Zondag 24 september 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, opening winterwerk (beeldverbinding met ‘De Rank’)
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
Zondagmorgen hopen we de officiële start te maken van het nieuwe winterseizoen. Het gezamenlijke thema van de Giessenburgse gemeenten is: “Open je ogen”. De schriftlezing is Psalm 19 en we zullen nadenken over waar en hoe we God kunnen zien. Verschillende gemeenteleden hopen hun medewerking te verlenen en er is beeldverbinding met de Rank. Na de dienst staat in “de Rank” de koffie, thee en limonade weer klaar. Voor de kinderen is er limonade. Mooi zo om elkaar te ontmoeten en na te praten over de dienst of over wat je zoal bezighoud. Allen van harte welkom! Op het rooster voor deze morgen staan: Jacoline van Wijgerden, Corrie van Geffen, Maatje & Piet van Bruchem.

Gemeentedag-Voedselbank:
Morgen, zaterdag 23 september, is de gemeentedag. De kerk is geopend om 13.00 uur en we starten deze dag om 13.15 uur. We wensen alle deelnemers een fijne dag toe!

Ook houden we weer een inzameling voor de voedselbank. De vraag naar soep is groot, dus graag blikken soep meenemen!! (Andere houdbare spullen zijn natuurlijk ook welkom.) Komende zondag, 24 september, is er voor iedereen gelegenheid om soep in te leveren onder de toren.

Met als thema “open je ogen” hopen we dat u de ogen vast open doet voor de voedselbank.

Startweekend Pannenkoekenbakkers gezocht!:
Vrijdag 29 september t/m zondag 1 oktober is het jongerenstartweekend. We hopen met een grote groep jongeren richting Werkhoven te vertrekken. We beginnen het weekend samen in ‘De Rank’ met een pannenkoekenmaaltijd!! Wij zijn op zoek naar mensen die deze pannenkoeken willen bakken. Wij willen u vragen de pannenkoeken op vrijdag 29 september tussen 17:30 en 18:00 uur in de keuken van De Rank in te leveren. U kunt via de email (hannekev@gmail.com) of telefonisch (0630022131) doorgeven aan Hanneke Hakkesteegt hoeveel pannenkoeken u wilt bakken. Namens de jongeren en de leiding alvast hartelijk bedankt!

Belijdeniscatechese:
De eerste bijeenkomst van dit seizoen van de belijdeniscatechisanten is zondagavond aansluitend aan de avonddienst in zaal 4 van de Rank. Zowel jongeren als ouderen zijn van harte welkom. Aarzelingen en twijfels hoeven u niet te weerhouden.

Lutherreis:
De deelnemers aan de Lutherreis worden 31 oktober om 19:45 uur verwacht in de Rank voor een reünie. Graag foto’s en dergelijke meenemen.

Kontakt 2017–2018:
Inmiddels heeft bijna iedereen het papieren KONTAKT seizoen 2017 – 2018 ontvangen. Helaas is er een storende fout ingeslopen. Het overzicht van de diensten 2017 – 2018 ( blz. 62 t/m 65 ) is het rooster van afgelopen jaar. Blz. 64 en 65 is nog wel bruikbaar voor de komende periode tot en met 31 december 2017. Binnen de kerkrentmeesterij gaan we ons beraden hoe dit op te lossen. Onze excuses voor het ongemak. De Kerkrentmeesters.

Gebruik Rank:
Het nieuwe winterseizoen staat weer voor de deur en het gebruik van de Rank neemt dus weer toe. Er zijn voor het gebruik van de Rank wel een aantal “spelregels” van toepassing:

 • Altijd vooraf informeren of er zaalruimte beschikbaar is. Dit kan via  rankreservering@hervormdgiessenburg.nl          of bij de beheerders:  Wilma Jeninga en/of Daan Pladdet. Ook om teleurstelling te voorkomen! ;
 • Zaal onverhoopt niet nodig, ook dan doorgeven. Kunnen anderen ook weer gebruik maken van deze zaal.
 • Niet van zaal wisselen zonder voorafgaand overleg met de beheerders.
 • Zaalindeling hangt op prikbord in de entree van de Rank.
 • Vragen en/of informatie rond gebruik van de Rank kan bij de beheerders of via rankreservering@hervormdgiessenburg.nl

Hartelijk dank voor de medewerking. De Kerkrentmeesters

Mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften”:
Woensdagavond 27 september hoopt de mannenvereniging weer bijeen te komen in de Rank. Ds. M. Dubbelman zal de inleiding verzorgen n.a.v. Zondag 5 uit de H.C. Alle mannen zijn van harte welkom in zaal 3 van “de Rank”, aanvang 19.45 uur.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
De leden van de vrouwenvereniging worden op woensdagmorgen 27 september a.s. verwacht in ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Ds. M. Dubbelman zal op vrijdagavond 29 september a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Luisteraars Kerkradio:
Bent u, als luisteraar van de kerkradio, in het bezit van een busje, dan komen we binnen twee weken  bij u langs om het om te ruilen. Groeten van Petra, Sjaak en Gerard

Verantwoording:
Door ouderling W. Venus is € 15,00 ontvangen voor St. Exodus en bij het wegbrengen van de bloemengroet € 20,00 ontvangen. De opbrengst van de collecte bij het Heilig Avondmaal thuis en in Bredero’s Hof was € 117,75. Hartelijk dank.

Van de kerkrentmeesters:
In de maanden juli en augustus mochten we de volgende collecte-gaven ontvangen: Voor de gewone collecten: € 2.613,14 en € 2.298,94 en de extra collecten: € 1.321,35 en € 570,08.  De collecte in de huwelijksdienst  van Marcel de Ruiter en Marieke Pesselse op 15 september heeft € 167,62 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 22 september & 13 oktober van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 25 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

 1. Collecten: 24/9 v.m. 1. Plaatselijk Jeugdwerk, n.m. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
 2. Crèche 0-1 jaar: 24/9 Nelleke Visser & Ellen de Vogel; 1/10 J.O. & Marije de Leeuw
 3. Crèche 2-3 jaar: 24/9 Cateline Snoek & Marieke in ’t Veld; 1/10 Lia v.d. Vlist & Sija Kersbergen
 4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 24/9 Karen Holtslag; Linde van Houwelingen
 5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 24/9 Geen Bijbelcrèche i.v.m. opening winterwerk; 1/10 Dianne de Looff, Marit Visser & Maartje van Druten
 6. Wegbrengen bloemengroet: 24/9 Fam. Kemkes- Muilwijk; 1/10 Mevr. van Kleef
 7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 24 september bellen naar: Fam. P. van Dijk, tel. 652443 en voor de avonddienst naar: Dianne Beemsterboer, tel. 651828

.           Gastvrouw/heer: 24/9 v.m. Hidde & Bartje de Boer, n.m. Annemarie den Uil & Theo Terlouw; 1/10 v.m. Jeannet van Bruchem & Dinella Visser, n.m. Arie van Houwelingen & Annemarie Verspuij

WIJK OOST

Meeleven:
Laten we bidden om Gods zegen voor hen die te kampen hebben met ziekte, verdriet of moeilijkheden.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven:
Mw. M.A. van Weelden-van ’t Hoog (van Brederodestraat 39, 3381 BA) is afgelopen maandag weer thuisgekomen na een verblijf in de logeerkamer van de Lange Wei. We wensen haar Gods zegen en nabijheid toe.

Bij de dienst:
Komende zondagavond lezen we verder uit 1 Thessalonicenzen. Het betreft hoofdstuk 2:1-9. Daarnaast lezen we Openbaring 2:1-7. Verrassende paralellen zijn er te trekken met de brief van Paulus. Kunt u ze ontdekken?

Uit de pastorie:
Zo nu en dan kom ik gemeenteleden tegen bij de Bloedbank. Zo ook afgelopen donderdag. Ik moest hier aandenken tijdens de avondmaalsviering. Bij de bloedbank lagen we naast elkaar. Nu zaten we samen aan de tafel des Heeren. Daar gaven we bloedplasma. In de kerk ontvingen we het vergoten bloed van Christus. Bloed is van levensbelang. Voor het aardse leven en in het bijzonder voor het toekomstige leven in Gods Koninkrijk. Wat mag een mens dankbaar zijn dat Jezus Christus Zijn bloed heeft gegeven. Wat is het goed om dit te belijden.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag