Zondag 14 mei 2017
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Vrijdag 19 mei 2017
19.30 uur: Ds. M. Dubbelman, Huwelijksinzegening van Gerald de Hoop & Mariska de Kuiper (Locatie: Sint Jan de Doperkerk, Ooisestraat 1, 4054 ML Echteld)

Diaconiecollecte voor de IZB: De diaconiecollecte is deze week bestemd voor de IZB, de inwendige zendingsbond. De IZB is als missionaire organisatie actief binnen de PKN en helpt kerkelijke gemeenten bij het vervullen van hun missionaire roeping. Zending is geen zaak van enkelingen, maar van de hele gemeente. Het werk van de IZB is erop gericht dat gemeenten en gemeenteleden in hun directe omgeving leven als getuige van Christus. Dit doet de IZB onder meer door kerkenraden te adviseren bij het ontwikkelen van missionair beleid, door het aanbieden van cursussen voor gemeenteleden en door het verzorgen van nascholing en toerusting voor predikanten. U kun de IZB ook steunen door lid te worden. Meer informatie: www.izb.nl. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Doopdienst:
De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 11 juni. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Zendingscommissie:
Zondagmorgen worden er voor de dienst bij de ingang van de kerk kaarten uitgedeeld. Deze kunt u versturen naar adressen van vervolgde Christenen, die we via de SDOK ontvangen hebben. In de enveloppe vindt u informatie over de persoon naar wie de kaart gestuurd wordt en kunt u een Bijbeltekst uitknippen en op de kaart plakken ter bemoediging. Ook wordt uw gebed gevraagd voor de broeder/zuster naar wie u de kaart verstuurt.

Lutherreis:
Komende maandag vertrekken om 7:30 een aantal gemeenteleden met ds. Holtslag naar Duitsland om een bezoek te brengen aan meerdere plaatsen die te maken hebben met Maarten Luther en met de Reformatie. Het is de bedoeling dat u ’s avonds via holtslag.org/lutherreis/ het verslag van de betreffende dag kunt lezen. Vrijdagavond 19 mei hoopt de groep weer rond 20:30 uur in Giessenburg te arriveren.

Verantwoording:
Via ouderling B. de Hoop € 10,00 voor de kerk ontvangen. Hartelijk dank.

Opbrengst zendingsbusjes:
De opbrengst van de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk hebben in de maand maart en april het bedrag van € 3.359,90 opgebracht. Dit geld is bestemd voor het GZB project Centro Shalom in Mexico. Wij danken voor uw bedragen en uw gebed voor de zending. De Zendingscommissie.

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 12 & 26 mei van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 15 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp

(Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel

(scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 14/5 1. Diaconie: IZB, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 14/5 Willemieke Goosens & Annemieke Aalbers; 21/5 Angela de Wit & Martine Bood
  3. Crèche 2-3 jaar: 14/5 Marjanne de Hoop & Mirthe van Houwelingen; 21/5 Renske Donk & Geeske Krijgsman
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 14/5 Imke van Houwelingen; 21/5 Jasmijn Basters
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 14/5 Janneke Verspui, Alike Kemkes & Maartje van Druten; 21/5 Margreet van Genderen, Hannah van Veldhuizen & Anne-Marie Meerkerk
  6. Wegbrengen bloemengroet: 14/5 Fam. Timmermans; 21/5 Willy Wijnbelt & Hannie Prins
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de morgendienst op zondag 14 mei bellen naar Fam. Koppelaar, tel. 651996 en voor de avonddienst op zondag 14 mei naar Dianne Beemsterboer, tel. 651828
  8. Gastvrouw/heer: 14/5 v.m. Frida Bogerd & Adriaan van Houwelingen, n.m. Joost Dijkgraaf & Miranda Schippers; 21/5 v.m. Gerrie & Jan van Wijngaarden, n.m. Annemarie Verspuij & Dik Muilwijk

 

WIJK OOST

Verhuisd: Mw. D. Boer-de Jager is, enkele weken na het overlijden van haar man, op  6 mei verhuisd van de Dorpsstraat 7 naar: Parkzicht, Reigerlaan 36, 3362 PE Sliedrecht. Haar telefoonnummer is hetzelfde gebleven: 0184 651347. We wensen haar Gods zegen en hopen dat ze zich er snel thuis mag voelen.

Tenslotte: De kerk heeft in de Heidelbergse Catechismus proberen samen te vatten wat Jezus is komen doen hier op aarde (Zondag 12, vraag en antwoord 31). Hij is onze profeet, priester en koning. Vorige week ging het over zijn priesterschap. Komende zondagavond hoop ik te preken over het koningschap van Jezus. Wat betekent het als we zeggen dat Jezus onze koning is en heel praktisch: op wat voor manier is en wordt Hij de koning in ons leven? De schriftlezing is uit 2 Korinthiërs 10:1-6.
Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Pastoraat: Vanwege de Lutherreis ben ik de komende week afwezig van 15-19 mei. Bij pastorale zaken kunt u contact opnemen met de wijkouderling of met ds. M. Dubbelman.

Meeleven: Allen die te kampen hebben met ziekte of anderszins moeite en zorg kennen wil ik van harte Gods zegen en kracht toebidden. Vertrouw op de Heere. Dit wil onderstaande stukje ook zeggen.

Uit de pastorie: Een tijdlang leefde onder ons de gedachte, dat het niet goed zou komen met de boom die afgelopen najaar in de voortuin is geplant. Terwijl alle bomen in blad kwamen, was er nog geen enkele teken van leven te zien. Nu zijn eiken laat, maar een teken van leven is een zorg minder. Inmiddels is de moeraseik uitgelopen. Zorgen om niets gemaakt. Het is tekenend voor het leven. Vertrouwen is een groot goed. Vooral het vertrouwen in Hem die de Schepper is van alle bomen en van ons.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag