Zondag 18 augustus
9.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Menkveld, Wanneperveen

Zondag 25 augustus
9.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Riemersma, Sliedrecht

Bij de diensten:
komende zondagmorgen lezen we verder over de verbondssluiting en wetgeving op de berg Sinaï. We lezen Exodus 19: 7-25. God daalt neer op de berg om tot het volk te spreken. Zondagmorgen 25 augustus lezen we de eerste woorden die God spreekt: Exodus 20:1-11 (de bekende 10 geboden).

Diaconiecollecte Stichting Naar House:
De diaconiecollecte voor zondag 25 augustus is bestemd voor de stichting “Naar House”. Naar House is vooral bekend van evangelisatie-acties bij dancefeesten en houseparty’s. Daarnaast zijn vrijwilligers van de stichting actief bij uitgaansgebieden en winkelcentra om daar het evangelie te verkondigen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een omgebouwde stadsbus waarin gesprekken kunnen worden gehouden en waar jongeren een kop koffie kan worden aangeboden. Naar house wil jongeren het evangelie brengen en waarschuwen voor de gevaren van (house)muziek. Via de vrijwilligers die voor de stichting als evangelist actief zijn bij feesten worden jongeren bereikt die vaak nooit in een kerk komen. Uw gaven zijn van harte aanbevolen de diaconie.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
De eerste vergadering in het nieuwe seizoen is op woensdagmorgen 21 augustus a.s., aanvang 09.45 uur in zaal 4 van ‘De Rank’.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
De heer J. Sterrenburg zal op vrijdagavond 30 augustus a.s. de maandsluiting verzorgen in ‘Bredero’s Hof’, aanvang 19.00 uur.

Van de kerkrentmeesters:
In de maand juli mochten we de volgende collectegaven ontvangen:
Voor de gewone collecte: € 2.392,16 en voor de extra collecte: € 1.086,60. Alle gevers hartelijk dank.   

Opbrengst diaconiecollecten mei en juni:
De diaconiecollecten hebben maanden mei en juni het volgende opgebracht: IZB (12/5) € 758,02, Woord en Daad (26/5) € 652,66, pinksterzending (9/6) € 624,45, Bright Star Education (16/6) € 615,15, Project 1027 Wereld diaconaat (23/6) € 629,20, Dabar (30/6) € 580,96, De algemene diaconiecollecten hebben € 3.437,20 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

Collectebonnen verkoop:
23 augustus & 13 september van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 26 augustus a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):
a.         Collecten: 18/8 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 25/8 1. Diaconie: Naar House, 2. Kerk
b.         Crèche 0-1 jaar: 18/8 Linde van Houwelingen & Martine Bood; 25/8 Lotte van Genderen & Marije de Leeuw; 1/9 Corine Terlouw & Willeke Faro
c.         Crèche 2-3 jaar: 18/8 Tanja Korevaar & Karen Holtslag; 25/8 Marjanne de Hoop & Mirthe van Houwelingen; 1/9 Cateline Snoek & Manuela Slob
d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 18/8 Maria Dubbelman; 25/8 Marit Visser; 1/9 Naomi de Jong
e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 18/8 Martijn Visser, Hannah van Veldhuizen & Feline van Tuijl; 25/8 Tamar van Doesburg, Naomi de Jong & Ruth van Veldhuizen; 1/9 Julia Dubbelman, Lidia Faro & Fenne Trouwborst
f.          Wegbrengen bloemengroet: 18/8 Fam. Timmermans; 25/8 Willy Wijnbelt & Hannie Prins; 1/9 Fam. Verspuij- Noordergraaf
g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 18 augustus bellen naar Fam. Kemkes, tel. 653282. Op zondag 25 augustus kunt u bellen naar Arie Stam, tel. 652222
h.         Gastvrouw/heer: 18/8 v.m. Arnelle v.d. Sande & Maria de Bruijn, n.m. Lo Boer & Wilma Troost; 25/8 v.m. Siebolt Freeke & Frida Bogerd, n.m. Tineke Vollmuller & Gerwold Verspui; 1/9 v.m. Rian Faro & Marijke Dijksman, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk

WIJK OOST/ WEST

In/uit het ziekenhuis:
Donderdag 8 augustus heeft dhr. Jan Donk (Bovenkerkseweg 36, 3381 KB) een nieuwe heup gekregen in het Beatrixziekenhuis. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en hij zaterdag 10 augustus weer naar huis mocht. We wensen hem Gods zegen toe bij het verdere herstel.

Mw. S.S. Krijgsman-van der Meer (Neerpolderseweg 42, 3381JS) is maandag 5 augustus opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Vrijdag 9 augustus is zij weer thuisgekomen. We wensen haar Gods kracht en nabijheid toe.

Mw. Cora Vermeulen-Voorsluijs (van Marlotstraat 64, 3381 CE) is 12 dagen opgenomen geweest in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We zijn dankbaar dat ze maandag 12 augustus weer thuis mocht komen. We wensen haar Gods zegen toe bij het herstel en de verdere behandelingen.

Dhr. A.E. Harrewijn (Doetseweg 16A, 3381 KG) verblijft nog voor verdere revalidatie in het Gasthuis (afdeling revalidatie, Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem). Het streven is dat hij rond 26 augustus voldoende is hersteld om weer naar huis te gaan. We wensen hem hierbij Gods zegen toe.

Meeleven:
We leven mee met mw. Martine van Noordennen (van Brederodestraat 59, 3381 BB). In 2015 is zij geopereerd i.v.m. een tumor. Helaas kreeg zij twee weken geleden te horen dat de kanker bij haar is teruggekeerd. De situatie is zorgelijk. Laten we bidden voor Martine, haar twee dochters en allen rondom haar.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman