Zondag 29 januari 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, Kerk-School-Gezinsdienst (beeldverbinding met ‘de Rank’)
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Kerk-School-Gezinsdienst:
Het thema is dit jaar: “Esther, een koningin met lef”. Op de verschillende basisscholen hebben de kinderen geluisterd naar en gelezen over de geschiedenis van Esther. Ook hebben ze liederen gezongen en werkstukken gemaakt. De werkstukken zijn opgehangen in de verschillende kerken en de kinderen zullen tijdens de dienst de liederen zingen. Na de dienst is iedereen welkom in de Rank om koffie, thee of iets fris te komen drinken. Hiervoor zorgen deze morgen Ivonne Duijm, Annemarie den Uil & Annemiek en Anne Bron. Iedereen is van harte welkom in de kerk of in de Rank (er zal beeldverbinding zijn).

Zondagsschool:
Na de kerkdienst, op zondagmorgen 29 januari, is er weer zondagsschool. De kinderen die geld hebben ingezameld voor Open Doors, kunnen hun spaarpotje a.s. zondag weer inleveren bij de leiding.

Links is waar je duim rechts zit:
Logisch toch?! Zo leerden we van onze ouders bepaalde wetmatigheden aan… nog minder eenvoudig is het antwoord op de vraag wat in politiek opzicht nou links of rechts is. Wél belangrijk, want hoewel het maar een begrip is, leiden de gedachten erachter wel tot de belangrijke standpunten (principes) van politieke partijen. Tijdens de cursus “Politiek & Principes” zullen we hier nadrukkelijk aandacht aan besteden. Vervolgens is het zaak dat we zelf nadenken over de eigen principes en die naast die van politieke partijen leggen. We gaan ons ook afvragen of de Bijbel (de principes, de ordening daarin) hierop van invloed wil zijn. Verwacht geen stemadvies, wel de uitdaging, gelegenheid én wat ondersteuning om er zelf mee bezig te gaan. Hopelijk komen we tot een goed beeld van het ‘speelveld’ en kunnen we na de twee voorgenomen bijeenkomsten op 15 maart beter voorbereid naar de stembus.

In eerdere publicaties stond do 2-2 als 1e avond vermeld, echter dat moet woensdag 1 februari zijn. De 2e avond is op donderdag 16 februari. De Rank, Dorpsstraat 57, Giessenburg. Aanvang 20:00 uur. Meer informatie op de website. Iedere belangstellende is welkom.

Luttherreis:
U heeft nog een korte tijd de mogelijkheid om zich aan te melden voor de Lutherreis van D.V. 15-19 mei. Informatie en inschrijfformulieren kunt u krijgen via ds. J. Holtslag. Onder andere zal er een bezoek gebracht worden aan de Wartburg. Een burcht die staat op de werelderfgoedlijst. Ook de schitterende Dom van Erfurt staat op het programma. Daarnaast vele plaatsen waar zaken met betrekking tot de reformatie zich plaats vonden, zoals Wittenberg, Mansfeld en Eisleben.

Poëzie in Bijbels licht:
Deze poëzie avond staat gepland op 14 februari. Als u/jij deze avond wil mee beleven, stuur dan uw zelfgemaakte of uitgekozen gedicht rondom het thema “Deel je leven” naar annemarieverspuij@live.nl. Zij zorgt voor de digitale verspreiding van de gedichten. De avond wordt gehouden bij mevr. Henkie Leeuwis, Van Delftstraat 14 , tel. 651457. Aanvang 20.00 uur, maar koffie en thee staan 19.45 uur al klaar

Kampvuuravond 17 maart 2017:
Beste mannen, na de eerste keer in november, komt er nu een 2e kampvuuravond aan. Iedere man is welkom! Deze keer houden we de avond aan de Torenweg in Giessen-Oudekerk (parkeren op het kerkplein naast de begraafplaats, achter de kerk). We zorgen dat het vuur brand, maar trek ook een warme trui aan. We zullen met elkaar gaan zingen, bidden, luisteren naar een getuigenis van Mark van den Berg, en meer. Na afloop drinken we een biertje en staan er borrelnoten klaar. We zien uit naar een geweldige avond waar we geïnspireerd mogen worden, opnieuw gevuld door Gods Heilige Geest en mannenharten geraakt worden door Zijn liefde. Datum: vrijdagavond 17 maart vanaf 20:00 uur. Info: Marius Voets (06-53616045) of Ronald Overduin (06-19871883).

Gebedskring:
Dinsdagavond 31 januari a.s. komt de gebedskring bijeen in de kerk, aanvang 20.15 uur. Iedereen is van harte welkom.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdagmorgen 1 februari a.s. is er weer de tweewekelijkse bijeenkomst van de vrouwenvereniging. Aanvangstijd is 09.45 uur in ‘de Rank’.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
De leden van de mannenvereniging worden op woensdagavond 1 februari a.s. weer verwacht in ‘de Rank’, aanvangstijd 19.45 uur. De heer A. de Kreij zal de inleiding deze avond verzorgen (Jacobus 3: 1-18)

Oud Papier:
Vrijdagavond 3 februari a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn: Leon de Jong, Kees de Groot, Gerard Kemkes, Siebren Hakkesteegt, Maarten Korevaar, André Kwakernaak, Leo Harrewijn, Herold van Wijk en Robert van Oenen.

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 27 januari & 10 februari (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Verantwoording:
Via een HVD dame € 10,- en via ouderling B. de Hoop € 20,- ontvangen. Via ouderling W. de Kuiper € 50,-. De opbrengst van de avondmaalscollecte in Bredero’s Hof was: € 46,90. Hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 30 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘de Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen:
Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 29/1 1. Diaconie: Edukans, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 29/1 Jacqueline van Wijk & Annemarieke Vink; 5/2 Willemieke Goosens & Corine Terlouw
  3. Crèche 2-3 jaar: 29/1 Renske Donk & Jennina Zwijnenburg; 5/2 Marieke Kool & Marieke in ‘t Veld

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 29/1 Jasmijn Basters; 5/2 Karen Holtslag

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 29/1 Geen Bijbelcrèche; 5/2 Annemarie Marcus, Alieke Kemkes & Nadine in ‘t Veld
  2. Wegbrengen bloemengroet: 29/1 Fam. G. Houweling; 5/2 Fam. L. Boer
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 29 januari bellen naar: Arie den Boer, tel. 651673
  4. Gastvrouw/heer: 29/1 v.m. Arnelle v.d. Sande & Betty van Oenen, n.m. Rian Faro & Hanneke Hakkesteegt; 5/2 v.m. Theo Terlouw, Bartje & Hidde de Boer, n.m. Arie van Houwelingen & Joost Dijkgraaf

 

WIJK OOST

Overleden: Donderdagochtend, 19 januari, is thuis overleden mw. de Jong- de Hoop (A.M.A. van Langeraadweg 5a, 3381 LB). Zij is 82 jaar oud geworden. Zij tobde de afgelopen jaren erg met haar gezondheid en is meerdere keren en langdurig opgenomen in het ziekenhuis. Drie weken geleden werd zij voor het laatst opgenomen en woensdag 4 januari kwam zij weer naar huis. Vrijdag 13 januari werd duidelijk dat zij niet meer zou herstellen.
Boven de rouwkaart staat Psalm 37:5: Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem en Hij zal het maken. Deze tekst stond centraal in de kerkdienst toen zij in 1958 trouwde. De tekst was voor haar een leidraad in haar leven en gaf haar steun in moeilijke tijden.
Deze tekst stond ook centraal in de rouwdienst die op dinsdag 24 januari hier in de kerk is gehouden. Aansluitend hebben we haar begraven op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg te Giessenburg.
Laten we bidden voor haar man, dhr. J. de Jong, die haar de afgelopen tijd verzorgd heeft en nu, na een huwelijk van bijna 59 jaar, alleen verder moet. We bidden ook om troost voor de kinderen en kleinkinderen.
Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Voor verder herstel verblijft dhr. J. van Mourik (Neerpolderseweg 72b-7) in verpleeghuis Waerthoven, revalidatie kamer 114 (Kerkbuurt 200, 3361 BM Sliedrecht). We wensen hem Gods zegen en kracht toe.

Uit de pastorie: Zondagavond lezen we verder uit Markus 5. Het is het bekende gedeelte over het dochtertje van Jaïrus en de vrouw die al 12 jaar aan bloedvloeiingen lijdt. Maar we gaan er niet op de bekende manier naar kijken. Kernwoorden in de prediking zijn religiestress, islam en onderwerping. Oftewel: Wat zegt dit Schriftgedeelte ons in het huidige tijdgewricht.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag