Zondag 18 november 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, voorzetting viering Heilig Avondmaal

 Bij de diensten:
Komende zondag hopen we als gemeente door brood en wijn het sterven van de Heere Jezus te gedenken. De lijdensweg die Hij liep waardoor allen die in Hem geloven verzoening met God verkrijgen. In de morgendienst lezen we over de viering van het Pascha door Josia. U vindt het in 2 Koningen 23:17-24. Daarnaast lezen we Deuteronomium 16:1-6.

Diaconiecollecte De Hoop:
De diaconiecollecte tijdens de avondmaalsdienst is bestemd voor Stichting De Hoop. In 1975 voelden een aantal mensen in Dordrecht zich erg betrokken bij het lot van verslaafden in hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken besloten zij een opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten. Een opvang genaamd: De Hoop. Inmiddels is de opvang uitgegroeid tot een centrum waar op verschillende manieren geestelijke zorg wordt geboden. Een plek waar verslaafden en mensen met psychische problemen professionele hulp krijgen om te herstellen en hun leven weer opnieuw op te bouwen. Alle medewerkers bij De Hoop werken vanuit hun christelijke visie. De giften worden besteed aan de invulling van identiteit en pastoraat in de behandelingen, de werkervaring-bedrijven, het inloophuis, de opvang van moeders met hun kinderen, de Christelijke evenementen, voorlichting en dergelijke. Meer informatie over het werk van De Hoop kunt u vinden op de website: www.dehoop.org. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Herinnering opgave Kring (geloofs)opvoeding:
Bent u/ben jij ook enthousiast geworden over de nieuwe kring (geloofs)opvoeding tieners, maar vergeten aan te melden? Gelukkig kan dit nog steeds, stuur een mail met uw/jouw naam naar Jeroen & Caroline Koekkoek: j.koekkoek10@kpnplanet.nl  De eerste avond is op DV 21 november, inloop 19.45 uur en start 20.00 uur in De Rank. Van harte welkom!

Geloofsopvoeding–Peuters en Kleuters:
Als gelovige ouder wil je graag je geloof overdragen, maar hoe doe je dat bij jonge kinderen? Hoe zorg je ervoor dat het leuk en inspirerend is en blijft? Daar willen we met elkaar over nadenken tijdens deze avond. We willen kijken naar de (geloofs-)ontwikkeling bij baby, peuter, kleuter en hoe je daar op in kan spelen met geloofsoverdracht. Je krijgt handvatten om dit op een creatieve manier in de praktijk te brengen. Dit doen we o.a. aan de hand van de ‘Aan tafel Bijbel‘. Deze avond wordt geleid door Willemijn de Weerd, kinderboekenschrijfster. Zij neemt ook diverse kinderbijbels en- boeken als voorbeeld mee, die ook tijdens deze avond te koop zijn. Donderdag 22 november, inloop vanaf 19.45 uur in ‘De Rank’ met koffie/thee, en de avond start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Van harte uitgenodigd!

Credo Kerstdiner (60+):
Beste gemeenteleden, vrijdagavond 21 december houdt Credo het inmiddels traditionele Credo Kerstdiner (60+). Deze avond staat in het teken van het samen genieten van een maaltijd en het leggen van verbinding tussen jongeren en ouderen. Als u deze prachtige avond niet wilt missen, kunt u zich op drie manieren opgeven: Telefonisch: Ken de Koning 06 11 01 57 18, Via de mail: jvcredo@hotmail.com of op papier: schrijf uw naam op een willekeurig papier en ook eventuele dieetwensen. Lever dit achter in de kerk onder toren in de daarvoor bestemde la in. Wees er snel bij, want vol is vol. Na aanleiding van uw opgave volgt de uitnodiging. Mocht u niet instaat zijn om zelfstandig te komen, dan kunt u dit aangeven bij uw opgave. Wij gaan er voor zorgen dat u op tijd in de Rank komt en weer wordt thuisgebracht. Hartelijke groet, JV Credo

PS: In het voorjaar gaan we als Credo een weekend weg. Onze vraag is of u ‘Grijntjes’ wilt meesparen, de muntjes van bakker Van der Grijn. U kunt deze kwijt in dezelfde la als de papieren aanmelding voor het kerstdiner: achter in de kerk, onder de toren. Bedankt!

Maatschappelijke stage voor scholieren:
Leden en leiding van club Immanuel zouden het fijn vinden wanneer scholieren hun maatschappelijke stage bij club Immanuel willen komen doen. Iedere dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur houden wij clubavond in de Rank. We zingen en bidden, luisteren naar een bijbelverhaal en drinken koffie en thee met elkaar. Daarna is er tijd voor een knutselwerkje of een spel. Het is altijd heel gezellig met elkaar en wij hopen dat jullie naar onze club komen voor jullie maatschappelijke stage. De leden en leiding van club Immanuel zien uit naar jullie komst!! Voor informatie: Petra Timmermans 06-40412707

Van de Kerkrentmeesters:
Heeft u dat nou ook?, dat je ineens bedenkt:  “o ja  dat formulier van de fondsenwerving Rank wil ik nog inleveren”. Fijn dat al een flink aantal mensen gereageerd heeft. Wellicht dat u het nog een dezer dagen in kunt leveren? De bus in de Kerk staat nog steeds onder de toren, maar wellicht net zo praktisch om even te mailen naar cvk@hervormdgiessenburg.nl  Dank u. De Kerkrentmeesters

Verkoopdag vrouwenvereniging:
De opbrengst van de verkoopdag van de vrouwenvereniging ‘Lydia’ is €  2.300,75. Alle kopers en verkopers willen we hartelijk danken voor deze geweldige dag. Bestuur en leden ‘Lydia’.

Gebedskring: De gebedskring komt bijeen op dinsdagavond 20 november a.s. in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdagmorgen 21 november a.s. komen de leden van de vrouwenvereniging weer bij elkaar om 09.45 uur in zaal 4 van ‘De Rank’.

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 23 november & 14 december van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
Ontvangen via ouderling A. de Kuiper € 10,00. Hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 19 november a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 18/11 1. Diaconie: St. De Hoop, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 18/11 Corine Terlouw & Febe Troost; 25/11 Mirthe van Houwelingen & Annemarie de Kuiper
  3. Crèche 2-3 jaar: 18/11 Marije Dijkgraaf & Geeske Krijgsman; 25/11 Marieke Kool & Jannette Stam
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 18/11 Jasmijn Basters; 25/11 Karen Holtslag
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 18/11 Roos van Zuthem, Emma Trouwborst & Hanna de Kuiper; 25/11 Maartje van Druten, Noa Koekkoek & Eliseba van Zuthem
  6. Wegbrengen bloemengroet: 18/11 Mevr. van Kleef; 25/11 Fam. Schep- de Jong
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 18 november bellen naar Fam. Koppelaar, tel. 651996 en voor de avonddienst naar Dianne Beemsterboer, tel. 651828
  8. Gastvrouw/heer: 18/11 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Gerrie & Jan van Wijngaarden; 25/11 v.m. Dinella Visser & Tineke Vollmüller, n.m. Arnelle v.d. Sande & Wilma Troost

 

WIJK OOST

In het ziekenhuis:
Dinsdag 20 november zal Hein van Beuzekom geopereerd worden aan zijn rug in het ziekenhuis te Breda. Laten we bidden om Gods zegen over de operatie en een spoedig herstel. We wensen hem Gods zegen toe.

Jubileum:
Wout en Teunie van Dijk-van Wijk (Peursumseweg 56, 3381 KX) hopen donderdag 22 november 55 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen en hun (klein)kinderen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst.

Tenslotte,
Komende zondagavond lezen we verder in de Jakobusbrief. We zijn aangekomen bij Jakobus 4: 13-17, maar dat wilde ik doorschuiven naar volgende week, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag lezen we daarom Jakobus 5: 1-6 waarin het gaat over het gevaar van rijkdom.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

 

WIJK WEST

Meeleven:
Bij het uitkomen van de papieren editie van de Zaaier is de heupoperatie van mw. Annemarie Verspuij-Noordegraaf (Bovenkerkweg 3a, 3381 KA) achter de rug. We hopen dat alles goed gegaan is en bidden God om een voorspoedig herstel.

Uit de pastorie:
De catechisanten van de maandag en dinsdag strijden wekelijks wie het hoogste bedrag opbrengt voor het zendingspotje. Aangezien de groepen niet even groot zijn, wordt dit door de maandag groep in de berekeningen gecompenseerd. Maar dat is niet het enige dat gebeurt. Er worden ook collectebonnen gespaard en zelfs extra van huis meegekregen. Het is maar dat u als ouders dit weet. Het is allemaal voor een goed doel en dan zit het hart van de tieners op de goede plaats.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag