Zondag 16 december 2018
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. R. van Loon, Rotterdam

Bij de diensten:
Komende zondag is het de derde adventszondag. We gaan op naar Kerst om te vieren en te gedenken dat de Heere God kwam tot Zijn volk en uit liefde voor de wereld de kant van de zondige mens koos. Wat een geweldig bericht dat God met ons is.Jezus is Immanuel.

Allen een gezegendezondag gewenst.

Kerstpost Actie Giessen-Oudekerk:
Ook dit jaar kunt u de post weer door ons laten bezorgen voor € 0.40 per kaart. Goedkoop en u steunt een goed doel! De opbrengst is bestemd voor het jaar Project Hongarije. De post wordt rondgebracht in Giessen-Oudekerk, Giessenburg, Hardinxveld- Giessendam,Ottoland, Goudriaan, Brandwijk, Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf. U kunt de kaarten inleveren tot 17 december bij: Sofie den Hartog,  Bogerd 48 of bij Liesbeth Heikoop Oudkerkseweg12d. Op 19 december wordt de post gesorteerd! Voor informatie Liesbeth Heikoop,tel. 0184-652032

Open Huis Eerste Kerstdag:
Enkele gezinnen organiseren op eerste Kerstdag een Open Huis is van 14.30 uur tot 18.00 uur in zaal 1 van De Rank, Dorpsstraat 55.Zij willen graag met meer mensen op een gezellige en open wijze bij elkaar zijn. Juist op eerste Kerstdag, als belangrijke Christelijke feestdag. Er is ruimte voor ontmoeting, spelletjes en natuurlijk is er drinken en hopen we wat lekkers te eten. Daar kunnen we zo mogelijk met elkaar voor zorgen. Mocht u/jijiets willen bijdragen (bijvoorbeeld een pak sap of een doosje chocolaatjes) dan kunt u dit vermelden bij uw opgave. U hoort dan van ons wat er nog nodig is.Ieder is van harte welkom! Graag horen we wie hierbij aanwezig willen zijn.  Stuur een mailtje naarlcboer@kliksafe.nl  (Annelies Boer) of een appje naar 06 49642995 (Jorieke Dubbelman) of bellen naar 0184 653310. Ukunt ons ook gewoon aanspreken. Of u/jij kunt het doorgeven viadiaconie.gerkerk@giessenburg.nl of diaconie@hervormdgiessenburg.nl

Rommelmarkt 2019:
Op D.V. 15 juni 2019 is het weer zover; onze tweejaarlijkse rommelmarkt. Dus zet deze datum maar vast in je agenda om te komen kopen of te verkopen. Deze editie van de rommelmarkt zal, net als de vorige keer, plaatsvinden in en rondom De Rank en op een gedeelte van de Dorpsstraat.

Gebedskring:
Op dinsdagavond 18 december a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk,aanvang 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom.

Gezamenlijke Kerstmorgen Vrouwen- &Mannenvereniging:
De gezamenlijke kerst morgen van de Vrouwen- & Mannenvereniging zal op woensdagmorgen 19 december a.s.worden gehouden in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Verdeling opbrengst verkoopdag ‘Lydia’:
De opbrengst van de verkoopdag van de vrouwenvereniging is verdeeld voor kerk en zending (IZB en GZB). Het overige geld wordt besteed voor ons adoptiekind en voor aanschaf van nieuw materiaal. Hartelijke groet van bestuur en leden ‘Lydia’.

Collectebonnen verkoop:
vrijdag 14 & 28 december van 18.30 – 20.00 uur in‘De Rank’.

Verantwoording:
Via ds. J. Holtslag € 20,00

Inleveren kopij ‘Zaaier’: De laatste ‘Zaaier’ van het jaar 2018 zal volgende week, vrijdag 21 december a.s., verschijnen. De eerste ‘Zaaier’ van het nieuwe jaar zal op vrijdag 11 januari 2019 uit komen. Wilt u hier rekening mee houden met betrekking tot het aanleveren van kopij?  Deze graag uiterlijk maandag 17 december a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nlof tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 16/12 1. Diaconie. 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen

b.         Crèche 0-1 jaar: 16/12 Teresia den Boer & Annemarie Marcus; 23/12 Rachel Terlouw & Marieke Kool

c.         Crèche 2-3 jaar: 16/12 Willeke Faro & Monica Rietveld; 23/12 Febe Troost & Willemieke Goossens

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 16/12 Naomi de Jong; 23/12 Noa Koekkoek

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 16/12 Thea Verspuij, Aniek Visser & Fenne Trouwborst; 23/12 Miranda Schippers, Naomi de Jong & Isa Zaal

f.          Wegbrengen bloemengroet: 16/12 Rita & Jan v.d. Vlist; 23/12 Fam. van Houwelingen

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 16 december bellen naar: Arie de Kreij, tel. 652590

h.         Gastvrouw/heer:  16/12 v.m. Arnelle v.d. Sande & Jeannet van Bruchem, n.m. Hanneke Hakkesteegt & Joost Dijkgraaf; 23/12 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Patrick Marcus & Arie van Houwelingen

WIJK OOST

Huwelijksjubileum1:
dhr. H.A. Slingerland en mw. M. Slingerland-de Jong (Lijnbaan 19, 3381AS) hopen maandag 17 december 60 jaar getrouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we hen hartelijk met deze bijzondere mijlpaal. We wensen hen en hun(klein)kinderen van harte Gods zegen toe.

Huwelijksjubileum2:
ds. P. Vlok en mw. A. Vlok-Born (Brugstraat 1, 3381 AB) hopen dinsdag 18 december 50 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen hartelijk met hun gouden bruiloft en wensen hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe.

Tenslotte, komende zondagmorgen is het de derde adventszondag. Ik hoop te preken over Ezechiël 1. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Verhuisd:
Vrijdag 7 december is mw. S. Wijnja – Zeilstra vanuit de Bredero’s Hof gegaan naar de Lange Wei. Zij betrekt daar eerst de logeerkamer (kamer 439) en is in afwachting van een eigen kamer. We wensen haar Gods zegen en kracht toe bij het dragen vande lichamelijke moeiten.

Huwelijksjubileum:
Op donderdag 20 december hopen Aart en Corrie Kleppe (Juliana van Stolberglaan 27, 3381 AN) het 55-jarig huwelijksjubileum te vieren. We feliciteren hen van harte met dit heugelijke feit en wensen jullie Gods zegen met allen die jullie lief zijn.

Uit de pastorie:  
Sinterklaas ligt al weer even achter ons. Maar wat was het verrassend toen er op sinterklaasavond op het raam geklopt werd ener ineens drie pietjes voor de deur stonden. Het waren geen roetveegpieten en ook geen zwart geschminkte pieten, maar het waren drie meisjes die een hoop lol beleefden. Dat is ook de bedoeling van het sinterklaasfeest. Precies zoals wijde komende tijd veel vreugde mogen beleven aan het kerstfeest. Het is een feest van een geheel andere orde, maar ons hart mag opspringen van vreugde dat de Heere naar ons toekomt en klopt op de deur van ons hart.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag