Predikant Wijk Oost:

  1. M. Dubbelman

tel.0184-653310

e-mail: m.dubbelman@filternet.nl

Zondag 30 september 2018
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. A. de Fijter, Goudriaan

Bij de diensten:
Zondagmorgen lezen we Jakobus 4:1-10 waarin het gaat over ruzie in en buiten de kerk.

Noodhulpcollecte:
De diaconiecollecte van deze zondag is bestemd voor de Filipijnen. Orkaan Mangkhut heeft een chaos veroorzaakt toen hij in de nacht van 14 op 15 september over het noorden van de Filipijnen is getrokken. De zeer krachtige orkaan heeft tot nu toe al verschillende mensen het leven gekost, daarnaast zijn er gewonden en is er veel materiële schade. Woord en Daad houdt samen met de andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster (bestaande uit Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) de situatie scherp in de gaten. Door een groot netwerk van lokale organisaties, partners en kerken waar we als cluster mee samenwerken hebben we de informatie uit de eerste hand. Deze organisaties inventariseren nu welke hulp het hardst nodig is en zullen de eerste noodhulp verlenen. We roepen u op om te bidden voor de inwoners van de Filipijnen en voor de noodhulp die op gang komt. Voor deze noodhulp is veel geld nodig. Elke euro helpt om de arme bevolking op de Filipijnen te voorzien van wat nu het hardst nodig is: water, voedsel en medicijnen Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Verkiezing ambtsdragers:
Een mooie opkomst van 89 lidmaten op de verkiezingsavond van woensdag 19 september jl.  Tijdens het tellen van de stembriefjes was er koffie en tijd voor ontmoeting. Fijn om op te merken dat die betrokkenheid van u en jou er was en is. In de beide nog openstaande vacatures zijn gekozen in de vacature van wijkouderling Arie de Jong, Sijmen van de Vlies en in de vacature van diaken Herold Kool, Martin Duijm. Beide broeders zijn verzocht hun besluit uiterlijk woensdag 26 september kenbaar te maken. Als deze Zaaier verschijnt dan hebben zij hun beslissing reeds genomen.

Jeugddienst:
Volgende week zondagavond 7 oktober is er weer een jeugddienst. Het thema is: “Waarom duurt geluk maar even?”. We leven een leven waar veel mensen in de rest van de wereld naar verlangen. Toch komt het gevoel van ontevredenheid snel weer opzetten. Waarom verdwijnt ons gevoel van tevredenheid en geluk zo snel? Daar zal het over gaan en iedereen is van harte welkom.

Belijdeniscatechisatie:
Zondagavond 7 oktober, na de jeugddienst, hopen we te beginnen. We komen gemiddeld om de twee weken bij elkaar. Voor vragen of opgave kunt u/kun jij bellen of mailen naar ds. Dubbelman (653310, m.dubbelman@filternet.nl).

Brugklascatechisatie:
Maandag 1 oktober start om 18:15 uur de brugklascatechisatie. De jongeren uit de brugklas zijn welkom in Zaal 5 van de Rank. Van meerdere kanten kwam het verzoek om iets eerder te beginnen. Vandaar dat de aanvangstijd een kwartier is vervroegd naar 18:15 uur. We sluiten af om 19:00 uur.

Tienercatechese: Op maandag en op dinsdag is de tienercatechese van 19:30 – 20:30 uur in zaal 8 van de Rank. De eerste keer is 1 en 2 oktober. Graag ontmoeten we alle jongeren weer op een van beide dagen.

Afwezigheid ds. Dubbelman:
Vanwege gezondheidsklachten van ds. Dubbelman, zal ds. Holtslag de komende tijd het pastoraat van wijk Oost verzorgen. Ds. Dubbelman zal wel voorgaan in de diensten. Ook zal hij de brugklas- en belijdeniscatechisatie blijven geven.

Ouder-peutergroep:
Wanneer: elke woensdagmorgen. Waar: De Rank, zaal 1. Hoe laat: we beginnen om 9.00 uur en gaan rond 10.30 uur opruimen.

Tijdens deze ochtend is het altijd heel gezellig. Er is volop tijd om te spelen en tussendoor zingen we liedjes en wordt er een Bijbelverhaal verteld. We hopen op veel nieuwe vriendjes! Groeten van: May, Gideon, Florian, Jelte, Lieske, Mirre, Jette, Johanna, Jonathan, Maartje, Bram, Eline en Anna

KRO-NCRV Met hart en ziel:
Op zaterdagavond 6 oktober zal er weer een kampvuuravond zijn. Deze keer weer bedoeld voor mannen. De spreker van deze avond zal Adelin Maurice zijn uit Gorinchem. Op 9 augustus van dit jaar zijn we benaderd door de KRO NCRV. In het televisieprogramma ‘Met hart en ziel’ vertellen ze verhalen van geloof, hoop en liefde uit de Protestantse Kerk. Presentatoren Joanne Bijleveld, Andries Lamain en Jos van Oord ontmoeten gedreven mensen die hun geloof op originele wijze concreet maken. Hartverwarmende verhalen uit het hele land. Zij maken het programma in samenwerking met de Protestante kerk en via hun contactpersoon zijn ze getipt om eens in Giessenburg te gaan kijken. En zo is het balletje gaan rollen. Men zal aanwezig zijn bij de voorbereidingen, de drijvende kracht gaan interviewen en ook nog een deelnemer. Tevens zullen ze ook een deel van de avond aanwezig zijn om de sfeer in beeld te brengen. Degene bij wie een interview zal worden afgenomen zijn hier zelf al van op de hoogte. De avond kun je gewoon meemaken. Als je niet in beeld wilt komen, dan kun je dit ter plekke aangeven. Laat je vooral niet afleiden door de aanwezigheid van een cameraploeg (cameraman, geluidsman, regisseur en presentator). Andries Lamain zal 6 oktober deze aflevering presenteren.

Wanneer deze zal worden uitgezonden is nog niet bekend. Het programma komt iig op NPO2, wordt op dinsdag uitgezonden en duurt 7 minuten. Wil je eens een aflevering zien, ga dan naar de website www.kro-ncrv.nl/methartenziel. Van harte welkom op zaterdagavond 6 oktober mannen!

Geloof en autisme:
Op 11 oktober zal Anne-Josien Huisman van De Hoop GGZ hierover spreken in de Rank. Onder de agenda van de Zaaier leest u meer hier over.

Rondreis door de Bijbel:
Voor onze Toerusting en Vorming organiseren we vanuit de gezamenlijke kerken van Giessenburg drie avonden over de heilige Geest als Gods krachtige aanwezigheid. Tijdens de 1e avond leren we meer over de heilige Geest door het Oude Testament. De 2e avond besteden we aan het leren kennen van de heilige Geest door Jezus en de Nieuwtestamentische brieven. De 3e avond proberen we de opgedane kennis toe te passen: de heilige Geest en wij. De 1e sessie wordt op DV 18 oktober gehouden in de Rank, de 2e sessie vindt plaats op 15 november in de Oude School en we sluiten op 29 november af in de Stigt. De avonden worden weer verzorgd door Metta Wierenga (docent NT bij het Evangelisch College) en starten om 20:00 uur. We nodigen u en jou van harte uit om deel te nemen!

Van de Kerkrentmeesters:
Zoals u wellicht in het mini-kontakje hebt gelezen loopt de eerste termijn van de fondswerving voor ‘buurmans grond’ eind dit jaar af. Velen van u hebben dan éénmalig of 5 jaar achtereen financieel bijgedragen aan de financiering van de Rank, het nieuwe verenigingsgebouw van onze kerk. Binnenkort krijgt u een schrijven in de bus waar u gevraagd wordt om nog eens éénmalig of voor een periode van vijf jaar mee te willen helpen om de resterende schuld die we hebben van ca. € 300.000,= mee af te lossen. Het zou mooi zijn als we over 5 jaar schuldenvrij zijn voor dit prachtige gebouw. We hopen op uw medewerking. De Kerkrentmeesters

Verkoop tweedehands boeken:
Zaterdag 6 oktober a.s. is het tweedehands boekwinkeltje extra open van 10.30-15.30 uur. Verder zijn we iedere vrijdag open van 13.00-20.00 uur open. U bent van harte welkom om te snuffelen tussen onze grote collectie tweedehands boeken.

Tweedehands kledingbeurs:
Op woensdag 10 oktober a.s. is er in ‘De Rank’ een kledingbeurs. We verzamelen winterkleding in vanaf vrijdag 5 oktober a.s. Voor meer informatie zie op de website van de kerk of de brief die achter in de kerk op de leestafel ligt. De opbrengst is geheel voor World Servants.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
De leden van de mannenvereniging worden op woensdagavond 3 oktober a.s. in zaal 3 van ‘De Rank’ verwacht, aanvang 19.45 uur. De inleiding zal de heer C. Toet verzorgen uit de Hervormde Vaan.

Oud Papier:
Op de eerste vrijdag van de maand, dit keer op 5 oktober a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Teus Oskam, Jan v.d. Vlist, Gerard Kemkes, Gert den Toom, Harold van Dalen, Gerard Verspui, Ardy Muilwijk, Harold Post & Jasper de Bruin. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 28 september & 12 oktober van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
Ontvangen bij het wegbrengen van de bloemengroet € 5,00. Hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 1 oktober a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 30/9 1. Diaconie: Noodhulp voor de Filipijnen, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 30/9 Lizanne Jeninga & Cateline Snoek; 7/10 Monica Rietveld & Alieke Kemkes
  3. Crèche 2-3 jaar: 30/9 Tanja Korevaar & Corine Terlouw; 7/10 Lia v.d. Vlist & Mirthe van Houwelingen
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 30/9 Noa Koekkoek; 7/10 Noa Terlouw
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 30/9 Tamar van Doesburg, Hannah van Veldhuizen & Gritte Kemkes; 7/10 Dianne de Looff, Daphne Zaal & Dorine Dijksman
  6. Wegbrengen bloemengroet: 30/9 Fam. Romeijn; 7/10 Fam. Visser
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 30 september bellen naar Bas de Jong, tel. 651522
  8. Gastvrouw/heer: 30/9 v.m. Anke Buchner & Jannie de Groot, n.m. Hanneke Hakkesteegt & Marieke Stam; 7/10 v.m. Marleen van Houwelingen & Tineke Vollmüller, n.m. Theo Terlouw & Wilma Troost

 

WIJK OOST/ WEST

Meeleven:
Mw. S.S. Krijgsman – van der Meer (Neerpoldersweg 42, 3381JS) is afgelopen week opgenomen geweest in het Beatrixziekenhuis. Inmiddels is zij weer thuisgekomen. We wensen haar een goed herstel en Gods zegen en nabijheid toe.

Ook Lidia Faro (Wilhelminalaan 44, 3381 BP) is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Dit ter observatie nadat een korfbalpaal tegen haar achterhoofd was gevallen. Gelukkig was de schade niet heel groot. Sterkte met het herstel Lidia.

Vrijdag 28 september is de operatie dag van Luuk Aalbers (Heul 30, 3381 DC ). Hopelijk mag deze keer de operatie slagen. We bidden de Heere God hierom en wensen Luuk en zijn ouders Gods zegen toe.

Uit de pastorie:
Na de droogte van de afgelopen zomer is er in het afgelopen weekend weer genoeg regen gevallen. Zegen. Iets dat we ook verwachten als het gaat over het jongerenstartweekend en de overige kerkelijke activiteiten deze winter. Maar verwachten ontslaat ons niet van bidden. Daarom is uw gebed van harte aanbevolen. Dit alles opdat we als gemeente tot zegen mogen zijn en uit vele harten stromen van levend water mogen vloeien.

Een hartelijke groet, ds. J. Holtslag