Zondag 3 september 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. L. Lammers, Giessen-Oudekerk

Vrijdag 8 september 2017
13.30 uur: ds. M. Dubbelman, huwelijksdienst van Niels Bongers & Esther de Zeeuw

Zendingsbussen: In de maanden september en oktober zijn de zendingsbussen bestemd voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. Afgelopen zondagochtend was Willem-Jan de Wit in ons midden om te vertellen over zijn werk als docent aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo, Egypte. In de afgelopen jaren is het geweld tegen de christenen in Egypte toegenomen. Dit is moeilijk voor hen geweest, maar, zo hebben we gehoord, heeft het ze ook bemoedigd. Het Evangelical Theological Seminary in Cairo leidt toekomstige predikanten op voor de presbyteriaanse (protestantse) kerk in Egypte. Daarnaast biedt het seminarie in Caïro, Alexandrie en Minya diverse deeltijdopleidingen aan voor belangstellenden.

Belijdeniscatechese: Misschien denk jij al na over het doen van belijdenis van het geloof. Misschien ben je zover nog niet, maar heb je wel de gedachte om de belijdeniscatechese te volgen. Voor jou en u allen is de eerste avond gepland op zondag 24 september na de avonddienst in De Rank. Hier maken we met alle deelnemers kennis en bespreken we enkele praktische zaken. Ook maken we een begin met de belijdeniscatechisatie. Als je van plan bent op te komen, laat het dan even weten aan ds. J. Holtslag. Wil je eerst een gesprek, neem dan ook even contact op.

Verantwoording: Via ds. J. Holtslag €20,00.

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 8 & 22 september van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 4 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl

of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 3/9 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte”Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 3/9 Willemieke Goosens & Annemieke Aalbers; 10/9 Angela de Wit & Martine Bood
  3. Crèche 2-3 jaar: 3/9 Marjanne de Hoop & Mirthe van Houwelingen; 10/9 Renske Donk & Geeske Krijgsman
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 3/9 Daphne Zaal; 10/9 Imke van Houwelingen
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 3/9 Thea Verspuij, Emma Trouwborst & Anne-Marie Meerkerk; 10/9 Julia Dubbelman & Tamar van Doesburg
  6. Wegbrengen bloemengroet: 3/9 Fam. G. Houweling; 10/9 Fam. L. Boer
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 3 september bellen naar: Arie Stam, tel. 652222
  8. Gastvrouw/heer: 3/9 v.m. Tineke Vollmuller, Miranda Schippers & Adriaan van Houwelingen, n.m. Arnelle v.d. Sande & Dianne de Looff; 10/9 v.m. Gerry & Jan van Wijngaarden, n.m. Betty van Oenen & Hanneke Hakkesteegt

 

WIJK OOST

Huwelijksjubileum: Teo en Corrie van der Grijn (Dorpsstraat 68, 3381 AH) hopen woensdag 6 september, 40 jaar getrouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we hen van harte met dit jubileum en wensen we hen en hun klein(kinderen) van harte Gods zegen toe.

Tenslotte: Komende zondagmorgen hoop ik te beginnen met een serie preken over de profeet Jona. We lezen hoofdstuk 1. Gods zegen toegewenst aan u allen. In het bijzonder voor hen die te kampen hebben met ziekte, rouw of moeilijkheden.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

 

WIJK WEST

Meeleven: Na een kort verblijf in het ziekenhuis mocht mw. S.S. Krijgsman – van der Meer (Neerpolderseweg 42, 3381JS) weer thuiskomen. We wensen haar Gods zegen en kracht toe. In het bijzonder voor de CT-scan die de komende week zal plaatsvinden.

Uit de pastorie: Inmiddels zijn bij ons alle kinderen weer begonnen met een nieuw schooljaar. De een mocht wat eerder beginnen dan de ander. Voor mijzelf was afgelopen zondag het officiële begin na de zomervakantie. Het begin van het winterwerk is op zaterdag 23 september. Ik neem aan dat u het formulier heeft ingevuld en ingeleverd. De gezamenlijke maaltijd is een waar festijn en voor jong en oud is het ‘voorprogramma’ zeker de moeite waard.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag