Zondag 14 april
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, belijdenisdienst
18.30 uur: ds. J. Holtslag, voorbereiding viering Heilig Avondmaal

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)
19.00 uur: ds. M. Dubbelman, viering Heilig Avondmaal

Belijdenisdienst:
We zijn dankbaar voor de broeders en zusters die komende zondag belijdenis hopen te gaan doen: Hein van Beuzekom (Peursumseweg 121, 3381 KV), Marijn Boer (Prins Bernhardlaan 3, 3381 AV), Daniël Holtslag (Kerkweg 1B, 3381KJ), Maarten Korevaar (Wilhelminalaan 35, 3381BN), Cornelieke Nuijten-van Houwelingen (Dorpsstraat 4, 3381AG), Jonathan Slob & Manuela Slob-Meijer (van Marlotstraat 2A, 3381CE). De schriftlezing is Lucas 10: 25-37: de barmhartige Samaritaan. Tijdens de dienst is er beeldverbinding met de Rank en na afloop van de dienst is er gelegenheid om de nieuwe lidmaten te feliciteren en elkaar te ontmoeten in de Rank. Voor koffie/thee zorgen Paula de Bruin, Ank Buchner, Ivonne Duijm & Geertje Overduin. Laten we bidden voor de aankomende nieuwe lidmaten en om een zegen over de dienst.

Heilig Avondmaal:
Na afloop van de dienst komende zondagmorgen zullen er weer dagboekjes gereedliggen ter voorbereiding op de viering van het heilig Avondmaal op Goede Vrijdag 19 april a.s. Eventuele vragen/zorgpunten rondom de komende avondmaalsviering kunt u bespreken op maandag 15 april van 19:30 tot 20:00 uur in de pastorie aan Heul.

De dienst van zondagavond zal in het teken staan van voorbereiding Heilig Avondmaal, maar ook op woensdagavond 17 april is er de mogelijkheid om met elkaar dieper in te gaan op de bediening en viering van het Avondmaal. De avond wordt in de Rank gehouden en begint om 19:45 uur. Het thema is: De noodzaak van de avondmaalsviering. Wees allen van harte welkom.

Diaconiecollecte voor Open Doors:
De diaconiecollecte is deze week bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt en brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen en wil westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. We voelen ons als gemeente betrokken bij onze vervolgde broeders en zusters en bij het werk van Open Doors en we bieden ook praktisch steun door regelmatig kaarten te versturen naar vervolgde geloofsgenoten. Uw gaven zijn van harte aanbevolen. De diaconie.

Diaconiecollecte voor de Voedselbank:
De opbrengst van de diaconiecollecte op Goede Vrijdag 19 april is bestemd voor de voedselbank van Giessenlanden en Zederik. Ook in onze directe omgeving is armoede. Bij de voedselbank kunnen mensen voor wie het inkomen ontoereikend is, een keer per week een voedselpakket afhalen. De Voedselbank is een organisatie die armoede en verspilling wil tegengaan. Bij producenten worden voedingsmiddelen ingezameld waarvan de kwaliteit nog steeds goed is. De voedselbank volledig afhankelijk van giften. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Bijeenkomst Stille Zaterdag:
In een tijd waarin we steeds maar doorrazen en druk zijn, is het Paasweekend bij uitstek geschikt om weer eens op adem te komen. Om stil te staan bij het wonder van het kruis en het wonder van de opstanding. Op Goede Vrijdag gedenken we het lijden en vieren we als gemeente het Avondmaal; op Paaszondag vieren we het (eeuwig) leven. De zaterdag daartussenin … kan zomaar een ‘gewone’ zaterdag worden. Wat zou het mooi zijn om met elkaar die alledaagsheid en drukte te doorbreken en ‘in stilte stil te staan’ bij de weg die Jezus voor ons heeft afgelegd, juist ook in dat graf, in de dood, op die Stilste Zaterdag ooit; met gebed, bijbel, muziek – én stilte. Jong en oud is daarom van harte welkom om op zaterdag 20 april, in de kerk, de bijeenkomst bij te wonen. Inloop: 19:15 uur. Start: 19:30 uur. Einde: 20:30 uur. Graag tot dan!

Doopdienst:
De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 5 mei. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdagmorgen 17 april a.s. komen de leden van de vrouwenvereniging weer bij elkaar in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur. Deze vergadering staat in het teken van Pasen.

Mannenvereniging ’Onderzoekt de Schriften’:
De laatste vergadering van dit seizoen is op woensdagavond 17 april a.s., aanvang 19.45 uur in zaal 3 van ‘De Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 15 april a.s. vóór 09.00 uur mailen naar:

zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Collectebonnen verkoop: 12 & 26 april van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 14/4 1. Diaconie: Open Doors, 2. Kerk; 19/4 Diaconie: Voedselbank, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 14/4 Jannette Stam & Anne-Marie Meerkerk; 21/4 Marieke de Ruiter & Marieke Kool

c.         Crèche 2-3 jaar: 14/4 Erica Stam & Corine Terlouw; 21/4 Margreet Kwakernaak & Margriet Kooijman

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 14/4 Jasmijn Basters; 21/4 Maria Dubbelman

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 14/4 Laura Holtslag, Daphne Zaal & Yasmin van Pelt; 21/4 Maureen van Pelt, Lidia Faro & Gritte Kemkes

f.          Wegbrengen bloemengroet: 14/4 Fam. Vonk- van Dam; 21/4 Fam. Kwakernaak- Kwakernaak

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 14 april bellen naar: Arie de Kreij, tel. 652590 en op Goede Vrijdag (19 april n.m. ) naar: Arie den Boer, tel. 651673

h.         Gastvrouw/heer: 14/4 v.m. Dinella Visser & Leo Timmer, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk; 19/4 n.m. Arie van Houwelingen & Miranda Schippers; 21/4 v.m. Jan & Jannie de Jong, n.m. Marieke Stam & Annemarie Verspuij

WIJK OOST

In het ziekenhuis: dhr. Maarten Schep (van Marlotstraat 36, 3381 CE) zal woensdag 17 april worden geopereerd in het Verbeeten ziekenhuis te Tilburg. Als alles goed gaat, zal het een dagopname zijn. Laten we bidden dat God de operatie en het herstel zal zegenen.
Huwelijksjubileum: Donderdag 11 april waren Piet en Dirma Bood (Doetseweg 16, 3381 KG) 50 jaar getrouwd. We feliciteren hen en hun (klein)kinderen van harte met dit gouden huwelijksjubileum en we wensen hen allen Gods zegen toe.
Huwelijksjubileum: Donderdag 18 april hopen Henk en Annemien Hardendood (van Delftstraat 18, 3381 BH) 45 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen en hun (klein)kinderen van harte met deze mijlpaal en we wensen hen Gods zegen toe voor de komende jaren.
Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Zondagavond: In de avonddienst zal ditmaal de voorbereiding plaats vinden voor de bediening en vering van het Heilig Avondmaal. We lezen uit Johannes 19:1-16 en treffen daar de voorbereiding aan op het Pascha en de vraag wie Jezus toch is.
Meeleven uit de pastorie: Vele malen wordt er opgeroepen om mee te leven en om in de voorbede te gedenken. Wat is het goed om te merken hoe u dit als gemeente oppakt. Eerder al rondom het beroepingswerk, maar ook nu rondom het overlijden van mijn schoonvader. Het toont de gemeenschap en de betrokkenheid op elkaar. Het laat het lichaam van Christus zichtbaar worden. Hartelijk dank voor uw medeleven en gebed.
Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag