Zondag 15 april 2018
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. C. v.d. Scheur, Veenendaal

Gedoopt:
Afgelopen zondagochtend is Jari van der Meijden gedoopt. Hij is de zoon van Peter en Colinde van der Meijden-de Groot (Clevestraat 25, 3371 HT Hardinxveld-Giessendam). We wensen hen allen Gods zegen toe. De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 6 mei. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Sing-in:
Van harte welkom om zondagavond na de dienst te blijven zingen in het schip van de kerk. We hopen u/jou te ontmoeten!

Verkiezing ambtsdragers:
Op donderdagavond 5 april zijn tijdens de kerkenraadsvergadering nieuwe dubbeltallen opgesteld voor de vier nog resterende vacatures. Deze zijn als volgt:

 • Vacature ouderling Arie de Jong:
 • Jan de Groot (Neerpolderseweg 46) en Sijmen van der Vlies (Doetsevliet 1g)
 • Vacature ouderling Wout Kwakernaak:
 • Wim van Beuzekom (Peursumseweg 121) en Lo Boer (Pr. Bernhardlaan 3)
 • Vacature diaken Herold Kool:
 • Nico de Bruijn (Johan de Kreijstraat 14) en Teo van der Grijn (Dorpsstraat 68)
 • Vacature ouderling kerkrentmeester Teus Dijksman:
 • Arie de Bruin (Drijverschuit 42, Hardinxveld) en Wout de Jong (Slingelandseweg 22)

Stemmingsvergadering wordt gehouden dinsdag 17 april om 19.30 in de kerk.
Alle belijdende leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. We vragen uw voorbede voor de genoemde broeders.

Kies voor het leven:
De titel van dit bericht was als leus veelvuldig in beeld tijdens de media-aandacht voor de Mars voor het Leven, december 2017 op het Malieveld in den Haag. Opvallend waren minstens drie zaken: 1. Heel veel mensen deden mee aan het initiatief 2. Zowel christenen als (veel!) andersdenkenden namen deel aan de mars 3. In de media was veel positieve aandacht, de NOS opende er het 20:00 uur journaal mee. Bescherming van het (ongeboren) leven is een belangwekkend en actueel thema! Vanuit Vorming & Toerusting organiseren we er op donderdag 19 april een informatieve avond over. Kees en Anne-Mieke van Helden, verbonden aan stichting Schreeuw om Leven, zullen de sessie leiden. Eenieder die dit leest mag zich welkom weten. Locatie: de Rank aan de Dorpsstraat, aanvang 20:00 uur.

Van de zondagsschool:
Zondag 22 april sluiten we het zondagsschool seizoen af tijdens de morgendienst. 14 kinderen van groep 8 nemen dan afscheid van de zondagsschool. Alle kinderen kunnen gelijk naar de kerk komen. Er zijn plaatsen gereserveerd. A.s. zondag 15 april gaan we tijdens de zondagsschool met alle groepen nog een laatste keer oefenen. Zoals altijd zijn alle kinderen van harte welkom! En u heeft het vast al gehoord: de afgelopen maanden sparen we voor een goed doel; Juf Eline Timmermans gaat komende zomer via de stichting Asian Foundation naar Mongolië om daar mee te helpen in een weeshuis. De kinderen zamelen geld in door bijvoorbeeld statiegeldflessen te verzamelen, cakejes te bakken en te verkopen of …. De opbrengst kan tijdens de zondagsschool ingeleverd worden of op andere momenten bij Eline; van Marlotstraat 43 We hopen op een mooie opbrengst. Van harte aanbevolen!

Mánnen! Kun je zingen, zing dan mee:
Tjonge, wat is er een lange periode verstreken sinds de laatste uitvoering van het gelegenheidsmannenkoor. We herinneren ons nog wel heel goed hoe gezellig en hoe goed dat was! Nu is de tijd rijp om als koor weer eens mooie liederen in te studeren en ten gehore te brengen in de morgendienst van DV zondag 24 juni. Dit bericht is een enthousiaste uitnodiging voor alle mannen in de gemeente om mee te doen! Het voornemen is om te oefenen op 29 mei, 5, 12 en 19 juni. We zingen we tussen 20.00 en 21.00 uur. De muzikale leiding is in handen van mevrouw Dubbelman. Aanmelding via e-mail (bert@pesselse.nl) of bel/app naar 06-50235236. Keuze advies? Meedoen!

Perkplantenactie 2018:
Het voorjaar is begonnen. We hebben al weer een mooi weekend achter de rug, dus tijd om de tuin en de bakken weer vol te zetten met mooie, fleurige blommetjes. Wacht nog even met het kopen want 8 en 9 mei komen we bij u langs met goed gevulde karren met mooie, fleurige perkplanten in alle geuren en kleuren. Net als vorig jaar kunt u nu ook weer potgrond en bemeste tuinaarde bij ons kopen. 

Gemeentedag:
De datum voor de gemeentedag 2018 is DV zaterdag 22 september. Zet het vast in de agenda, dan gaan we weer ons best doen er een mooie dag van te maken.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
De leden van de vrouwenvereniging worden op woensdagmorgen 18 april a.s. weer verwacht in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
De heer J. Sterrenburg zal op vrijdagavond 20 april a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Oud Papier:
I.v.m. dodenherdenking op vrijdagavond 4 mei a.s. zal het oud papier opgehaald worden op zaterdagmorgen 5 mei a.s. Om 08.00 uur zal deze morgen begonnen worden met het ophalen van het oud papier.

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 13 april van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Van de kerkrentmeesters:
In de maand februari mochten we de volgende collectegaven ontvangen: Voor de gewone collecten: € 2.611.70 en voor de extra collecten: € 1.275.74. Alle gevers hartelijk dank.

Verantwoording:
Via ouderling A. de Bruijn € 20,00 ontvangen voor de kerk en via ds. Dubbelman: € 20,00 en € 25,00. Hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 16 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

 1. Collecten: 15/4 1. Diaconie: Open Doors, 2. Kerk
 2. Crèche 0-1 jaar: 15/4 Mirthe van Houwelingen & Annemarie de Kuiper; 22/4 Corine Terlouw & Willeke Faro
 3. Crèche 2-3 jaar: 15/4 Anne-Marie Meerkerk & Rachel Terlouw; 22/4 Cateline Snoek & Teresia den Boer
 4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 15/4 Maria Dubbelman; 22/4 Marit Visser
 5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 15/4 Julia Dubbelman & Tamar van Doesburg; 22/4 Geen bijbelcrèche i.v.m. afscheid zondagsschool
 6. Wegbrengen bloemengroet: 15/4 Fam. Kemkes- Muilwijk; 22/4 Mevr. van Kleef
 7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 15 april bellen naar: Trudy Zijderveld, tel. 06 28290354
 8. Gastvrouw/heer: 15/4 v.m. Wilma Troost & Leo Timmer, n.m. Gerwold Verspui & Miranda Schippers;

WIJK OOST / WIJK WEST

In het ziekenhuis:
Vorig jaar oktober brak mw. E. den Toom-Colijn (Dorpsstraat 52, 3381 AG) haar heup bij een val. Na de operatie volgde een lang traject van herstel vanwege haar zeer hoge leeftijd. Helaas is zij zaterdag 7 april, opnieuw gevallen en brak ze daarbij haar andere heup. Zij is opgenomen in het Beatrixziekenhuis en dinsdag 10 april geopereerd. We zijn heel dankbaar dat deze operatie goed is verlopen. We wensen haar Gods zegen en kracht toe om deze tegenslag te verwerken en om opnieuw een lang traject van herstel in te moeten gaan.

Eind februari is mw. Corrie van den Berg-Michielse (van Delftstraat 10) geopereerd aan haar enkel. Helaas is het nodig dat zij opnieuw geopereerd moet worden. Dit staat gepland op vrijdag 13 april in het Diakonessenziekenhuis te Utrecht. Naar verwachting zal zij één nacht in het ziekenhuis moeten blijven. Haar adres is: Verpleeghuis De Nassau- Odijckhof, Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen-Rijsenburg. We wensen haar Gods zegen en kracht toe.

Tenslotte:
Binnenkort hoop ik te beginnen met een serie preken over de brief van Jakobus. Komende zondagmorgen verdiepen we ons eerst in het leven van deze briefschrijver. Wie was deze Jakobus en waarom was hij zo belangrijk bij het ontstaan van de christelijke gemeente? Mede namens ds. Holtslag Gods zegen toegewenst en hartelijke groeten, M. Dubbelman