Zondag 9 april 2017

09.30 uur: ds. M. Dubbelman, belijdenisdienst  (beeldverbinding met ‘de Rank’)

18.30 uur: ds. J. Holtslag, voorbereiding Heilig Avondmaal

 

Vrijdag 14 april 2017, Goede Vrijdag

19.00 uur: ds. M. Dubbelman, viering Heilig Avondmaal

 

Belijdenisdienst: We zijn dankbaar voor de broeders en zusters die komende zondag belijdenis hopen te gaan doen: Gerard Bouter (Oranjelaan 6, 3381 AT), Rozemarij Dijksman (Slingelandseweg 19, 3381 KZ), Willeke Faro (Wilhelminalaan 44, 3381 BP), Rick van Genderen (Muisbroekseweg 16A, 3381 KN), Amasja Harrewijn (Wilhelminalaan 6, 3381 BP), Laura Holtslag (Kerkweg 1/B, 3381KJ), Mirthe van Houwelingen (Wetering 5, 3381DL), Manon de Kok (Parallelweg 136, 3371 GG Hardinxveld Giessendam), Elbert Kroon (Snoeksloot 51, 3993 HG Houten), Jan Kees Schakel (Neerpolderseweg 28, 3381 JS), Mariska Stam (van Wenastraat 13, 3381 BK), Febe Troost (Wilhelminalaan 36, 3381 BP), Dirk van Wijngaarden (Neerpolderseweg 86, 3381 JT). Dirk van Wijngaarden en Mirthe van Houwelingen zullen na hun belijdenis ook gedoopt worden.

De schriftlezing is Johannes 12: 12-19: de intocht in Jeruzalem. Tijdens de dienst is er beeldverbinding met de Rank en na afloop van de dienst is er gelegenheid om de nieuwe lidmaten te feliciteren en elkaar te ontmoeten in de Rank. Voor koffie/thee zullen Jacoline van Wijgerden, Corrie van Geffen, Maatje & Piet van Bruchem zorgen. Laten we bidden voor de aankomende nieuwe lidmaten en om een zegen over de dienst.

Avondmaal: Na afloop van de dienst komende zondagmorgen zullen er weer dagboekjes gereedliggen ter voorbereiding op de viering van het heilig Avondmaal op Goede Vrijdag 14 april. De behandelde tekst is deze keer psalm 22. Eventuele vragen/zorgpunten rondom de komende avondmaalsviering kunt u bespreken op dinsdag 11 april van 19:30 uur tot 20:00 uur in de pastorie aan de Heul 34.

Vrouwenbijbelstudie – Corrie ten Boom: Velen onder u zullen wel gehoord hebben van Corrie ten Boom en/of hebben boeken van haar hebben gelezen. Dinsdag 11 april, onze afsluitmorgen, is Jannie van Rijn bij ons te gast. Zij zal ons meer vertellen over het leven van Corrie, haar zus Betsie en de anderen van de familie ten Boom. Het beloofd een mooie ochtend te worden. Graag ontmoeten wij u en jou in zaal 1 van ‘de Rank’. Neem gerust iemand mee, er is ruimte genoeg. Deze uitnodiging geldt ook voor niet-leden. Vanaf 09.00 uur verwelkomen wij u en jou met koffie, thee en iets lekkers.

Gebedskring: U en jij zijn van harte welkom op dinsdagavond 11 april in de kerk, aanvang 20.15 uur.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’: Woensdagmorgen 12 april a.s. staat de verenigingsmorgen in het teken van het Paasfeest, aanvang 09.45 in ‘de Rank’.

Stille Zaterdag 15 april 2017: Op Stille Zaterdag willen we om 19.00 u. bij elkaar komen in de Hervormde Kerk van Giessenburg. Om met elkaar te gedenken wat Jezus voor ons deed. Om met elkaar Bijbelgedeelten te lezen over het Lijden en Sterven van onze Heiland. Om met elkaar te luisteren naar muziek en om met elkaar te zingen. Samen zingen is samen belijden, is benaderen, is leren begrijpen, is voelen en ervaren, maar slechts ten dele, want wat Jezus deed, is zo vol liefde en ontferming, dat wij slechts op afstand kunnen staan en zien en overdenken: Hij voor mij! Verschillende gemeenteleden zullen aan dit muzikale moment hun medewerking verlenen. Het orgel zal bespeeld worden door Robert van Eijl.

Doopdienst: De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 7 mei. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Kamp Bladel Spaaractie: Vorig jaar hebben we tijdens de kampweek in Bladel erg genoten van o.a. de kaas en het brood, met dank aan de vele gespaarde munten en zegels. Ook dit jaar kunt u weer meesparen voor het jongerenkamp. De volgende spaaracties helpen mee: munten van Bakkerij van de Grijn, zegels van Bakkerij ’t Stoepje, Albert Heijn koffiezegels en munten van de kaaskoerier. U kunt de munten/zegels kwijt in de daarvoor bestemde lade van de leestafel in de kerk, of in de brievenbus van Wilhelminalaan 1.

Perkplantenactie 2017: Het voorjaar is begonnen. We hebben al weer een paar mooie dagen achter de rug, dus er moeten weer plantjes in de tuin en/of in de bakken. Wacht nog even met het kopen want 9 en 10 mei komen we bij u langs met goed gevulde karren met mooie fleurige blommetjes. Net als vorig jaar kunt u nu ook weer potgrond en bemeste tuinaarde bij ons kopen. Wilt u behalve kopen ook helpen verkopen, dan is het fijn als u zich zelf aanmeldt bij Dinella Visser; dinellavv@gmail.com.

Verkoop collectebonnen: Omdat de 2e vrijdag van de maand april samenvalt met Goede Vrijdag, zal de collectebonnenverkoop deze maand zijn op vrijdagavond 7 april en 28 april.

Verantwoording: Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 10,00 ontvangen.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 10 april a.s. vóór 18.00 uur

mailen naar:zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp

(Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘de Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel

(scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 9/4 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris en Onderhoud Gebouwen; 14/4 1. Diaconie: Voedselbank, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 9/4 Annemarie Marcus & Anne-Marie Meerkerk; 16/4 Margriet Kooijman & Thea Verspuij
  3. Crèche 2-3 jaar: 9/4 Marije de Leeuw & Mariska Stam; 16/4 Annemarie de Kuiper & Annelies Klop
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 9/4 Linde van Houwelingen; 16/4 Noa Koekkoek
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 9/4 Thea Verspuij, Naomie de Jong & Ellen de Vogel; 16/4 J.O., Rachel Terlouw & Laura Holtslag
  6. Wegbrengen bloemengroet: 9/4 Anke Buchner & Joke Pladet; 16/4 Fam. L. Timmer
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 9 april bellen naar: Silvia den Toom (morgendienst), tel. 652845, Erik Donk (avonddienst), tel. 06 34573542 en Goede Vrijdag (14 april) naar Piet Donk, tel. 652670
  8. Gastvrouw/heer: 9/4 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Leo Timmer & Dinella Visser; 14/4 (Goede Vrijdag) n.m. Hanneke Hakkesteegt & Marieke Stam, 16/4 Joost Dijkgraaf & Dik Muilwijk, n.m. Theo Terlouw & Arie van Houwelingen
  9. Zondagsschool: 9/4 Oefenen voor de afscheidsdienst; 16/4 Geen zondagsschool

 

WIJK OOST

In het ziekenhuis: Dhr. T. van Dieren (Doetseweg 60, 3381 KG) is woensdag 29 maart vanuit het Beatrixziekenhuis in Gorinchem overgebracht naar verpleeghuis Lingesteyn te Leerdam. Hij zal daar de komende weken verblijven om verder te revalideren. Zijn adres is: Lingesteyn, Afdeling 2A revalidatie, Lingesteynplantsoen 20, 4141 GH Leerdam. We wensen hem Gods zegen bij de revalidatie.

Dhr. J.A. van Beuzekom (Doetse Vliet 22, 3381 HB) verblijft nog steeds in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Hij ondergaat onderzoek hoe de artsen de behandeling zullen voortzetten. We bidden om Gods zegen voor hem en om wijsheid voor de artsen.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Zondagavond zullen we vanuit Markus 14:22-26 de betekenis van het Heilig Avondmaal behandelen. Dit mede vanuit het avondmaalsformulier waarin onder andere verwezen wordt naar 1 Korinthe 11. Zo willen we een begin maken met de voorbereiding op de viering en bediening van het heilig Avondmaal op Goede Vrijdag. Bovenal wil ik u allen en vooral de nieuwe lidmaten een gezegende belijdenisdienst toewensen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag