Zondag 11 juni 2017

09.30 uur: ds. J. Holtslag, bediening Heilige Doop (beeldverbinding met ‘De Rank’)
18.30 uur: ds. F.H. Tanghé, Maassluis

Bij de diensten

In de morgendienst zal komende zondag de Heilige Doop bediend mogen worden aan Jonathan Venis.
Hij is de zoon van Wilco en Charlotte Venis (Burgemeester van der Bruggelaan 8) en het broertje van Johanna.
In de voorbede gedenken we de dopeling en zijn ouders. De Schriftlezing is in deze dienst uit Handelingen 19:11-20.

Diaconiecollecte

De diaconiecollecte voor het werelddiaconaat is deze zondag bestemd voor Project 10 27.
De opbrengst is bestemd voor de zorg voor kwetsbare mensen in Mozambique.
Ruim één op de tien inwoners van Mozambique is besmet met het Hiv-virus. Om hier iets aan te doen is de Hervormde Kerk van Mozambique jaren geleden een preventieprogramma gestart. Honderden vrijwilligers in de Tete-provincie zetten zich in om in zoveel mogelijk dorpen voorlichting te geven en om zieken te bezoeken. Ongeveer 85.000 mensen worden bereikt in een gebied waar nauwelijks anderen actief zijn. Bijbelse waarden spelen in de voorlichting een grote rol. In het programma wordt nauw samengewerkt met lokale kerken en scholen. Per dorp is jaarlijks circa € 90,- nodig om dit belangrijke werk te doen.
Wij kunnen er als gemeente dus voor zorgen dat er in ten minste 7 of 8 dorpen zorg wordt verleend. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.
De diaconie.

Kaarten Open Doors

Zondagmorgen liggen er bij de ingang van de kerk 4 kaarten waarop u uw naam kunt zetten.
Deze kaarten worden als bemoediging verstuurd naar Christenen die vervolgd worden.

Koffie drinken na de dienst

Iedereen is van harte welkom om zondagmorgen, na de dienst, onder het genot van koffie/ thee of iets fris elkaar te ontmoeten in ‘De Rank’.
Bertien Pesselse, Renske Donk, Jenny Timmer & Diana van Wingerden zullen u hartelijk ontvangen.

Meenemen eigen kerkboeken

Aanstaande zondagmorgen 9 juni is er een doopdienst. Tijdens de doopdiensten is er geen liturgie.
Wilt u er aan denken, indien mogelijk, om uw/jouw eigen kerkboeken mee te nemen. Dan blijven er genoeg boeken over om aan onze gasten beschikbaar te kunnen stellen tijdens de kerkdienst. Mocht je/u trouwens tijden de dienst gasten zien met alleen een liedboek of oude berijming, voel je vrij om even je eigen boek even uit te lenen. Dat wordt zeer gewaardeerd. Bij voorbaat dank. Commissie gastheer/gastvrouw.

Rommelmarkt

Op zaterdag 17 juni vindt de rommelmarkt weer plaats in en om de Rank. Tussen 8.30 uur en 14.00 uur kunt u en kun jij terecht voor boeken, meubels, curiosa, huishoudelijke artikelen, elektronica, oude gereedschappen en gebruiksvoorwerpen. Ook verkopen we weer kleding en schoenen. De spullen zijn van een prima kwaliteit en alles is netjes gesorteerd en gecontroleerd. We hebben dit jaar trouwens uitzonderlijk veel aanbod. Kom dus allemaal kijken of er iets voor u of jou tussen zit. Met het “Rad van Avontuur” zijn leuke en/of smakelijke prijzen te winnen. De trekking van de grote huis-aan-huis lotenverkoop zal om 12.00 uur plaatsvinden. De middenstand van Giessenburg en omstreken heeft voor prachtige prijzen gezorgd en winnaars kunnen hun prijs meteen meenemen. Natuurlijk is er ook aan de inwendige mens gedacht. Genoeg aanleiding dus om even te komen kijken. Tot de 17e!

Medewerkers Rommelmarkt

We verwachten alle medewerkers en verkopers op maandagavond 12 juni om 20.00uur in de Rank. We zullen dan het draaiboek voor de rommelmarkt doornemen en de benodigde afspraken met elkaar maken. Op maandavond 19 juni zijn alle medewerkers en verkopers opnieuw welkom in de Rank. Om 20.00 uur zullen we dan de gehouden rommelmarkt evalueren en…bekijken. We rekenen op uw komst!, de Rommelmarktcommissie.

Sponsorwandeling voor vervolgde vrouwen

Op 9 september vindt in Giessenburg een sponsorwandeling plaats.
Het geld is bestemd voor vervolgde christenen in India.
Vooral christelijke vrouwen hebben het zwaar, omdat zij door hun familie worden mishandeld of verbannen vanwege hun geloof. Vaak hebben ze geen opleiding genoten en zijn ze werkloos en arm. De sponsorloop is een initiatief van Women to Women, het vrouwennetwerk van Open Doors.

We starten om 9.30 uur in ‘De Rank’ met koffie/thee en een gezamenlijke opening. Daarna gaan we wandelen. Langs de route zijn er enkele stops om iets te eten en met elkaar te praten of te bidden voor de vervolgde christenvrouwen in India. Na afloop staat er een lunch klaar. De route is ca. 10 kilometer. Een echte uitdaging! De bedoeling is dat iedere deelnemer voor de start van de wandeltocht zoveel mogelijk sponsors zoekt en hiermee een mooi bedrag inzamelt voor de vrouwen in India. Het minimale sponsorbedrag is € 75,-. Naast het sponsorbedrag vragen we van iedere deelnemer € 15,- inschrijfgeld. Ook meelopen voor dit goede doel? Meld u aan op www.opendoors.nl/walk of neem contact op met Annemarie de Kuiper, Marieke in ’t Veld, Josette Kemkes of Annelies Klop, email: wtw.giessenburg@gmail.com

Overig

Verantwoording: Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 20,00 ontvangen. Hartelijk dank.
Collectebonnen verkoop: Vrijdag 9 & 23 juni van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.
Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 12 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp
(Taets van Amerongenstraat 8).
Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.
Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

a. Collecten: 11/6 1. Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk
b. Crèche 0-1 jaar: 11/6 Mirthe van Houwelingen & Corine Terlouw; 18/6 Mariska Stam & Annemarie de Kuiper
c. Crèche 2-3 jaar: 11/6 Lia v.d. Vlist & Angela de Wit; 18/6 Linda de Bruin & Teresia den Boer
d. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 11/6 Noa Koekkoek; 18/6 Rachel Terlouw
e. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool:11/6 Laura Holtslag, Lidia Faro & Thea Verspuij; 18/6 Roos van Zuthem, Julia Dubbelman & Miranda Schippers
f. Wegbrengen bloemengroet: 11/6 Fam. Korevaar- Harrewijn; 18/6 Fam. v.d. Vlies- van Genderen
g. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 11 juni bellen naar Arie den Boer, tel. 651673
h. Gastvrouw/heer: 11/6 v.m. Gerwold Verspui, Jannie & Jan de Jong, n.m. Annemarie den Uil & Arie van Houwelingen; 18/6 v.m. Marleen van Houwelingen & Jannie de Groot, v.m. Rian Faro & Frida Bogerd

WIJK OOST/WEST

Huwelijk: De kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk is aangevraagd door Ken de Koning (Grotewaard 4, Noordeloos) en Hanneke Stam (Emmalaan 21). De dienst zal plaatsvinden op donderdagavond 6 juli om 18:30 uur in de kerk. U bent allen van harte uitgenodigd. We feliciteren Ken en Hanneke en wederzijdse familie van harte met het voorgenomen huwelijk. We wensen hen een goede en feestelijke dag toe en Gods zegen over hun huwelijk. In de voorbede willen we het bruidspaar gedenken.
Uit de pastorie: Pinksteren mogen we zien als de start van zending en evangelisatie. Hierbij moet ik denken aan een uitspraak van Corrie ten Boom. Volgens haar ben je zendeling of zendingsveld. Zaterdag wil ik via de Toer voor het Goede Doel bijdragen aan zending in Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. Het laat zien dat zending niet altijd veraf hoeft te zijn. Het kan nog dichterbij. Ook Giessenburg is zendingsgebied. Laten we bidden dat de Heilige Geest ons als zendelingen kan gebruiken.
Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag, mede namens ds. M. Dubbelman