Zondag 13 november 2016
09.30 uur: ds. J. Holtslag, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, voorzetting viering Heilig Avondmaal

Bij de diensten
Zondag zal in beide diensten het Heilig Avondmaal bediend worden. In de morgendienst zal voorafgaande gelezen en gepreekt worden uit 1 Samuël 11:10-15. Allen wensen we een gezegende zondag toe. De kinderen van de basisschool zullen na de eerste tafel de kerk verlaten en in de Rank verder spreken over het Avondmaal.

Diaconiecollecte De Hoop
De diaconiecollecte tijdens de avondmaalsdienst is bestemd voor Stichting de Hoop. In 1975 voelden een aantal mensen in Dordrecht zich erg betrokken bij het lot van verslaafden in hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken besloten zij een opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten. Een opvang genaamd: De Hoop. Inmiddels bijna 40 jaar later is de opvang uitgegroeid tot een centrum waar op verschillende manieren geestelijke zorg wordt geboden. Een plek waar verslaafden en mensen met psychische problemen professionele hulp krijgen om te herstellen en hun leven weer opnieuw op te bouwen. Alle medewerkers bij De Hoop werken vanuit hun christelijke visie. De giften worden besteed aan de invulling van identiteit en pastoraat in de behandelingen, de werkervaring- bedrijven, het inloophuis, de opvang van moeders met hun kinderen, de Christelijke evenementen, voorlichting en dergelijke. Meer informatie over het werk van De Hoop kunt u vinden op de website: www.dehoop.org. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Zondagsschool
I.v.m. de viering van het Heilig Avondmaal zal er a.s. zondagmorgen (13 november) geen zondagsschool zijn.

Zingen na de dienst
Op zondagavond 27 november bent u/jij van harte uitgenodigd om na de dienst een aantal mooie liederen te komen zingen in de kerk. Het duurt ongeveer 20 minuten en er is voor elk wat wils. Jong en oud zijn van harte welkom! Op D.V. 12 maart en 9 juli 2017 hopen we opnieuw met elkaar te zingen na de dienst. De V&T-commissie

Vrouwenvereniging ‘Lydia’
De leden van de vrouwenvereniging worden woensdagmorgen 16 november a.s. weer verwacht in ‘de Rank’, aanvang 09.45 uur. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. Bestuur en leden van de vrouwenvereniging ‘Lydia’ bedanken de vele kopers en vrijwilligers die de verkoopdag van zaterdag 5 november jl. tot een succes hebben gemaakt. De verkoop heeft het mooie bedrag van € 2.603,00 opgebracht.

Opbrengst zendingsbusjes november en december
In Israël zijn veel hulpbehoevende mensen die zich geen eigen Bijbel kunnen veroorloven. Denk hierbij aan Russische en Ethiopische Joodse immigranten en Arabische Israëliërs. Deze groepen hebben ook meer moeite om de Hebreeuwse tekst van de Bijbel te begrijpen. Met uw gebed en bijdrage wil de Bible Society in Israël (BSI) graag Bijbels uitdelen aan hulpbehoevende mensen, geschreven in hun eigen taal. De opbrengst van de zendingsbussen in de maanden november en december is bestemd voor dit GZB-project.

Verantwoording
Bij het wegbrengen van de bloemengroet is € 20,00 ontvangen. Verder is voor de kerk ontvangen via ds. M. Dubbelman €20,00 en €100,00 en via ds. J. Holtslag € 20,00. Alle gevers hartelijk dank.

Collectebonnen Verkoop
Vrijdag 11 & 25 november (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Kopij volgende editie
Graag uiterlijk maandag 14 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Afkondigingen
Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):
a. Collecten: 13/11 1. Diaconie: St. de Hoop, 2. Kerk
b. Crèche 0-1 jaar: 13/11 Marije de Leeuw & Geeske Krijgsman; 20/11 Annelies Klop & Marieke Kool
c. Crèche 2-3 jaar: 13/11 Anne-Marie Meerkerk & Erica Stam; 20/11 Nelleke Visser & Annemarie Marcus
Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 13/11 Rachel Terlouw; 20/11 Noa Koekkoek
d. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 13/11 Janneke Verspui, Alieke Kemkes & Annemarie Marcus; 20/11 Margreet van Genderen, Emma Trouwborst & Anja Bos
e. Wegbrengen bloemengroet: 13/11 Fam. Korevaar- Harrewijn; 20/11 Fam. van der Vlies- van Genderen
f. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 13 november bellen naar: Jan v.d. Vlist, tel. 652796
g. Gastvrouw/heer: 13/11 v.m. Marleen van Houwelingen & Anke Buchner, n.m. Annemarie den Uil & Marieke Stam; 20/11 v.m. Wilma Troost & Tineke Vollmüller, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk

WIJK OOST
Jubileum: Dhr. D. Pladdet en mw. J. Pladdet – Graafland (Doetseweg 10, 3381 KG) hopen donderdag 17 november 40 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren Daan en Joke van harte met dit jubileum en wensen hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe voor de toekomst.
Geboren: Dankbaar en blij zijn Joost en Marije Dijkgraaf (Giessenlaan 35, 3381 AK) met de geboorte van hun zoon: Jurjen Dirk. Zijn roepnaam is Julian en hij is geboren op zondag 6 november. We feliciteren hen van harte met de geboorte van hun zoon en we wensen Joost en Marije Gods wijsheid en zegen toe bij de opvoeding van Julian.
Tenslotte: Komende zondagavond lezen (en zingen) we Psalm 113. Hartelijke groeten en Gods zegen. M. Dubbelman

WIJK WEST
Meeleven: Dankbaar mag teruggekeken worden op de spoedoperatie die dhr. G. Tusschenbroek (Neerpolderseweg 72b-2) de afgelopen week heeft ondergaan. Dankbaarheid naar God dat alles zo goed is afgelopen. Gert en zijn vrouw wensen we Gods zegen toe.
Ook naar de overige zieken in de gemeente en naar allen die een moeilijke periode doormaken gaat ons medeleven uit en we wensen hen Gods zegen en nabijheid toe.
Uit de pastorie: Wat waren vele gemeenteleden afgelopen zaterdag actief bij de vele activiteiten in het dorp. Een wedstrijd van brandweercorpsen, mountainbikewedstrijden en natuurlijk de verkoopdag van de vrouwenvereniging Lydia. Zo mochten we als gemeente vele dorpsgenoten ontmoeten en spreken. Misschien niet direct over het Evangelie, maar hopelijk mag de ontmoeting ook zegen wegdragen.
Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag