Zondag 26 augustus 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. A.F. Troost, Ermelo

Bij de diensten: Bij de diensten:
Komende zondagmorgen staat een niet eenvoudig gedeelte centraal. De ziekte van Hizkia. U vindt het in 2 Koningen 20:1-11. Het begin is iets dat we allemaal kennen. Het lijkt allemaal niet zo erg, maar ineens blijkt het ongeneeslijk te zijn. En dan?

Diaconiecollecte Stichting Naar House:
De diaconiecollecte voor zondag  26 augustus is bestemd voor de stichting “Naar House”. Naar House is vooral bekend van evangelisatie-acties bij dancefeesten en house party’s. Daarnaast zijn vrijwilligers van de stichting actief bij uitgaansgebieden en winkelcentra om daar het evangelie te verkondigen. Bij de evangelisatie-acties wordt gebruik gemaakt van een omgebouwde stadsbus waarin gesprekken kunnen worden gehouden en waar jongeren een kop koffie kan worden aangeboden. Naar house wil jongeren het evangelie brengen en waarschuwen voor de gevaren van (house)muziek. Via de vrijwilligers die voor de stichting als evangelist actief zijn bij feesten worden jongeren bereikt die vaak nooit in een kerk komen. Uw gaven zijn van harte aanbevolen. De diaconie.

Verkiezing ambtsdragers:
Voor de nog twee resterende vacatures binnen de kerkenraad wordt u verzocht om voor een vierde verkiezingsronde opnieuw namen in te dienen. De nog openstaande vacatures zijn die van wijkouderling broeder Arie de Jong en van diaken broeder Herold Kool. Als kerkenraad roepen wij u op om als gemeente uw betrokkenheid te tonen, zoals dat in de vorige verkiezingsrondes ook het geval was. U wordt daarom gevraagd om namen in te dienen en over een aantal weken aanwezig te zijn bij de verkiezingsavond op woensdag 19 september a.s. Aan de uitgang wordt als hulpmiddel een formulier uitgedeeld waarop u per vacature de namen kunt schrijven van de broeders die belijdend lid zijn van onze gemeente en die u geschikt acht om genoemde ambten te gaan vervullen. (U mag het uiteraard ook zelf op eigen briefpapier schrijven). U kunt de namen inleveren tot en met maandag 3 september a.s. op de volgende manieren:

 1. Op papier voorzien van naam en handtekening bij de scriba van de kerkenraad:

Arjan Overduin, W. de Zwijgerlaan 21;

 1. Op papier voorzien van naam en handtekening bij de pastorie aan de Kerkweg 1b;
 2. Op papier voorzien van naam en handtekening in de doos bij de leestafel in de kerk;
 3. Per mail (voorzien van naam en adres) bij de scriba, via scriba@hervormdgiessenburg.nl

Uitnodiging gemeentedag:
Op D.V. zaterdag 22 september is er een gemeentedag. De dag begint 13:15 uur in de kerk met een gezamenlijke opening. Daarna zijn er verschillende activiteiten zoals: Crèche 0-1 jaar, Speeltuin Kindervreugd 2 jaar t/m groep 4, Spel ‘Wie is de Mol?’ vanaf groep 5 t/m 99 jaar, Fietstocht, Bezoek aan museum ’t Regthuys  en een Workshop macramé. Om 17.30 uur is er een BBQ en tenslotte zullen we om 19.15 uur de dag afsluiten met een sing-in. Iedereen is van harte welkom! Voor meer informatie verwijzen we naar de uitnodiging met opgaveformulier die op zondag 26 augustus, voorafgaand aan de kerkdiensten, uitgedeeld zal worden. Het programma is ook te vinden op www.hervormdgiessenburg.nl. Hier kunt u zich tevens opgeven voor deze dag. LET OP: u kunt zich opgeven t/m 2 september! Voor vragen kunt u terecht bij Lisette van Wijnen 0184 750624.

Interkerkelijkkoor “Aqua Viva” Giessenburg:
Op 29 augustus a.s. beginnen de repetities weer van het interkerkelijkkoor ‘Aqua Viva’, o.l.v. de dirigent Martin Klop. Deze eerste repetitieavond in het nieuwe seizoen 2018/2019 beginnen we om 20.00 uur met koffie/thee in De Rank, daarna gaan we snel van start met het repeteren van de liederen welke we hopen te zingen tijdens het concert t.g.v. het 15 jarig bestaan van ons koor. Dit concert wordt gehouden a.s. zaterdag 13 oktober in de Hervormde Kerk, Kerkweg 1 te Giessenburg. Medewerking wordt verleend door het mannenkoor ‘Asaf’ o.l.v. Nelly van den Broek en de vocaalgroep ‘Testify’ o.l.v. Bastiaan van der Pijl. Nieuwe koorleden zijn hartelijk welkom. Onze repetities worden gehouden in ‘De Rank’ Dorpsstraat 57 te Giessenburg. De normale repetitietijden zijn op woensdagavond van 20.30 tot 22.00 uur. Voor info zie onze website: www.aquavivagiessenburg.nl

Kampvuuravond vrouwen & mannen:
De eerstkomende kampvuuravond zit er alweer aan te komen. En wat voor een zeg! Mannen en vrouwen zijn van harte welkom op deze 1e avond van het seizoen. Maak er gebruik van zou ik zeggen! Wees welkom op Camping Slingeland, Slingelandseweg 19. De spreker is Arthur Scheffer. Hij is bekend van De 4e Musketier. Zaterdagavond 1 september vanaf 20:00 uur brand het vuur. We hopen er met elkaar een mooie avond van te gaan maken. We gaan zingen, bidden, luisteren en met elkaar in gesprek. Wees welkom en vraag iemand mee!

Sponsorwandeling Open Doors in Giessenburg:
De zomervakantie is alweer voorbij, nog maar een week en dan is het al zaterdag 1 september. Wandelt u en jij dan ook mee met de sponsorwandeling van women to women in Giessenburg. Women to women is het vrouwennetwerk van Open Doors. De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in Pakistan. Pakistan heeft als enige land ter wereld de maximumscore voor geweld tegen christenen; ontvoeringen, mishandeling, gedwongen huwelijken en aanvallen op kerken komen er het meest voor. Vanuit Open Doors is er een Hartenkreet gedaan. ‘Hartenkreten’ zijn bijzondere hulpvragen die ze krijgen uit landen waar christenvervolging plaatsvindt en waar de nood extra hoog is. Helpt u en jij mee deze bijzondere hulpvragen te beantwoorden door met ons mee te lopen? Vanaf 9.00 uur wordt u/je ontvangen in ‘De Rank’(Dorpsstraat 57 Giessenburg) met koffie en thee. Om 9.15 uur hebben we een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling.  Daarna gaan we wandelen door een prachtig stukje van de Alblasserwaard. Langs het pittoreske riviertje de Giessen, over bruggetjes, langs molens en weilanden vol koeien. De route is ca. 10 kilometer. Een echte uitdaging! Bij terugkomst staat er rond 12.00 uur een welverdiende high-tea voor u en jou klaar. Naast dat je je kunt laten sponsoren voor de wandeling vragen we van iedere deelnemer €15,- inschrijfgeld. Hiervoor krijg je een mooie georganiseerde wandeling, heerlijke versnaperingen onderweg en een high-tea na afloop. Mede dankzij verschillende sponsoren zal ook een groot gedeelte van dit bedrag direct bestemd zijn voor de vervolgde christenvrouwen. Inmiddels zijn er al heel wat enthousiaste wandelaars die zich hebben opgegeven. Gaat u en jij ook met ons mee? Meldt  u/je dan aan door te mailen naar wtw.giessenburg@gmail.com of bel naar 0184-616300.  Hartelijke groet namens de werkgroep Giessenburg/Hardinxveld-Giessendam

Orgelconcert:
Op 8 september geeft onze organist Scott Baks met organist Wim Haveman een dubbelconcert met als thema: “Een orgelreis door Europa. Van Frescobaldi tot Franck”. Door de eeuwen heen is in alle hoeken van Europa muziek gemaakt. Tijdens het dubbelconcert zullen er grote en kleine orgelwerken te beluisteren zijn uit veel landen; van Italië tot Noorwegen. In Heenvliet begint het om 14:30 uur en in Zwartewaal om 19:30 uur

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
De eerste verenigingsmorgen van het seizoen 2018-2019 is op woensdagmorgen 29 augustus a.s., aanvang 09.45 uur in zaal 4 van ‘De Rank’.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Ds. L. Lammers zal op vrijdagavond 31 augustus a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 10,00 ontvangen.
Via ds. J. Holtslag € 15,00 en € 300,00 voor de kerk. Hiervoor hartelijke dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 27 augustus a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

 1. Collecten: 26/8 1. Diaconie: Naar House, 2. Kerk
 2. Crèche 0-1 jaar: 26/8 Teresia den Boer & Renske Donk; 2/9 Geeske Krijgsman & Marije Dijkgraaf
 3. Crèche 2-3 jaar: 26/8 Erica Stam & Lotte van Genderen; 2/9 Marije de Leeuw & Annelies Klop
 4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 26/8 Jasmijn Basters; 2/9 Imke van Houwelingen
 5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 26/8 Marit Visser & Feline van Tuijl; 2/9 Nadine in ’t Veld, Emma Trouwborst & Maria Dubbelman
 6. Wegbrengen bloemengroet: 26/8 Fam. Pesselse; 2/9 Fam. Bohré
 7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 26 augustus bellen naar Saskia Basters, tel. 654190
 8. Gastvrouw/heer: 26/8 v.m. Betty van Oenen & Annemarie Verspuij, n.m. Theo Terlouw & Pim Vollmüller; 2/9 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Frida Bogerd & Arnelle v.d. Sande

WIJK OOST/WEST

In herinnering:
Zaterdag 11 augustus is in de leeftijd van 91 jaar overleden dhr. Nijs van Steenis. Sinds korte tijd verbleef hij in de Lange Wei. Met zijn vrouw Barbera van Steenis – Kuiper woonde hij jarenlang aan de Neerpolderseweg. De laatste 6 jaren hebben zij gewoond in Bredero’s Hof. Dat hij in januari van dit jaar afscheid van haar heeft moeten nemen, was voor hem na bijna 65 jaar een moeilijk iets. Tegelijk waren de afgelopen jaren al zwaar te noemen. Vooral omdat hij zich door een TIA moeilijk tot niet kon uitdrukken, was een gesprek voeren meer dan lastig.

Tijdens de dienst van Woord en gebed voorafgaande aan de begrafenis in Giessen-Oudekerk op donderdag 16 augustus hebben we gelezen uit de Bergrede en wel Mattheüs 6:25-34. Een gedeelte dat onlangs nog met hem gelezen is en waar we opgeroepen worden om te kijken naar de natuur waar hij zo van hield. De boodschap was dat de mens de vogels en de bloemen ver te boven gaat en mag rekening op Gods zorg. Daarom is het de roeping van de mens om allereerst het Koninkrijk van God te zoeken.

In de voorbede willen we zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen gedenken.

In het ziekenhuis:
De operatie van dhr. Piet van Selm (Schuitemakerstraat 7, 3381 LK) in Nijmegen is uitgesteld tot vrijdag 24 augustus. We hopen dat de operatie dan door mag gaan en mag slagen. In gebed willen we hierom bidden en hierbij om een volledig herstel. Al zal dit enige maanden in beslag nemen. Gods zegen wensen we hem en zijn vrouw Corine toe.

Meeleven:
Dhr. Nico Zwijnenburg (van Marlotstraat 23, 3381 CD) mocht afgelopen maandag een goede uitslag horen. Dit betekent nog niet dat hij aan het einde eis van de medische behandelingen, maar wel dat fase 2 ingezet kan worden. Met hem zijn we dankbaar dat het zo mag verder gaan en wensen we hem en zijn vrouw Anja Gods zegen toe.

Uit de pastorie:
Ongetwijfeld is het zwemmen van de Elfstedentocht door Maarten van der Weijden het event van 2018. Friesland liep uit en elders keken velen naar de livestream. Het is een meer dan indrukwekkende prestatie van een man die zelf genezen mocht van leukemie en door zijn epische zwemtocht geld ophaalde voor KWF kankerbestrijding.

Deze daad vraagt om een antwoord. Het stelt je de vraag wat je over hebt voor het leven van een ander. Het doet mij denken aan woorden van de Heere Jezus. “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.” Jezus gaf Zijn leven voor ons. Een daad die om een antwoord vraagt.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag