Zondag 11 april:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, bediening Heilige Doop
18.30 uur: ds. T.C. Verhoef, Nijkerk

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen mag de Heilige doop bediend worden aan Jochem Venis, zoon van Wilco en Charlotte Venis (Burg. van der Bruggelaan 8, 3381 AC) en aan Pien de Ruiter, dochter van Marcel de Ruiter en Marieke de Ruiter-Pesselse (Bovenkerkseweg 37, 3381 KA). In deze dienst zal uit de bijbel gelezen worden vanuit Johannes 20 vers 19-23. Laten we de dopelingen en hun ouders in onze voorbede betrekken.

Aanmelden Kerkdiensten:
Momenteel is het weer mogelijk om u aan te melden voor de kerkdiensten. Via Kerktijd.nl kan men zich aanmelden (voor meer info zie de website). Heeft u geen emailadres dan kunt u bellen met telefoonnummer 06-23885406 (dinsdag- tot en met vrijdagavond tussen 19.00-21.00 uur) dan wordt u geregistreerd als deelnemer/bezoeker. Wordt u uitgenodigd, dan zal u gebeld worden met de vraag of u wel of niet wilt komen. De Kerkrentmeesters

In en rond de diensten:
We zijn dankbaar voor de avondmaalsdiensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag en de diensten van paaszondag, die we weer met 30 personen in de kerk mochten bezoeken. Bij het bespreken binnen het moderamen en kerkenraad van passende maatregelen m.b.t. corona blijft het lastig een goed evenwicht te vinden tussen alle meningen die spelen binnen de gemeente en kerkenraad. U hebt in de Nieuwsbrieven kunnen lezen over het gebruik van de kerk, de Rank en de invulling van de kerkdiensten. Dit is in lijn met het advies van de PKN onder de huidige omstandigheden en binnen de kerkenraad is besloten deze adviezen te volgen. Nieuw is dat er per 21 maart een routekaart voor kerken beschikbaar is gekomen, welke recent is vastgesteld door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (ICO). Deze is te vinden op de website van de PKN. In de routekaart wordt de huidige situatie in Nederland geduid met de term ‘zeer ernstig met verzwaring’. Onder de huidige omstandigheden is het advies om de eredienst online uit te zenden. Daarnaast is het volgens het moderamen van de PKN verantwoord om kerkdiensten te houden – met inachtneming van alle basisregels – met maximaal 30 personen en maximaal 4 voorzangers.

Bijbelcursus:
Komende maandag 12 april, start de Bijbelcursus “Rondreis door Jesaja”. De eerste van 5 afleveringen zal vanaf 19:30 uur gepubliceerd worden op het WijzijnHG-kanaal in Youtube. We maken tijdens deze uitzending kennis met de profeet Jesaja en cursusleidster Metta Wierenga gaat met ons op zoek naar het thema en de boodschap van dit Bijbelboek. Ook zal ze lijnen trekken naar het nieuwe Testament en naar ‘vandaag de dag’. Heel bijzonder hoe actueel geschiedschrijving, visioenen en profetieën die bijna 3 eeuwen geleden opgetekend zijn ook voor ons zijn!. Een Bijbelcursus, ánders dan anders, maar evenzeer welkom om deel te nemen!

Break in de week – de gebedskring “Ik bid voor jou”:
4 kleine woorden. Maar oh zo veelbetekenend! Komende woensdag 14 april wordt de weekbreak uitzending verzorgd vanuit gebedskring. Zo langzamerhand wel bekend: publicatie op YouTube/WijzijnH, vanaf 19:15 uur. Wij worden uitgenodigd om mee te bidden voor de wereld, ons land en onze gemeente, voor vervolgde christenen, en zo meer. Tussendoor kunnen we luisteren naar de muziek van de liederen 1, 946 en 586 uit de Joh. de Heer bundel. Stem(t) je / u mee in?!

Collectebonnen verkoop:
Dit kan online via de website.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 12 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten:
11/4 1. Diaconie: Open Doors, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet:
11/4 Willy Wijnbelt & Hannie Prins; 18/4 Fam. Verspuij- Noordergraaf

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat. 

Crèche 0-3 jaar:
11/4 Annelies Klop & Hanna de Kuiper; 18/4 Anne-Marie Meerkerk & Isa Zaal

WIJK OOST

Meeleven:
In de zomer van 2019 werd bij mw. Martine van Noordennen (van Brederodestraat 59, 3381 BB) ontdekt dat de kanker bij haar was teruggekeerd. Ondanks de ernstige situatie bleken de verschillende behandelingen die zij onderging goed aan te slaan. Momenteel ondergaat zij immunotherapie en vrijdag 2 april kreeg zij weer een goede uitslag van het controle-onderzoek. We zijn hier opnieuw dankbaar voor en we wensen haar en haar gezin Gods zegen toe.

Tenslotte:
Helaas bleek op goede vrijdag dat mijn vrouw opnieuw besmet was met het coronavirus. Hierdoor moesten wij voorlopig in quarantaine en kon ik niet voorgaan in de diensten. We hopen dat we zaterdag 10 april weer uit quarantaine kunnen.
Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:
Joas Verspui (Heul 44, 3381 DC) is helaas weer met soortgelijke klachten als eerder opgenomen in het Sophia ziekenhuis. We bidden om zegen en een goed herstel voor hem en dat onderzoeken verder duidelijkheid mogen geven.

Ook de overige zieken in de gemeente willen we gedenken in de voorbede.

Uit de pastorie:
Een witte Pasen is eigenlijk veel logischer dan een witte kerst. Mogelijk heeft u deze dagen ook net als ik gedacht aan Jesaja 1 vers 18: “Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als witte sneeuw”. Dit heeft alles te doen met het offer dat de Heere Jezus bracht op Golgotha. Openbaring 7 vers 14 zegt hierover: “en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam”. Wat een zegen om uit dit Evangelie te mogen leven en dit met woord en daad te mogen verkondigen.
Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag