Zondag 13 mei 2018
09.30 uur: ds. I. Hoornaar, Ermelo
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten
– geen informatie beschikbaar –

Doopdienst:
De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 3 juni. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Buiten Sing-In:
Zondagavond 13 mei, een bijzondere Sing-In… buiten op het plein voor De Rank!  Er zal een live band (muziek + zang) aanwezig zijn en een grote stapel zangbundels. We zingen dus niet vanaf een liturgie, maar spontaan naar vrije keuze van de aanwezigen. We willen u én jullie van harte uitnodigen voor deze ‘Buiten SING-IN’. Ook de kinderen en jongeren zijn van harte welkom om met ons mee te zingen! Deze Sing-In duurt tot 20.30 uur. Bij slecht(er) weer gaat het ook door, alleen zullen we dan ‘De Rank’ in gaan.
Zie ook http://www.hervormdgiessenburg.nl/event/buiten-sing-in/

Boeiend en leerzaam:
Hopelijk is dát uw mening als u na DV 14 mei terugdenkt aan de V&T-avond over “70 jaar Israëlische Staat”.
We verwelkomen u én jou graag op maandag de 14e.
Inloop met koffie, thee en koeken vanaf 19:45 uur, aanvang 20:00 uur in de Rank in Giessenburg.
Zie ook http://www.hervormdgiessenburg.nl/70-jaar-israelische-staat/

Studieverlof ds. Dubbelman:
Van maandag 14 mei t/m zaterdag 26 mei heeft ds. Dubbelman studieverlof. Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met ds. Holtslag.

AV 7-steden wielrentocht:
Op de talentenveiling kon u zich voor €10,00 inschrijven voor een wielrentocht van 75 km op 26 mei met afsluitend een hapje en een drankje. Hebt u het gemist, meld u zich dan alsnog aan. Het inschrijfgeld komt geheel ten goede aan de kerk. Van tevoren aanmelden is gewenst vanwege de afsluitende ontmoeting.
Dit kan via dominee@holtslag.org. Het vertrek is om 13:30 uur vanaf de Rank.

Huwelijks-APK:
Op 7 juni zal er een huwelijksavond georganiseerd worden die overeenkomt met soortgelijke eerdere avonden. Dat wil zeggen dat we beginnen met een maaltijd aan een tafel voor twee. Aansluitend gaan de echtparen aan de hand van verschillende onderwerpen met z’n tweeën in gesprek. Terugkijken op de verkeringstijd en vooruit kijken naar ….. Maar ook de vraag naar de plaats van de Heere God in het huwelijk.

Of u nu 1 jaar of 50 jaar getrouwd bent, u bent van harte welkom.
Opgeven kan voor het einde van de maand bij ds. Holtslag via dominee@holtslag.org.
De kosten zijn €7,50 en kunnen aan het begin van de avond om 18:45 uur voldaan worden.
Zie ook http://www.hervormdgiessenburg.nl/event/hoe-houd-je-je-huwelijk-fris-en-fruitig/

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
De leden van de vrouwenvereniging worden op woensdagmorgen 16 mei a.s. verwacht in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Van de kerkrentmeesters:
In de maand maart mochten we de volgende collectegaven ontvangen:
Voor de gewone collecten: €2885,17 en voor de extra collecten: €1140,60.
Van de luisteraars van de kerkradio mochten we in het 1e kwartaal €333,60 ontvangen, hiervan is €133,46 overgemaakt naar de diaconie.
Alle gevers hartelijk dank.

Verantwoording:
Ontvangen door ouderling A. de Bruijn 2x € 10,00 voor de kerk en bij het wegbrengen van de bloemengroet eveneens € 10,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 14 mei a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 13/5 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 13/5 Sija Kersbergen & Annemarie Marcus; 20/5 Teresia den Boer & Cateline Snoek
  3. Crèche 2-3 jaar: 13/5 Marije de Leeuw & Willemieke Goosens; 20/5 Erica Stam & Annelies Klop
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 13/5 Daphne Zaal; 20/5 Fenne Trouwborst
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 13/5 Tamar van Doesburg, Hannah van Veldhuizen & Noa Terlouw; 20/5 Dianne de Looff, Daphne Zaal & Hanna de Kuiper
  6. Wegbrengen bloemengroet: 13/5 Fam. van Houwelingen; 20/5 Anke Buchner & Joke Pladdet
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 13 mei bellen naar: Silvia den Toom, tel. 652845 en voor de avonddienst naar: Dianne Beemsterboer, tel. 651828
  8. Gastvrouw/heer: 13/5 v.m. Jannie de Groot & Pim Volmüller, n.m. Theo Terlouw & Leo Timmer; 20/5 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Annemarie Verspuij & Miranda Schippers

WIJK OOST

In het ziekenhuis:
Dhr. Nico Zwijnenburg (van Marlotstraat 23, 3381 CD) kreeg vorige week een ingrijpende boodschap te verwerken. Er is bij hem kanker vastgesteld. Momenteel ondergaat hij onderzoeken en volgende week woensdag, 16 mei, zal hij geopereerd worden. Laten we voor hem bidden en we wensen hem en zijn vrouw Gods zegen en nabijheid toe.

Meeleven:
We bidden voor dhr. J.A. van Beuzekom (Doetsevliet 22, 3381 HB). Hij is ernstig ziek, maar zijn gezondheidssituatie is de laatste twee weken redlijk stabiel. We wensen hem en zijn vrouw Gods zegen en nabijheid toe.

Dhr. Wim van den Berg is op vrijdag 4 mei 2018 opgenomen in het verpleeghuis De Nassau- Odijckhof, afd. De Brink (Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen-Rijsenburg). Zijn vrouw Corrie verblijft al vanaf 19 maart j.l. in dit verpleeghuis. Laten we voor hen bidden om Gods kracht en nabijheid.

Huwelijksjubileum:
Dhr. J. den Boer en mw. L.F. den Boer-de Kreij (Peursumseweg 1 J, 3381 KT Giessenburg) hopen dinsdag 15 mei, 50 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren Jan en Lena en hun (klein)kinderen van harte met dit jubileum en wensen hen allen Gods zegen toe.

Tenslotte, zondagavond hoop ik te preken over Jakobus 1: 9-15. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven:
Dhr. N. van Steenis (van Brederodestraat 19), is na een ziekenhuis opname gegaan naar de Lange Wei. Hij verblijft daar nog minimaal een week op kamer 439.

Afgelopen week is de ladder waarop dhr. Teus van der Vlies (Wilhelminalaan 22, 3381 BP) stond weggeleden. Als gevolg daarvan heeft Teus 4 ribben gebroken. Na opgenomen geweest te zijn in het Albert Schweitzer ziekenhuis is hij vermoedelijk begin van deze week weer thuisgekomen. We bidden om een voorspoedig herstel.

Uit de pastorie:
Na in januari mijn moeder verhuisd te hebben, volgen nu mijn schoonouders. Hierom zal ik de dag na Hemelvaart, vrijdag 11 afwezig zijn. Aangezien daarna een vrij weekend volgt, zult u me ook op die dagen niet in de pastorie aantreffen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag