Zondag 21 augustus 2016

09.30 uur: ds. J. Holtslag

18.30 uur: ds. J. Holtslag

 

Bij de diensten: Zondagmorgen zullen we het eerste gedeelte lezen van Handelingen 6. Er is gemor is de eerste gemeente. Wat betekent dit voor een gemeente als er onenigheid is? ’s Avonds lezen we over Stefanus. Een man vol van geloof en van de Heilige Geest. De Schriftlezing is Handelingen 6:8-7:1 en 7:51-8:3.

Koffie drinken na de dienst: U en jij zijn zondagmorgen, na de dienst, weer van harte welkom in ‘de Rank’ om onder het genot van koffie/thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Jacoline van Wijgerden, Corrie van Geffen, Maatje & Piet van Bruchem zullen u hartelijk ontvangen.

Jongeren opgelet! God’s Gifts: Music: Speel je een muziekinstrument (maakt niet uit wat) of houd je van zingen? En lijkt het je leuk om een keer met anderen muziek te maken, maar heb je nog nooit de gelegenheid gehad? Op vrijdagavond 16 september (zet ‘m alvast in je agenda) is er een muzikale avond voor jongeren van 12 tot (ongeveer) 21 jaar. We gaan op zoek naar- en genieten van elkaars talenten. Jezus leert ons dat we onze talenten niet moeten begraven, maar ze mogen gebruiken voor de groei van Zijn Koninkrijk. Daarom gaan we deze avond samen muziek maken tot eer van God! We gaan een aantal nummers spelen, waarbij we de samenstelling van de band steeds wijzigen, zodat iedereen aan bod komt. Omdat we het lekker laagdrempelig willen houden, zal er geen publiek aanwezig zijn. Na je opgave zul je de bladmuziek van tevoren ontvangen, zodat je je eventueel kunt voorbereiden. De avond vindt plaats in de Rank, van 19:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. Kun je er om 19:00 uur nog niet zijn? Of vind je 22:30 uur te laat? Maakt niet uit, je kunt binnen komen lopen en weer vertrekken wanneer je maar wilt. Maar we vinden het natuurlijk superleuk als je de hele avond blijft. Geef je op per e-mail bij Gijsbert van Wingerden: gijsbertvw@gmail.com. We ontvangen je opgave graag voor 1 september, zodat we er voor kunnen zorgen dat je (als dat nodig is) de bladmuziek op tijd kunt krijgen. Als je nog vragen hebt, kun je natuurlijk ook even een mailtje sturen! Tot 16 september! Namens de commissie Vorming & Toerusting: Gijsbert, Bart, Lotte en Marieke

Vrouwenvereniging “Lydia”: De eerste verenigingsmorgen in het nieuwe seizoen is op woensdag 24 augustus a.s., aanvang 09.45 uur in ‘de Rank’. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’: Ds. J. Holtslag zal op vrijdagavond 26 augustus a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Aqua Viva” Giessenburg: Na onze zomerstop gaan we als koor weer beginnen met onze wekelijkse repetities. De startdatum is 24 augustus a.s. en willen om te beginnen enkele kerstliederen gaan in studeren onder leiding van dirigente Nelly v.d. Broek.

We zingen Nederlandstalige en soms Engelstalige geestelijke liederen en treden op in kerkdiensten en bejaarden/verzorgingshuizen. Nieuwe koorleden zijn hartelijk welkom, “Kom, kom, zing met ons mee”.

Onze repetities vinden plaats op woensdagavond van 20.30 uur tot 22.00 uur in ‘de Rank’. De eerste repetitieavond beginnen we om 20.00 uur, we drinken dan vooraf koffie/thee met elkaar. Voor info zie onze website: www.aquavivagiessenburg.nl

Verantwoording: Bij het wegbrengen van de bloemengroet is € 10,00 ontvangen. Via ds. J. Holtslag € 25,00. Allen hartelijk dank.

Collectebonnen Verkoop: Vrijdagavond 26 augustus & 9 september (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 22 augustus a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 21/8 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 21/8 Sija Kersbergen & Thea Verspuij; 28/8 Theresia den Boer & Lia v.d. Vlist
  3. Crèche 2-3 jaar: 21/8 Willeke Faro & Angela de Wit; 28/8 Ellen de Vogel & Erica Stam

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 21/8 Noa Koekkoek; 28/8 Aniek Visser

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 21/8 Caroline Koekkoek, Laura Holtslag & Janneke Verspui; 28/8 Nelleke Visser, Annelise Dijksman & Margreet van Genderen
  2. Wegbrengen bloemengroet: 21/8 Rita & Jan v.d. Vlist; 28/8 Fam. v.d. Vlies
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 21 augustus bellen naar: Fam. Kemkes, tel. 653282
  4. Gastvrouw/heer: 21/8 v.m. Betty van Oenen & Theo Terlouw, n.m. Hanneke Hakkesteegt & Arie van Houwelingen; 28/8 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Joost Dijkgraaf & Dinella Visser

 

WIJK OOST / WIJK WEST

Huwelijksjubilea: Dhr. M. (Maarten) Schep en C.K. (Corrie) Schep – de Jong (van Marlotstraat 36, 3381 CE) hopen vrijdag 26 augustus 50 jaar getrouwd te zijn. We willen hen en hun kinderen en kleinkinderen van harte feliciteren met dit heugelijke feit en wensen hen Gods zegen toe.

Dhr. J. (Jaap) Kortlever en mw. Z.L. (Zwannie) Kortlever-van Beuzekom (van Delftstraat 6, 3381 BH) hopen 27 augustus hun 45-jarig huwelijksjubileum te vieren. De hartelijke felicitaties gaan uit naar u en uw kinderen en kleinkinderen. Ook wensen we u Gods zegen op uw verdere leven.

Meeleven: Dhr. W. de Kreij (van Hardenbroekstraat 18. 3381 CC) mocht de afgelopen week, na zijn ziekenhuisopname een week eerder, weer thuis komen. Hij onderging een risicovolle operatie en ons gebed is dat het herstel goed mag zijn.
Gerda Donk (Bovenkerkseweg 36, 3381 KB) heeft afgelopen dinsdag een gesprek in het UMC te Utrecht gehad over de verdere behandeling. Dit zal een operatie zijn over een aantal weken. Er is dankbaarheid dat deze mogelijkheid er is. We wensen haar en Jan Gods zegen en kracht toe.

Uit de pastorie: Het Nederlands kent tal van spreekwoorden en gezegden, maar soms is het aardig om over de grens te kijken. Er is een Engels spreekwoord, dat mogelijk uit Afrika komt. Het geeft iedereen die kinderen mag opvoeden de motivatie om het komende winterseizoen volop betrokken te zijn bij het gemeentewerk. Het spreekwoord luidt: It takes a villages to raise a child. Vrij vertaald betekent het: kinderen opvoeden doe je niet alleen, maar met je hele omgeving. Wat is het dan een zegen om er als ouders niet alleen voor te staan, maar je gedragen te weten door een gemeente die op haar beurt weer gedragen worden door de hand van de almachtige God.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag