Zondag 6 augustus 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Menkveld, Wanneperveen

Zondag 13 augustus 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Snaterse, Vlaardingen

Kontakt 2017-2018
Wij zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen en begin september hopen we weer het “Kontakt” rond te brengen.
Wij gaan uit van de actuele omschrijving zoals die nu vermeld zou moeten staan op de website http://www.hervormdgiessenburg.nl

Heeft u moeite of vragen over het bijwerken hiervan: neem dan contact op met Eddy Erkelens via eddyerkelens@gmail.com

Graag nu al de aandacht voor eventuele wijzigingen die er zijn of gaan komen. Wilt u deze zo spoedig mogelijk doorgeven aan:  bohrejong@hetnet.nl e/o redactiekontakt@gmail.com (vóór 8 augustus zou helemaal fantastisch zijn). Indien er geen wijzigingen zijn dan gaan we uit van de bestaande informatie. Met dank voor de medewerking.
De Kerkrentmeesters

Zomeravondconcert D.V. 9 september (herinnering)
Op deze avond hopen we met elkaar een mooi concert te verzorgen; jullie kunnen je opgeven t/m 21 augustus. De eerste aanmeldingen zijn al binnen…wie volgt ?? Houd je van zingen, bespeel je een instrument, doe je het graag samen of liever alleen, maak je keuze en laat ons weten wat je graag wilt. Kies een muziekstuk of een lied, van eenvoudig tot gevorderd, dat maakt niet uit: het doel is hetzelfde: Samen muziek maken tot eer van God en opbouw van onze gemeente. Opgeven kan via mailadres: rhakkesteegt@xs4all.nl Hartelijk groet Geertje en Rudy.

Kamp Bladel
Het goede doel waarvoor geld is opgehaald tijdens het ‘Kamp Bladel’ is Friedensstimme. Deze stichting ondersteunt al 35 jaar christenen in de voormalige Sovjet Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Met wat aanvullingen zijn we op het mooie bedrag van € 350,- uitkomen. Aangezien er voor elke € 2,- een Bijbel kan worden gemaakt/gebracht zijn we dankbaar dat er 175 bijbels beschikbaar worden gesteld voor Russen die nog nooit van Jezus hebben gehoord. De leiding van ‘Kamp Bladel’.

Verantwoording
Via de bloemengroet: € 10,-. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop
Vrijdag 11 & 25 augustus van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie
Graag uiterlijk maandag 14 augustus a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 6/8 1. Diaconie, 2. Kerk; 13/8 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Zomerzendingscollecte
  2. Crèche 0-1 jaar: 6/8 Margriet Kooijman & Thea Verspuij; 13/8 Annelies Klop & Lia v.d. Vlist; 20/8 Jennina Zwijnenburg & Ellen de Vogel
  3. Crèche 2-3 jaar: 6/8 Willeke Faro; 13/8 Anne-Marie Meerkerk; 20/8 Annemarie de Kuiper & Jacqueline van Wijk
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 6/8 Marit Visser; 13/8 Noa Koekkoek; 20/8 Rachel Terlouw
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 6/8 Lisa v.d. Sande, Esther de Kuiper & Nadine in ’t Veld; 13/8 Diana Erkelens, Febe Troost & Dianne de Looff; 20/8  Martijn Visser, Daphne Zaal & Janneke Verspui
  6. Wegbrengen bloemengroet: 6/8 Fam. Kwakernaak-Kwakernaak; 13/8 Fam. Romeijn; 20/8 Fam. Visser
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 6 augustus bellen naar: Jan v.d. Vlist, tel. 652796 en op zondag 13 augustus naar: Arie den Boer, tel. 651673
  8. Gastvrouw/heer: 6/8 v.m. Pim Vollmüller & Jannie de Groot, n.m. Annemarie den Uil & Dinella Visser; 13/8 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Arie van Houwelingen & Rian Faro; 20/8 v.m. Gerwold Verspui & Leo Timmer, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk

Wijk Oost / West

In het ziekenhuis
Dhr. Kees Korevaar (Thorbeckestraat 12, 3371 VH Hardinxveld-Giessendam) kwam zaterdag 29 juli ten val en brak daarbij zijn bovenbeen. De volgende dag is hij daar aan geopereerd. We zijn dankbaar dat dit goed gegaan is en ook het herstel voorspoedig verloopt. We hopen dat hij bij het verschijnen van deze Zaaier (op 4 augustus) weer thuis is gekomen. We wensen hem Gods zegen toe bij het verdere herstel.

Huwelijk
Op 1 september hopen Marcel Ruitenberg (H.J. van Dijkstraat 10, 3381 LR, Giessen-Oudekerk) en Joanna de Groot (Wilhelminalaan 53, 3381 BN) in het huwelijk te treden. Zij willen ’s avonds Gods zegen vragen over hun huwelijk in de Hervormde kerk in Giessenburg. De dienst begint om 19:00 uur en iedereen is van harte welkom. We feliciteren Marcel en Joanna van harte met dit voornemen. We wensen hen een goede huwelijksdag toe en Gods zegen over hun huwelijk. Het adres van het bruidspaar wordt: van Marlotstraat 55, 3381 CD, Giessenburg.

Tenslotte
Zondagmorgen hoop ik verder te gaan in het Lucas-evangelie over hoe Jezus spreekt over geld, spullen en rijkdom. Komende zondag zal het gaan over het geen zorgen maken (Lucas 12: 22-34). Zondagmorgen 13 augustus zal het gaan over de onrechtvaardige rentmeester (Lucas 16: 1-13).

Gods zegen toegewenst en hartelijke groeten, M. Dubbelman