Diensten

Zondag 21 mei 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. L. Lammers, Giessen-Oudekerk

Donderdag 25 mei 2017
09.30 uur: ds. J. Holtslag

Gemeenteberichten

Inzamelingsactie voedselbank:
De voedselbank heeft op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei weer een inzamelingsactie in de Albert Heijn te Giessenburg. Er staan artikelen aan het begin van de winkel opgesteld die de voedselbank goed kan gebruiken. U kunt deze afrekenen bij de kassa en daarna doneert u ze dan aan de voedselbank. De diaconie.

Gebedskring: De gebedskring komt op dinsdagavond 23 mei a.s. bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij zijn weer van harte welkom.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’: Woensdagmorgen 24 mei a.s. is er weer een verenigingsmorgen in ‘De Rank’ voor de leden van de vrouwenvereniging. Aanvangstijd: 09.45 uur.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’: Ds. J. Holtslag zal op vrijdagavond 26 mei a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen. Aanvang 19.00 uur.

Verantwoording: Via ouderling A. de Bruijn € 10,- en via ds. Dubbelman € 20,- voor de kerk ontvangen. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 26 mei & 9 juni van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 22 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp

(Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel

(scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 21/5 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 25/5 1. Diaconie, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 21/5 Angela de Wit & Martine Bood; 25/5 Nelleke Visser & Annemarieke Vink; 28/5 Jacqueline van Wijk & Willeke Faro
  3. Crèche 2-3 jaar: 21/5 Renske Donk & Geeske Krijgsman; 25/5 Thea Verspuij & Margriet Kooijman; 28/5 Cateline Snoek & Marieke in ‘t Veld
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 21/5 Jasmijn Basters; 25/5 Karen Holtslag; 28/5 Linde van Houwelingen
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 21/5 Margreet van Genderen, Hannah van Veldhuizen & Anne-Marie Meerkerk; 25/5 Tamar van Doesburg, Esther de Kuiper & Roos van Zuthem; 28/5 Teresia den Boer, Febe Troost & Jennina Zwijnenburg
  6. Wegbrengen bloemengroet: 21/5 Willy Wijnbelt & Hannie Prins; 25/5 Fam. Verspuij- Noordergraaf; 28/5 Fam. Hoogvliet- Alblas
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 21 mei bellen naar Piet & Janny van Dijk, tel. 652443 en op donderdag 25 mei ( Hemelvaartsdag) naar Silvia den Toom, tel. 652845
  8. Gastvrouw/heer: 21/5 v.m. Gerrie & Jan van Wijngaarden, n.m. Annemarie Verspuij & Dik Muilwijk; 25/5 v.m. Bartje & Hidde de Boer; 28/5 v.m. Jeanet van Bruchem & Betty van Oenen, n.m. Hanneke Hakkesteegt & Patrick Marcus

Wijk Oost en West

Overleden: Maandagmorgen 15 mei, overleed dhr. Tomas van Dieren (Doetseweg 60, 3381 KG). Dhr. van Dieren verhuisde samen met zijn vrouw in 1987 van Brandwijk naar Giessenburg. In 1992 overleed zijn vrouw en moest hij alleen verder. Op 19 maart kreeg hij een hersenbloeding, kwam in het ziekenhuis en verhuisde na enige tijd naar Lingesteyn in Leerdam om verder te revalideren. Het gehoopte herstel bleef echter uit en ongeveer een week geleden ging zijn gezondheid sterk achteruit. Hij overleed de dag vòòr zijn verjaardag waarop hij 92 jaar oud zou zijn geworden. Boven de rouwkaart staat: Ga niet alleen door ’t leven, Die last is u te zwaar. Laat Eén u sterkte geven, Ga tot uw Middelaar! Daar is zoveel te klagen, Daar is zoveel geween, En zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!

Vrijdagavond 19 mei is er gelegenheid om te condoleren in de Rank van 19:30 uur tot 20:30 uur. De rouwdienst wordt gehouden op D.V. zaterdagmorgen 20 mei, in de kerk. De aanvang is 10:30 uur en aansluitend zal de begrafenis rond 12:00 uur plaatsvinden op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg. Laten we bidden om Gods troost en kracht voor zijn dochter en haar man die naast hem woonden. En ook voor zijn klein- en achterkleinkinderen en verdere familie.

Huwelijksjubileum 1: Dhr. J.T. de Bijl en mw. T. de Bijl-Verheul (de Boodtstraat 1, 3381 CA) zijn vrijdag 19 mei, 45 jaar getrouwd. Wij feliciteren Jan en Truus van harte met dit jubileum en wensen hen en hun (klein)kinderen van harte Gods zegen toe.

Huwelijksjubileum 2: Woensdag 24 mei hopen dhr. A. de Jong en mw. J. de Jong-Terlouw (Van Drenckwaertstraat 17, 3381 BJ) 45 jaar getrouwd te zijn. Wij willen Arie en Janny en hun (klein)kinderen van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen Gods zegen toe.

Tenslotte: De Heidelbergse Catechismus vat het werk wat Jezus hier is komen doen op aarde samen in drie ambten (taken). Hij is onze profeet, priester en koning. De afgelopen twee keer ging het over zijn Priesterschap en Koningschap. Komende zondagmorgen zal het gaan over werk van Jezus Christus als profeet, of leraar. Wat houdt dat in en waarin verschilt Jezus met de vele andere profeten? De schriftlezing is uit Lucas 24: 36-49.
Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman