Zondag 20 oktober
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. E.G. de Kruijf, Capelle a.s. IJssel

Zondag 27 oktober
09.30 uur: ds. J. Holtslag, m.m.v. club Immanuël en de aangepaste catechese groep
18.30 uur: ds. M. Zeeman, Hoogblokland

Bij de diensten:
Zondagmorgen 27 oktober vindt met medewerking van club Immanuel en vele anderen een aangepaste dienst plaats. Het thema is ‘Veilig in de Ark’. Bij aanwezigheid in de kerkdienst met een rolstoel, dan graag dit van tevoren doorgeven aan Caroline Koekkoek via j.koekkoek10@kpnplanet.nl. Mocht u het mooi vinden om jaarlijks betrokken te zijn bij de voorbereidingen van deze dienst dan kunt u toegevoegd worden aan de commissie. Neemt u dan gerust contact op met Cordian Verspuij. Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Op het rooster voor  deze morgen staan Saskia Basters, Hetty den Boer, Amanda Holtslag & André Kwakernaak.

Gebedskalender:
“De nieuwe Gebedskalender wordt a.s. zondag, 20 oktober, in de kerk en in de Rank, uitgedeeld. Vanaf zondagavond zijn ze ook te vinden “onder de toren” en in de Rank. Voor aanleveren van gebedspunten, zie de gebedskalender”.

Catechese:
In de komende week zal er vanwege de herfstvakantie geen catechisatie zijn. Mandag 28 en 29 hopen we de jongeren weer te ontmoeten op de gebruikelijke tijden.

Inzameling voor oogstmaaltijd:
Danken is delen. Met verwondering en ontzag mogen we beseffen dat de natuur bloeit en groenten, koren en fruit voortbrengt voor mens en dier om van te leven. Dit jaar wordt er weer een Oogstfeest gevierd in de gevangenis in Dordrecht op zondag 3 november 2019. Op zaterdag 2 november gaan een aantal vrijwilligers uit onze gemeente de oogstmaaltijd voorbereiden. Op zondag 3 november wordt deze maaltijd op alle afdelingen uitgeserveerd, want danken is delen met alle gedetineerden. Als gemeente willen we hieraan meedoen door het inzamelen van groenten en fruit op zondag 27 oktober. Voor of na de diensten kan het afgegeven worden in de hal van de Rank of in de kerk bij de ingang onder de toren. T/m vrijdag 1 november kunt u eventueel uw groenten en/of fruit ook brengen bij Jannie en Arie de Jong (van Drenckwaertstraat 17). Het gaat om aardappelen, pompoenen, rode, spits- en witte kolen, sinaasappels, appels, paprika’s, winterwortels, bruine bonen, witte bonen, spliterwten, snoeptomaten, uien, rode bieten e.d. Bij voorbaat dank, namens de diaconie en stichting Exodus.

Boekenmarkt:
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november a.s. wordt er een boekenmarkt gehouden in het tweedehands boekwinkeltje, Dorpsstraat 55 in Giessenburg. Op de boekenmarkt verkopen we 3 boeken voor 1 euro. Op vrijdag bent u van 13.00 tot 20.00 uur welkom en op zaterdag van 10.30 – 15.30 uur.

Gebedskring:
Dinsdagavond 22 oktober bent u van harte welkom bij de gebedskring. Deze avond zal plaats vinden in de kerk, aanvang 20.15 uur.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
De heer W.J. van Iperen zal op vrijdagavond 25 oktober a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
De leden van de vrouwenvereniging worden op woensdagmorgen 30 oktober a.s. in ‘De Rank’ verwacht, aanvang 09.45 uur.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
De verenigingsavond van de mannenvereniging is op woensdagavond 30 oktober a.s. in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang 19.45 uur. De heer F. v.d. Rhee zal deze avond de inleiding verzorgen (1 Sam. 4: 1-22).

Oud Papier:
Op vrijdagavond 1 november wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Jan Rietveld, Arie de Kuiper, Gerard Kemkes, Gerard de Jong, Adriaan van Houwelingen, Gerard Boon, Mirco v.d. Sande, Renato Basters & Boaz Freeke. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Van de kerkrentmeesters:
In de maand september mochten we de volgende collectegaven ontvangen: Voor de gewone collecte: € 3.206,77 en voor de extra collecte: € 1.446,01.

Over het 3e kwartaal ontvingen we van de kerkradioluisteraars € 250,20, waarvan € 100,08 bestemd is voor de diaconie. Alle gevers hartelijk dank.

Opbrengst diaconiecollecten juli, augustus en september 2019:
De diaconiecollecten hebben in de maanden juli, augustus en september het volgende opgebracht: Zilt (7/7) € 650,90, HGJB (21/7) € 581,13, IZB (4/8) € 532,00, Zomerzending (11/8) € 405,10, naar House (25/8) € 569,96, Exodus (8/9) € 681,22, Medische zending (15/9) € 707,08, Plaatselijk jeugdwerk (22/9) € 435,00 De algemene diaconiecollecten hebben € 3.631,19 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

Collectebonnen verkoop:
25 oktober & 8 november van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 28 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

a.         Collecten: 20/10 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen;       27/10 1. Diaconie: Immanuël project, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 20/10 Lotte van Genderen & Febe Troost; 27/10 Annelies Klop & Aniek           Visser; 3/11 Corine Terlouw & Imke van Houwelingen

c.         Crèche 2-3 jaar: 20/10 Marjanne de Hoop & Margreet Muijlwijk; 27/10 Cateline Snoek &             Manuela Slob; 3/11 Maureen van Pelt & Jannette Stam

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 20/10 Maria Dubbelman; 27/10 Marit Visser; 3/11 Naomi de   Jong

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 20/10 Maureen van Pelt, Aniek Visser & Fenne Trouwborst; 27/10 Geen crèche ; 3/11 Maartje van Druten, Jefta Visser & Dorine Dijksman

f.          Wegbrengen bloemengroet: 20/10 Fam. Pesselse; 27/10 Fam. Bohré; 3/11 Fam. Den Boer-             Heijkoop

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang             van de dienst op zondag 20 oktober bellen naar Trudi Zijderveld, tel. 06 28 29 03 54 en op             zondag 27 oktober naar Erik Donk, tel. 06 34 57 35 42

h.         Gastvrouw/heer: 20/10 v.m. Adriaan van Houwelingen & Tineke Vollmüller, n.m. Rian Faro       & Arie van Houwelingen; 27/10 v.m. Maria de Bruijn & Marijke Dijksman, n.m. Theo Terlouw    & Lo Boer; 3/11 v.m. Jan & Gerry van Wijngaarden, n.m. Dick & Yvonne Muilwijk

WIJK OOST

Meeleven: We zijn dankbaar dat onderzoek laat zien dat de chemokuur die dhr. Co Broere (Muisbroekseweg 3, 3381 KM) heeft ondergaan effectief blijkt te zijn. Het traject met chemokuren wordt daarom voortgezet. We bidden voor hem en zijn vrouw en wensen hen Gods zegen toe.

Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) is dinsdag 15 oktober voor 4 dagen opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem om daar zijn 6e chemokuur te krijgen. We bidden om Gods zegen over de behandelingen en wensen hem Gods kracht en bescherming toe.
Verhuisd: Ad en Elli van der Sande zijn van de Arent van Gentstraat verhuisd naar de Peursumseweg 58 (3381KX). We wensen hen veel zegen in hun nieuwe woning.

Tenslotte: Zondagmorgen hoop ik te preken over Exodus 32: Het volk Israël maakt een gouden kalf om te aanbidden. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Weer thuis:
Mw. G. Timmer-Versluis (van Brederodestraat 21, 3381 BA) is weer thuisgekomen vanuit het Gasthuis. Het is bijzonder dat alles weer zo goed hersteld is. Grote dankbaarheid daarom.

In het ziekenhuis:
Mw. Anneke Kaai (Neerpolderseweg 72b-038, 3381 JT) zal over ongeveer 2 weken opnieuw geopereerd worden. Tot die tijd zal zij in het Erasmusziekenhuis (kamer NG 1103Westzeedijk 361, 3015 GE Rotterdam) verblijven. In de voorbede bidden we om kracht en zegen.

Mw. S.S. Krijgsman-van der Meer (Neerpolderseweg 42, 3381JS) is woensdag vanuit het Beatrixziekenhuis overgegaan naar het Gasthuis. We wensen haar Gods zegen en kracht toe.

Uit de pastorie:
Ziek zijn ken ik eigenlijk niet. Tenminste, sinds dinsdag wel. Om de dag toch wat vruchtbaar door te brengen heb ik onder andere geluisterd naar De Ongelooflijke Podcast. Een aanrader. Onder andere de aflevering met de filosoof Emanuel Rutten. Mocht u een dag op de bank of in bed doorbrengen, zet dan eens een of meerdere afleveringen op.

Het is meer dan de moeite waard. Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag