Zondag 17 september 2017
09.30 uur: ds. J. Holtslag, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, voortzetting viering Heilig Avondmaal

Diaconiecollecte voor Magen David Adom
Als gemeente van Jezus Christus weten wij ons in het bijzonder verbonden met het volk Israël. Om die verbondenheid te benadrukken is de diaconiecollecte van deze week bestemd voor een Joodse organisatie: de stichting Magen David Adom (de Israëlische rode davidsster). Deze stichting is, net als het Rode Kruis, een eerste-hulporganisatie en geeft medische bijstand aan alle Israëli, ongeacht geloof, afkomst of politieke overtuiging. Dit gebeurt d.m.v. ambulancediensten en de nationale bloedbank. Het motto van de stichting is: wie één leven redt, redt een hele wereld. De organisatie is in hoge mate afhankelijk van giften. Uw gaven zijn van harte aanbevolen. De diaconie.

Chauffeurs gezocht
Vrijdag 29 september t/m zondag 1 oktober is het jongerenstartweekend. We hopen met een grote groep jongeren richting Werkhoven te vertrekken. Nu zijn we nog op zoek naar mensen die ons weg willen brengen, en mensen die bereidt zijn ons te komen halen. Wij als leiding hebben al behoorlijk wat auto’s tot onze beschikking, maar gezien het aantal jongeren dat afgelopen jaren meeging, hebben we wel wat extra vervoer nodig. Vrijdag hopen we zo rond 19:15 te vertrekken vanaf het Tilplein. Zondagavond willen we om 19:15 weer naar Giessenburg rijden. Werkhoven ligt 45 km van Giessenburg vandaan. Bent u bereid om vrijdagavond jongeren mee weg te brengen, of zondagavond op te komen halen, stuurt u dan een mail naar mij. Vermeldt u gelijk in de mail het aantal personen dat u mee kunt nemen. Alvast bedankt. Theo Terlouw, e-mail: Fam.terlouw1999@gmail.com U kunt natuurlijk ook bellen: 652292.

Verantwoording
In de huwelijksdienst op 1 september van het bruidspaar Ruitenberg- de Groot heeft de collecte € 151,71 opgebracht.  Via ouderling A. de Bruijn € 10,00 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop
vrijdag 22 september & 13 oktober van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie
Graag uiterlijk maandag 18 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 17/9 1. Diaconie: Med. Zending Israël, 2.Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 17/9 Annelies Klop & Willeke Faro; 24/9 Nelleke Visser & Ellen de Vogel
  3. Crèche 2-3 jaar: 17/9 Thea Verspuij & Margriet Kooijman; 24/9 Cateline Snoek & Marieke in ‘t Veld
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 17/9 Jasmijn Basters; 24/9 Karen Holtslag
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 17/9 Nadine in ’t Veld, Naomi de Jong & Teresia den Boer; 24/9 Geen Bijbelcrèche i.v.m. opening winterwerk
  6. Wegbrengen bloemengroet: 17/9 Fam. Vollmüller; 24/9 Fam. Kemkes- Muilwijk
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 17 september bellen naar: Fam. Koppelaar, tel. 651996 en voor de avonddienst naar: Bas de Jong, tel. 651522
  8. Gastvrouw/heer: 17/9 v.m. Arnelle v.d. Sande & Rian Faro, n.m. Patrick Marcus & Joost Dijkgraaf; 24/9 v.m. Hidde & Bartje de Boer, n.m. Annemarie den Uil & Theo Terlouw

 

WIJK OOST

Huwelijk: Vrijdag 13 oktober hopen Tim Sterrenburg (Rivierdijk 465, 3372 BW Hardinxveld-Giessendam) en Romy Rietveld (Doetseweg 23, 3381 KE) te gaan trouwen. Zij willen elkaar liefde en trouw beloven om 13:30 uur op Slot Loevestein. Zij willen ’s avonds Gods zegen vragen over hun huwelijk in de Hervormde kerk van Giessenburg. De dienst begint om 18:30 uur en iedereen is van harte welkom. De schriftlezing is Efeze 4: 2-3: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. We wensen Tim en Romy die samenbindende kracht en Gods zegen over hun huwelijk toe. Hun toekomstige adres wordt: Prinses Margrietstraat 28, 3372 EP Hardinxveld-Giessendam.

Tenslotte: Komende zondagavond lezen we verder in het boek Jona. We lezen vanaf Jona 1:15 en hoe het verder met hem gaat nadat hij in zee is geworpen.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven: In onze gebeden denken we aan hen die door moeilijk en zware periode gaan. In het bijzonder wanneer de gang naar de avondmaalstafel beladen is. Onze wens is dat de Heere u in alles mag bij staan en ondersteunen.

Uit de pastorie: Komende zondagmorgen lezen we verder uit 1 Thessalonicenzen 1 en wel de verzen 6-10. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal bediend worden en mogen we als gemeente het sterven van de Heere Jezus gedenken en uitzien naar Zijn wederkomst. Allen een goede voorbereiding en gezegende diensten gewenst.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag