Zondag 20 augustus 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. H.S. Mosterd, Amersfoort

Koffie drinken na de dienst
Iedereen is zondagmorgen na de dienst weer van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of wat fris elkaar te ontmoeten. Geertje Overduin, Anita Ooms, Anne & Annemiek Bron zullen voor de koffie e.d. zorgen.

Uitnodiging Gemeentedag
Komende zondagmorgen worden de uitnodigingen voor de gemeentedag uitgedeeld. Graag de opgavenformulieren uiterlijk inleveren op 27 augustus. Voor alle duidelijkheid: iedereen is van harte welkom! Mocht jij/u nog nooit hebben meegedaan, twijfel dan niet, maar meld je aan. Dat kan ook als vrijwilliger, want dit hebben we ook heel hard nodig. Namens de gemeentedagcommissie.

Zomeravondconcert
Hierbij een herhalingsoproep aan hen die een muziekinstrument bespelen en/of graag zingen. Er is nog ruimte om mee te doen aan het Zomeravondconcert op 9 september. Als duo of met meer personen samen musiceren mag natuurlijk ook. Het maakt niet uit of je nog maar kort les hebt, of al vele jaren. Er is ook geen leeftijdsgrens, als je het maar met plezier doet. Misschien was je al van plan om je op te geven, maar was het er nog niet van gekomen. Je kunt je opgeven bij Rudy Hakkesteegt, of een e-mail sturen naar rhakkesteegt@xs4all.nl. We zien ieders opgave met plezier tegemoet. Iedereen die van muziek houdt nodigen wij hierbij alvast uit om naar dit Zomeravondconcert te komen kijken, maar vooral te luisteren. Noteer daarom deze datum alvast in de agenda. Het beloofd een mooie en gevarieerde avond te worden. Een hartelijke groet, Geertje en Rudy.

Zomerkampen 2018
Na de fantastische kampen van afgelopen zomer hopen we volgend jaar weer naar Bladel en naar België te gaan! In verband met beschikbaarheid van de accommodaties was het helaas niet mogelijk om beide kampen in dezelfde week te plannen. Kamp Bladel (11-14 jaar) vindt plaats van 14 juli tot 21 juli (week 1 van de schoolvakantie) en Expeditie Purnode (15-18 jaar) van 20 juli tot 27 juli (week 2 van de schoolvakantie). Dus reserveer deze data vast in de agenda! Team Bladel en Team Expeditie Purnode

Interkerkelijk koor ‘Aqua Viva’
Op 23 augustus a.s. beginnen de repetities weer van het interkerkelijk koor ‘Aqua Viva’ onder leiding van dirigent Martin Klop. Deze eerste repetitieavond in het nieuwe seizoen 2017/2018 beginnen we om 20.00 uur met koffie/ thee in ‘De Rank’, daarna gaan we éénmalig repeteren in de kerk Kerkweg 1, dit i.v.m. de installatie van airco in ‘De Rank’. Nieuwe koorleden zijn hartelijk welkom. Onze wekelijkse repetities worden gehouden in ‘De Rank’, Dorpsstraat 57 te Giessenburg. De normale repetitietijden zijn op woensdagavond van 20.30 tot 22.00 uur. Voor info zie onze website: www.aquavivagiessenburg.nl                                                         

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’
Vrijdagavond 25 augustus zal de heer H. v.d. Meij de maandsluiting verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Collectebonnen verkoop
Vrijdag 25 augustus & 8 september van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie
Graag uiterlijk maandag 21 augustus a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 20/8 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 20/8 Jennina Zwijnenburg & Ellen de Vogel; 27/8 Monica Rietveld & Erica Stam
  3. Crèche 2-3 jaar: 20/8 Annemarie de Kuiper & Jacqueline van Wijk; 27/8 Ellen de Vogel & Jennina Zwijnenburg
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 20/8 Rachel Terlouw; 27/8 Aniek Visser
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 20/8 Martijn Visser, Daphne Zaal & Janneke Verspui; 27/8 Christine Vink, Lidia Faro & Laura Holtslag
  6. Wegbrengen bloemengroet: 20/8 Fam. Visser; 27/8 Fam. Duijm
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 20 augustus bellen naar: Trudy Zijderveld, tel. 06 28290354
  8. Gastvrouw/heer: 20/8 v.m. Gerwold Verspui & Leo Timmer, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk; 27/8 v.m. Wilma Troost & Marieke Stam, n.m. Anke Buchner & Annemarie Verspuij

WIJK OOST / WIJK WEST

Meeleven: Mw. M.A. van Weelden-van ’t Hoog (van Brederodestraat 39, 3381 BA) is woensdag 9 augustus opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Woensdag 16 augustus is zij verhuisd naar het Gasthuis in Gorinchem om daar verder te herstellen. We wensen haar Gods zegen en kracht toe.

Mw. C.P. van Hoorne-Muijlwijk (Parallelweg 2, 3381 KS) verblijft momenteel in Open Vensters, Kamer 2, Pr. Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide. Zij is gevallen en brak daarbij haar arm. Daardoor is zij de komende weken aan bed gebonden. We wensen haar Gods nabijheid toe en sterkte bij het herstel.

We leven mee met dhr. H. Harrewijn (Pedaja, Claversweer 1, kamer 37, 3371PR, Hardinxveld-Giessendam). Zijn gezondheid gaat sterk achteruit. We wensen hem en zijn vrouw Gods zegen en nabijheid toe.

Dhr. Wim Muis (Peursumseweg 22, 3381 KW) heeft inmiddels een traject van chemokuren afgerond. We zijn dankbaar dat het laatste onderzoek (15 augustus) laat zien dat de uitzaaiingen tot stilstand zijn gekomen. Dit was het doel van de chemokuren en deze uitslag is dus een positief bericht. Over drie maanden vindt de volgende controle plaats en we bidden dat zijn situatie stabiel mag blijven. We wensen hem en al de zieken in onze gemeente Gods zegen toe.

Geboren
Dankbaar en blij zijn Jaap en Anita Ooms (Dorpsstraat 24a, 3381AG) met de geboorte van een tweeling: Noor en Guusje. Zij zijn geboren op 4 augustus. Op het geboortekaartje staat: Zo lief, zo klein, zo bijzonder, Gods wonder. We feliciteren Jaap en Anita van harte met de geboorte van hun dochters en we wensen hen Gods wijsheid en zegen toe bij de opvoeding van Noor en Guusje.

Huwelijk 1
Op vrijdag 8 september hopen Niels Bongers en Esther de Zeeuw te gaan trouwen. Het burgerlijk huwelijk zal die dag om 10:30 uur voltrokken worden bij het ouderlijk huis van Niels aan de Johan de Kreystraat 24. De huwelijksdienst begint om 13.30 uur in de Hervormde kerk te Giessenburg. Iedereen is van harte welkom om deze trouwdienst bij te wonen. Het adres van het bruidspaar is: Lijnbaan 22, 3381 AS te Giessenburg. We wensen Niels en Esther een mooie dag toe en Gods zegen over hun huwelijk.

Huwelijk 2
Vrijdag 15 september hopen Marcel de Ruiter (Haarweg 51, 4205 ND Gorinchem) en Marieke Pesselse (Doetseweg 6K, 3381 KG) te trouwen. Zij hopen elkaar om 13:00 uur het Ja-woord te geven op De Lievelinge (Haarweg 6, 4214 KL Vuren). Zij willen Gods zegen vragen over hun huwelijk in de Hervormde kerk in Giessenburg. De dienst begint om 16:00 uur en iedereen is van harte welkom. Op de trouwkaart staat een mooie tekst als basis voor het huwelijk (Fillipenzen 2: 2-3): Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. We wensen Marcel en Marieke Gods zegen over hun huwelijk. Hun toekomstige adres wordt: Doetseweg 6K, 3381 KG, Giessenburg.

Tenslotte
De afgelopen weken ging de preek over verschillende gedeelten uit het Lucas-evangelie waarin Jezus spreekt over geld, spullen en rijkdom.
Komende zondag zal het gaan over Zacheus (Lucas 19: 1-10).
Daarna hoop ik 3 september te beginnen met een serie over de profeet Jona.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman