Zondag 27 januari
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, Kerk-School-Gezinsdienst
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Kerk-School-Gezinsdienst:
Het thema is dit jaar: “Kom je naar het feest”. Op de verschillende basisscholen hebben de kinderen geluisterd naar en gelezen over de bruiloft van Christus (de bruidegom) en zijn gemeente (de bruid). Ook hebben ze liederen gezongen en werkstukken gemaakt. De werkstukken zijn opgehangen in de verschillende kerken en de kinderen zullen tijdens de dienst de liederen zingen. In de dienst zullen we Johannes 2:1-12 lezen over de bruiloft te Kana. De collecte is voor kindertehuis Jemima in Israël. In dit tehuis, vlakbij Bethlehem, worden verstandelijk- en meervoudige-gehandicapte Arabische kinderen opgevangen die nergens anders hulp krijgen. Vanuit onze gemeente hebben Julia Dubbelman en Marijn Boer afgelopen zomer als vrijwilliger in Jemima gewerkt. Voor meer info: www.jemima.nl Na de dienst is iedereen welkom in de Rank om koffie, thee of iets fris te komen drinken. Hiervoor zorgen deze morgen Karin Huisman, Willy Schmidt, Annemarie den Uil & Willie Wijnbelt.

In de avonddienst zal de Schriftlezing zijn uit Johannes 4:1-18. Centraal staan de verlangens en begeerten die we aantreffen bij de Heere Jezus en bij de Samaritaanse vrouw. De vraag is hoe wij omgaan met verlangens en begeerten. Uit welke bron putten wij?

Tweedehands boekwinkeltje:
Zaterdag 2 februari is het tweedehands boekwinkeltje extra open van 10.30-15.30 uur. U bent van harte welkom om te snuffelen tussen onze grote collectie tweedehands boeken! Wij zijn iedere vrijdag open van 13.00-20.00 uur open.

Oud Papier:
Op de eerste vrijdag van de maand, dit keer op 1 februari a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Leon de Jong, Kees de Groot, Gerard Kemkes, Siebren Hakkesteegt, Maarten Korevaar, Herold van Wijk, Robert van Oenen, Wim van Genderen & André Kwakernaak. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Verantwoording:
Ontvangen bij het wegbrengen van de bloemengroet 2 x € 10,00. De avondmaalscollecte thuis en in Bredero’s Hof mocht het mooie bedrag opbrengen van € 45,60. Alle gevers hartelijk dank.

Van de kerkrentmeesters:
In de maand december mochten we de volgende collectegaven ontvangen: Voor de gewone collecte: € 4.056,68 en voor de extra collecte: € 2.180,11. Bij de kerkradioluisteraars werd in het 4e kwartaal € 383,69 opgehaald, waarvan € 153,47 bestemd is voor de diaconie. De opbrengst voor het verjaringsfonds in het 3e en 4e kwartaal bedraagt € 570,45. Alle gevers hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
vrijdag 25 januari & 8 februari van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 28 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399).

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 27/1 1. Diaconie: Edukans, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 27/1 Willemieke Goosens & Erica Stam; 3/2 Linde van Houwelingen & Lydia Korevaar

c.         Crèche 2-3 jaar: 27/1 Annemarie Marcus & Karen Holtslag; 3/2 Tanja Korevaar & Mirthe van Houwelingen

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 27/1 Maria Dubbelman; 3/2 Noa Koekkoek

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 27/1 Geen Bijbelcrèche; 3/2 Nadine in’t Veld, Marit Visser & Sem. Koekkoek

f.          Wegbrengen bloemengroet: 27/1 Willy Wijnbelt & Hannie Prins; 3/2 Fam. Verspuij-Noordegraaf

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang   van de dienst op zondag 27 januari bellen naar: Jan v.d. Vlist, tel. 652796

h.         Gastvrouw/heer: 27/1 n.m. Wilma Troost & Arnelle v.d. Sande; 3/2 v.m. Dinella Visser & Rian Faro, n.m. Patrick Marcus & Tineke Vollmuller

WIJK OOST

Meeleven:
We leven mee met dhr. Wim in ‘t Veld sr. (Doetseweg 32, 3381 KG). Hij heeft wondroos aan zijn been en is daardoor bedlegerig. Het herstel zal nog enkele weken duren en we wensen hem Gods zegen daarbij.

Overleden:
Donderdagmorgen 17 januari overleed mw. Adriana Cornelia den Toom-Rietveld (Dorpsstraat 95, 3381 AE). Zij werd geboren en groeide op in Giessenburg en trouwde in 1958 met Teus den Toom. Zij woonden vele jaren aan de Neerpolderseweg en de laatste jaren aan de Dorpsstraat. Haar gezondheid ging de laatste tijd achteruit en na een val in mei 2018 moest zij uiteindelijk verhuizen naar verpleeghuis Tiendwaert. Een week voor haar overlijden kreeg zij een hersenbloeding en aan de gevolgen daarvan is zij uiteindelijk overleden. Mw. den Toom bijna 84 jaar oud geworden. Dinsdagmiddag, 22 januari, is de afscheidsdienst in de Rank gehouden waarin de oproep van Jezus uit Mattheus 11: 28 centraal stond: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn”. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg te Giessenburg. We leven mee met dhr. den Toom zijn kinderen en kleinkinderen en wensen hen Gods troost en kracht toe.

Huwelijksjubileum:
Vrijdag 1 februari hopen dhr. Jos van Wijk en mw. Nel van Wijk-van der Linden (Peursumseweg 42, 3381 KW) 45 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen en hun (klein)kinderen van harte met dit jubileum en wensen hen allen Gods zegen toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Huwelijksjubileum:
Op dinsdag 29 januari hopen Bert en Leni den Boer (Wilhelminalaan 27, 3381 BN) 50 jaar getrouwd te zijn. Van harte willen we u samen met uw kinderen en kleinkinderen feliciteren met deze heugelijke dag. We wensen u van harte Gods zegen en nabijheid toe.

Meeleven:
Familie D. van Beest (Margo Klompéstraat 43) is afgelopen vrijdag naar Waerthove gegaan. Dit vanwege de gezondheid van beiden, maar vooral van hem. Het adres is Waerthove, Noorderwaard 204 B, Kerkbuurt 200, 3361 BM Sliedrecht. De laatste berichten zijn zorgelijk. We wensen hen Gods zegen en bijstand toe.

Komende maandag zal Jannie Donk – Overduin (Bovenkerkseweg 38, 3381 KB) in het Beatrixziekenhuis een knieprothese krijgen. De hoop en verwachting is dat zij woensdags weer thuis mag komen. We bidden om Gods zegen voor een geslaagde operatie een goed herstel.

Uit de pastorie:
Het was bijzonder om mee te maken hoe een predikant die de protestantse kerk in Egypte mag dienen, in ons midden het Woord van God mocht bedienen. Naast de uitleg van het gedeelte uit Zacharia, was het tegelijk een mooie inkijk over kerk-zijn in Egypte en welke lessen wij hieruit mogen trekken.

Ook verder was het goed om met de beide predikanten op te trekken. Goede inhoudelijke gesprekken werden afgewisseld met gezelligheid en veel lachen en met foto’s maken. Tevens was het contact goed met de mentorcatecheten en de jongeren van de gemeente.

In dit alles hebben we ook iets gezien van de werkzaamheden van Willem Jan de Wit. Laten we hem en de kerk in Egypte gedenken in onze voorbeden.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag