Zondag 11 september 2016
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, voorbereiding viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J. Snaterse, Vlaardingen

Bij de diensten:
Zondag hopen we ons in de ochtenddienst voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. Bij de uitgang zal weer een dagboekje uitgedeeld worden ter voorbereiding op de viering. Eventuele vragen/zorgpunten rondom de avondmaalsviering van zondag 18 september a.s. kunt u bespreken op 12 september van 19:00-19:30 uur in de pastorie aan de Heul 34.

Doopdienst:
De eerstvolgende doopdienst zal op D.V. zondagmorgen 2 oktober a.s. worden gehouden. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen dit aangeven bij de wijkpredikant.

Vrouwenbijbelstudie:
Graag willen we u en jou herinneren aan de startmorgen op donderdag 15 september. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Natasja Bos en Sara Wijnja gaan ons meer vertellen over het burgerinitiatief ‘Ik ben Onbetaalbaar’ en de stichting Exxpose. Deze stichting heeft als doel: Bestrijden van de vraag naar prostitutie, mensenhandel en pornografie. Vanaf 09.00 uur staat de koffie en thee weer klaar. Het programma begint om 09.15 uur.

Kinderbijbeldag 2016:
Vrijdag 21 oktober 2016 is het weer zover voor alle kinderen van groep 1 t/m 8.
AAN TAFEL!!! M.m.v. Henk Vlot theatermaker en Arriën de kampvuurkok. De dag begint om 15:00 uur (zaal open 14:45 uur) in de Maranathakerk in Giessenburg.
Na het eten zijn vanaf 18:30 uur ouders, broertjes, zusjes en andere belangstellenden welkom om deze dag gezamenlijk af te sluiten. Om 19:00 uur is het afgelopen.
Kom je ook? Stuur dan vóór 26 september a.s. een email naar: kinderbijbeldag2016@outlook.com met daarin je naam, leeftijd en telefoonnummer.
Hulpouders/ tieners zijn ook van harte welkom om deze dag te komen helpen. Graag ook opgave via bovenstaand emailadres. Reageer snel, want vol is vol. Graag tot dan!!!  Trek wel oude kleren aan.

Commissie Kinderbijbeldag

Belijdeniscatechisatie:
Begin oktober hopen we te beginnen met een nieuw seizoen. Voor alle duidelijkheid; meedoen betekent niet dat er verwacht wordt dat je 9 april 2017 ook belijdenis doet. Dus voel je vrij om mee te doen, ook als je twijfelt, of alleen meer wilt weten van het christelijk geloof. Voor vragen of opgave kunt u/kun jij bellen of mailen naar ds. Dubbelman.

Gebedskring:
U wordt van harte uitgenodigd om dinsdag 13 september met ons mee te bidden. We beginnen om 20.15 uur. Natuurlijk bidden we allen thuis ook, maar het is heel belangrijk om als gemeente samen te bidden voor de gemeente, ons land, de wereld en onze vervolgde broeders en zusters en ook God te loven en te danken. Hartelijk welkom.

Mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften”:
Woensdagavond 14 september is er D.V. een vergaderavond van de mannenvereniging. Ds. M. Dubbelman zal op deze avond de inleiding verzorgen (H.C. zondag 3). Deze vergadering zal plaatsvinden in “de Rank”, aanvang 19:45 uur.

Opbrengst boekenmarkt:
De boekenmarkt van afgelopen vrijdag 2 en zaterdag 3 september heeft 284,45 euro opgebracht. Inclusief de opbrengst van het boekwinkeltje, is er een totaalopbrengst van deze 2 dagen van 444,95 euro. Alle kopers en verkopers hartelijk dank!

Aanstaande zaterdag 10 september is het boekwinkeltje extra open (van 10-15 uur) i.v.m. Open Monumentendag. Het tweedehands boekwinkeltje is nu ook online! Hier staan onder andere de openingstijden en andere informatie. We hopen hierdoor nog meer mensen te bereiken. Neem gerust een kijkje. www.tweedehandsboekwinkeltje.nl

Verantwoording:
Via ouderling W.T. Venis €10,00 voor de kerk en eveneens €10,00 via de bloemengroet. Alle gevers hartelijk dank.

Voor de vrijwilligers Oud papier:
Elke vrijwilliger die helpt bij het maandelijkse ophalen van oud papier, heeft een pasje dat elke 5 jaar vernieuwd moet worden. Omdat we centraal willen gaan bijhouden wanneer elk pasje verloopt, vragen we hierbij elke vrijwilliger om de verloopdatum op zijn pasje even telefonisch door te geven aan dhr. Jan de Jong: 06 13702703. Bij voorbaat dank.

Collectebonnen Verkoop:
Vrijdagavond 9 & 23 september (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18:30-20:00 uur in ‘de Rank’.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 12 september a.s. vóór 18:00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen:
Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13:00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 11/9 1. Diaconie: St. Exodus, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 11/9 Marieke in ’t Veld & Willemieke Goosens; 18/9 Jacqueline van Wijk & Corine Terlouw
  3. Crèche 2-3 jaar: 11/9 Cateline Snoek & Marieke Kool; 18/9 Renske Donk & Mirthe van Houwelingen

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 11/9 Daphne Zaal; 18/9 Linde van Houwelingen

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 11/9 Lisa v.d. Sande, Febe Troost & Tamar van Doesburg; 18/9 Diana Erkelens, Daphne Zaal & Teresia den Boer
  2. Wegbrengen bloemengroet: 11/9 Fam. L. Timmer; 18/9 Fam. C. Ouwerkerk
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 11 september bellen naar: Fam. Bohré, tel. 651960
  4. Gastvrouw/heer: 11/9 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Rian Faro & Annemarie den Uil; 18/9 v.m. Marleen van Houwelingen & Gerwold Verspui, n.m. Miranda Schippers & Wilma Troost

WIJK OOST 

Uit het ziekenhuis:
We zijn dankbaar dat mw. Ina Bax-Rietveld (Doetsevliet 3, 3381 HA) vrijdag 2 september weer thuiskwam uit het ziekenhuis. We wensen haar Gods zegen en kracht toe bij het verdere herstel.

Huwelijk:
D.V. vrijdag 23 september gaan Teus Zaal en Tineke van der Steen trouwen. Om 13:00 uur geven zij elkaar het ja-woord in het gemeentehuis van Woudrichem. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 19:00 uur in de Hervormde kerk van Almkerk. Iedereen is hierbij van harte welkom. We wensen Teus en Tineke Gods zegen over hun huwelijk. Hun adres wordt: Vlinderslag 47, 4286 GB Almkerk.

Tenslotte:
Komende zondagmorgen hopen we ons voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. We lezen enkele Spreuken over boosheid (19:11,19, 24:28-29). Wat is boosheid en hoe ga je er op een wijze manier mee om?

Hartelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven:
Allen die moeite, zorg en/of verdriet kennen willen we Gods zegen en kracht toewensen. We dragen u op in de voorbede.

Uit de pastorie:
Afgelopen dinsdag mocht ik aanwezig zijn op de predikantenochtend van de GZB. Het thema was de vreemdeling in de poort. Lezingen waren er over kerk zijn in Delfshaven en in het Belgische Antwerpen. Nadruk lag op de verbondenheid met de christenen uit de migrantenkerken en hoe goed het is om elkaar te kennen en te ontmoeten en van elkaar te leren. Want ondanks de verschillen, bijvoorbeeld met betrekking tot de eredienst, zijn we één in Christus Jezus. Laten ook wij hiervan bewust zijn in de omgang met christenen uit andere culturen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag