Goede Vrijdag 7 april
19.00 uur: ds. J. Holtslag, Heilig Avondmaal

Zondag 9 april:
1e Paasdag
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. J.H. Menkveld

Bij de diensten:
Op Goede Vrijdag zal het Heilig Avondmaal zowel bediend worden in de kerk als ook in de Rank. Zo willen we als gemeente van Christus het sterven van onze Heiland gedenken. De Schriftlezing is in deze dienst Mattheüs 27:33-44.

Op Paasmorgen lezen we verder uit het Evangelie van Mattheüs en wel uit hoofdstuk 28 de verzen 1-15. In de dienst zal de zondagsschool iets vertellen over het Paasproject en zal Jeannet van Bruchem namens de bijbelstudiegroep ‘Open je artistieke hart’ iets vertellen over een kunstwerk dat zij met een aantal gemeenteleden heeft gemaakt. Er zal een liturgie zijn.

In de avonddienst lezen we zondag 8 uit de HC en Johannes 16:12-15. We staan stil bij de plaats van Vader, Zoon en Heilige Geest en hoe juist het paasfeest bepalend is geweest in ons denken over de drie-eenheid.

Wie heeft u uitgenodigd?
Afgelopen zondagavond luisterden we naar de preek met het thema ‘Gastvrijheid en openheid’. Hierin zijn we uitgenodigd om ‘een beweging in gastvrijheid te maken’. Samen te eten, koffie te drinken, een wandeling te maken of iets anders. Is het u al gelukt om deze gastvrije uitdaging aan te gaan?

Was u enthousiast, maar is het er eigenlijk nog niet van gekomen? Dan moedigen we u aan om die stap in de komende weken te gaan zetten en in beweging te komen, door een ander uit te nodigen.

Het kan ook zijn dat u twijfelde en ook zo snel niet de lijst in kon vullen bij de uitgang. Als dit zo is mag u mailen naar focus@hervormdgiessenburg.nl. Wilt u in de mail aangeven of u ergens wilt eten, of zelf wilt koken, het aantal personen en uw mobiele nummer. Wij zullen dan een match maken en aan u doorgeven om zo ook van elkaars gastvrijheid te kunnen genieten.

Donderdag 13 april: Open Focus Avond:
Een avond waarin we stil staan bij het thema ‘Gastvrijheid en openheid’. We zingen  met elkaar en openen de Bijbel om te lezen en te zien wat de Bijbel ons vertelt over gastvrij en open zijn. Nadat we in een korte pauze nog iets te drinken pakken, gaan we in groepjes uiteen om te kijken wat het tekstgedeelte en de uitleg daarover, voor ons persoonlijk betekend en hoe we wat de Bijbel ons voorschrijft in de praktijk kunnen. Na de groepsgesprekken komen we weer bijeen en sluiten we centraal af.

Welkom aan een ieder om te proeven van onze gastvrijheid en elkaars openheid!

19:30 Inloop met koffie en thee, aanvang 19:45 in De Rank.

EO-jongerendag 2023:
Op zaterdag 3 juni 2023 vindt weer de EO-Jongerendag plaats in AHOY in Rotterdam. Het thema van deze dag is #PIONEERS. “Een pionier ziet de wereld niet alleen zoals die is, maar ook zoals die kan worden.”

Net als de afgelopen jaren zal er weer een bus vertrekken vanuit Giessenburg. Wil je met de bus mee, dan moet je je opgeven! Dat kan als volgt: 1) Stuur een mail naar: jeugdwerkgiessenburg@gmail.com 2) Vermeld je naam / namen en daarbij behorende mailadres(sen). 3) Vermeld ook je mobiele telefoonnummer!

Heenreis: zaterdag 3 juni om 11:45 uur vanaf het Tilplein, Giessenburg. Terugreis: vanuit Rotterdam ’s avonds na afloop om 21:45 uur. Kosten: € 10,00 p.p. voor een retourtje. Contant betalen voor het instappen!

App je vrienden en spreek met elkaar af om erheen te gaan; en reserveer zelf jouw ticket via https://beam.eo.nl/evenement/eo-jongerendag-2023/tickets.

Chadash:
Met het oog op de bijbelstudie fietsweek in de Alpen van 1-7 juli zal er 19 april een informatie en kennismakingsavond zijn in de Rank. Afhankelijk van het weer zal er voorafgaand een kennismakingsfietsrondje zijn. Volg nadere berichtgeving hierover. Verdere informatie bij ds. Holtslag

Woord en Daad:
Zaterdag 22 april is DV de Werelddag van Woord en Daad! Dit jaar is de Werelddag extra feestelijk want Woord en Daad bestaat 50 jaar. Rondom het thema ‘Amazing Grace’ organiseert de organisatie een sprankelend programma in Leusden, waaraan diverse partners en een voormalig sponsorkind uit Guatemala een inspirerende bijdrage leveren. Het geheel wordt afgewisseld met mooie muziek door Ensemble Vierklank en Tenira Sturm en verschillende cultuuritems brengen de landen ‘ver weg’ dichtbij.
In plaats van een compleet dagprogramma is er dit jaar gekozen voor een middag- en avondprogramma. Dit ziet er als volgt uit:
13.30 – 16.00 uur | Hoofdprogramma met parallel een kinderprogramma 19.00 – 21.30 uur | Hoofdprogramma met parallel een tienerprogramma
Het hoofdprogramma is ‘s middags en ‘s avonds identiek. Tussen 12.00 – 13.30 uur en 16.00 – 19.00 uur is er een belevingsmarkt waar u de wereld van Woord en Daad kunt ontdekken. Komt u ook? Aanmelden kan via: woordendaad.nl/werelddag.

Verantwoording:
Via ds. Menkveld een gift ontvangen van 20 euro

Verantwoording zending:
De opbrengst van de zendingsbussen van januari en februari is €3236,00. Dit is bestemd voor het werk van Willem Jan de Wit in Egypte.

De opbrengst van de voorjaarszendingscollecte is €648,75. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Collectebonnen verkoop:
Verkoop collectebonnen elke 1e vrijdag van de maand in de Rank van 18.30 – 19.00 uur. Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor woensdag besteld, dezelfde week nog in huis!

Kopij ‘Zaaier’:
Graag kopij uiterlijk maandagavond 10 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten:
vrijdag 7 april: Diaconie, bestemd voor Voedselbank.
zondag 9 april: 1) Diaconie, bestemd voor Open Doors; 2) Kerk; 3) Inventaris en onderhoud gebouwen.

Zendingsbussen: De opbrengst van de zendingsbussen in maart en april is bestemd voor maaltijden en bijbels onderwijs voor Roma-kinderen in Oost-Bulgarije. 

Kerkauto:
Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op Goede Vrijdag bellen naar Jan Donk (tel. 06-18186631) en voor zondag 1e Paasdag 9 april kunt u bellen naar Eddy Erkelens (tel. 06-22539343) ochtenddienst en naar Diana Beemsterboer (tel. 651828) avonddienst.

Gastheer/Gastvrouw:
7/4 Goede Vrijdag: Lo Boer en Adriaan van Houwelingen
1e Paasdag 9 april ochtend: Bartje en Hidde de Boer; avond: Annemarie Verspuij en Siebold Freeke.

Wegbrengen Bloemengroet:
9/4 fam. Vollmüller;
16/4 Fam. Kemkes-Muilwijk.

Crèche 0-3 jaar:
9/4 Martine van der Leer, Annemieke Aalbers, Gritte Kemkes en Fenne den Besten.
16/4 Sija Kersbergen, Marieke de Ruiter, Hadassa van Zuthem en Floortje Bood.

Bijbelcrèche:
9/4 Annelies Klop en Fenne den Besten;
16/4 Christine Vink en Joas Verspui en Lotte den Besten.

WIJK OOST

Meeleven:
Nico Zwijnenburg (Marlotstraat 23) is op het moment van verschijnen van dit bericht als het goed is geopereerd. Eerder was dinsdag 4 april gecommuniceerd, maar dat was maandag 3 april. We wensen hem Gods zegen en bidden om een goed herstel.

Vanuit de pastorie:
Van harte gezegende paasdagen gewenst, niet alleen met gezelligheid en een uitgebreid ontbijt. Maar vooral als dagen van hoop en vertrouwen. Vertrouwen in de opstanding van onze Heer Jezus Christus en hoop dat ook wij in zijn voetsporen zullen mogen opstaan in nieuw leven!

Hartelijke groeten,
Ds. J.H. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven:
De gezondheid van Mw. A.E. van Beest-Visser (Tiendwaart, Jupiterstraat 2, 3371 te Hardinxveld-Giessendam) gaat achteruit. We bidden voor haar om Gods zegen en nabijheid.

Uit de pastorie:
Het is een week om dankbaar te zijn. Dankbaar voor de belijdenisdienst die we mochten hebben. Dankbaar dat we als gemeente Goede Vrijdag en Pasen mogen vieren. Het is de reden waarom God mens is geworden en waardoor de Heilige Geest uitgestort kon worden. In stille verwondering mogen we stilstaan bij de kruisiging van Jezus voor onze zonden. Door brood en wijn mogen we gedenken en vieren hoe zijn dood doorwerkt tot verzoening met God. Met gejuich mogen we vieren dat de dood Jezus niet kon vasthouden, maar dat Hij leeft tot in alle eeuwigheden en door het geloof wij met Hem. Gezegende Paasdagen gewenst.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag