer en Gerwold Verspui. Avond: Theo Terlouw en Joke de Kuiper.

Crèche 0-3 jaar:
11-2: Hanneke Hakkesteegt, Henrike Verspui, Noa Terlouw en Ilvie de Jong. 
18-2: Anne-Marie Meerkerk, Lydia Korevaar, Berit Donk en Jasmijn in ’t Veld.

Bijbelcrèche: 
11-2: Dorine Dijksman en Joas Verspui.  1
8-2: Lidia Faro en Ilvie de Jong.

WIJK WEST/OOST

Meeleven:
We kunnen aan de hand van de veertigdagentijdkalender bewust mee leven op weg naar Pasen. Om zo elke dag ook even stil te staan bij al de verschillende facetten van ons (geloofs)leven die daarin voorbij komen. Meegenomen vanaf de leestafel of gratis aan te vragen via www.protestantsekerk.nl. Komen we gelijk langs de noodoproep voor Gaza.

Vanuit de pastorie:
De 40-dagentijd of lijdenstijd breekt weer bijna aan. Een tijd om toe te leven na Pasen, om soms ook eens wat aan de kant te zetten en je iets meer te voeden met je geloof en iets minder met andere zaken. We laten ons vaak zo gemakkelijk afleiden van wat echt belangrijk is. Misschien goed om juist deze maanden ons weer te richten op God zelf, ons vertrouwen in Hem en hoe ons leven erbij licht voor Zijn ogen!

Hartelijke groet, Ds. J. Holtslag en Ds. J.H. Menkveld