Zondag 12 augustus 2018
09.30 uur: ds. G.A. Termaat, Werkhoven
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Zondag 19 augustus 201
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. J. Menkveld, Wanneperveen

Bij de diensten:
Komende zondagavond lezen we verder over koning Hizkia. Was afgelopen zondag het thema welvaartsevangelie. Komende zondag is dit de aanvechting van het geloof. We lezen 2 Koningen 18:13-38.

Op zondagmorgen 19 augustus lezen we 2 Koningen 19. Nadruk zal in deze dienst komen te liggen op de wijze waarop Hizkia om gaat met de geloofsaanvechting,

Doopdienst:
De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 2 september. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Verantwoording:
Via ds. M. Dubbelman €20,00 en €50,00 voor de kerk. Alle gevers hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 20 augustus a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 12/8 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Zomerzendingscollecte; 19/8 1. Diaconie, 2.Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 12/8 Sija Kersbergen & Marieke Kool; 19/8 Rachel Terlouw & Annemarie Marcus; 26/8 Teresia den Boer & Renske Donk
  3. Crèche 2-3 jaar: 12/8 Martine Bood & Febe Troost; 19/8 Willeke Faro & Willemieke Goosens; 26/8 Erica Stam & Lotte van Genderen
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 12/8 Hanna de Kuiper; 19/8 Karen Holtslag; 26/8 Jasmijn Basters
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 12/8 Martijn Visser, Julia Dubbelman & Hanna de Kuiper; 19/8 Christine Vink, Lidia Faro & Eliseba van Zuthem; 26/8 Marit Visser & Feline van Tuijl
  6. Wegbrengen bloemengroet:12/8 Gerard & Marjan de Jong; 19/8 Mevr. vd. Koppel & Mevr. van Dalen; 26/8 Fam. Pesselse
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 12 augustus bellen naar Jan v.d. Vlist, tel. 652796 en op zondag 19 augustus naar Arie de Kreij, tel. 652590
  8. Gastvrouw/heer: 12/8 v.m. Tineke Vollmüller & Gerwold Verspui, n.m. Arie van Houwelingen & Patrick Marcus; 19/8 v.m. Gerrie & Jan van Wijngaarden, n.m. Rian Faro & Annemarie den Uil; 26/8 v.m. Betty van Oenen & Annemarie Verspuij, n.m. Theo Terlouw & Pim Vollmüller

 

WIJK OOST/WIJK WEST

In het ziekenhuis:
Dhr. Piet van Selm (Schuitenmakersweg 7, 3381 LK) wordt D.V. maandag 20 augustus opgenomen in het ziekenhuis te Nijmegen. De volgende dag zal hij daar aan zijn hart worden geopereerd. Wanneer alles goed gaat, zijn er enkele maanden nodig om volledig te herstellen. Laten we bidden om Gods zegen over de operatie. We wensen hem en zijn vrouw Corine Gods zegen toe.

Uit de pastorie:
Op huisbezoek zonder een Bijbel mee te nemen? Hier leek het wel op uit te lopen. Tijdens de vakantie in de Ardennen bezochten we namelijk de tweetalige kerkdienst in Spa. De meegebrachte Bijbel was niet nodig, want liederen stonden in een apart boekje en het Bijbelgedeelte was afgedrukt op een A4. De Bijbel had ik naast me gelegd. Net als afgelopen zondag was er koffiedrinken na de dienst. Altijd mooi om zowel autochtone kerkgangers als vakantiegasten te spreken. Na dit alles keerden we terug naar het vakantieadres en toen schoot het mij te binnen. Mijn Bijbel lag nog in de kerk. Maar de kerk was dicht en op een website was geen e-mailadres of telefoonnummer te vinden. Een briefje met e-mail en telefoonnummer en adres tussen de kerkdeur was het enige dat we konden doen. We hoorden daarna alleen niets.

Wel lag er bij thuiskomst een briefje van Postnl. Een pakketje was bezorgd bij Miekado. Ik had geen idee wat het was, maar u raad het al. De Bijbel was geretourneerd en nu kan ik het huisbezoek weer oppakken met de Bijbel bij me. Want wat is een dominee zonder Bijbel.

Een hartelijke groet, ds. J. Holtslag