Zondag 18 maart 2018

09.30 uur: ds. M. Dubbelman, afsluiting winterwerk

18.30 uur: ds. J.C. van Trigt, Ameide

 

Bij de diensten: Komende zondagmorgen staat de dienst in het teken van afsluiting winterwerk. Medewerking wordt verleend door kinderkoor “Zingend op Weg” o.l.v. Marieke de Ruiter. De schriftlezing is Johannes 18:1-12 en gaat over de gevangenneming van de Here Jezus in de hof van Gethsémané. Zoals elke zondag is er beeldverbinding met de Rank.

Koffiedrinken na de dienst: U en jij zijn a.s. zondagmorgen van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Bertien Pesselse, Diana van Wingerden, Jenny Timmer & Lisette van Wijnen zullen u hartelijk ontvangen.

Dubbeltallen: Tijdens de kerkenraadsvergadering van donderdag 8 maart zijn voor de 7 nog openstaande vacatures de volgende dubbeltallen opgesteld:

In de vacature ouderling ouderen Arie de Bruijn: Floor vd Rhee en Jan van Wijngaarden

In de vacature Ouderling Arie de Jong: Leo Harrewijn en Govert Verspui

In de vacature Ouderling Wout Kwakernaak: Wim van Beuzekom en Wout de Bruin

In de vacature Ouderling Wilco Venis: Adriaan de Kuiper jr. en Johan van der Sande

In de vacature Diaken Herold Kool: Johan Bood en Nico de Bruijn

In de vacature Ouderling kerkrentmeester Teus Dijksman: Wout de Jong en Enrico van Tuijl

En in de vacature Ouderling kerkrentmeester Ton van Houwelingen: Adriaan van Houwelingen en Gerard de Jong

De stemmingsvergadering/verkiezingsavond zal op 22 maart om 19.30 in de kerk gehouden worden. Alle belijdende leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Zaterdag vroeg op! Een uitnodiging om op zaterdagochtend 17 maart om 7:00 uur verzamelen bij de Rank. We rijden met de auto naar een mooi en rustig gebied op ca 10 km afstand. En dan: een stiltewandeling in de rust van de vroege morgen. Met uitleg over wat er zoal in de natuur te zien is. Met als doel Gods stem te horen door o.a. onze gedachten. Van harte welkom – Joop Troost

Kerkschoonmaak: Het is ruim 2 jaar geleden dat we de kerk een goede schoonmaakbeurt hebben gegeven. In die tussentijd is er veel gedaan waar we toch wel wat stof van hebben ondervonden: Nieuwe geluidsinstallatie, beeldschermen, beeldverbinding d.m.v. camera’s. En vrij recent nog de verwarmingsperikelen waarbij flink gehakt en geboord is!

Kortom, het is weer tijd om de kerk te laten blinken.

Maandag 19 maart (08.30 – 21.30) en dinsdag 20 maart willen we deze klus gaan klaren onder leiding van Wim en Hennie in ’t Veld. Daarbij hebben we uw hulp hard nodig, want vele handen maken licht werk.

We beginnen om 08.30 uur. Aansluiten in de loop van de dag mag ook.

Koffie, thee, soep, broodjes en gezelligheid.

Mogen we op u rekenen? De Kerkrentmeesters

Jaarfeest club Immanuel: Het is weer zover……club Immanuel viert het jaarfeest!

Wij zouden het ontzettend leuk vinden als u dit feest met ons mee komt vieren. Wij nodigen u dan ook van harte uit op dinsdag 20 maart van 19.00 uur tot 20.30 uur in de Rank. Van harte aanbevolen en zeer welkom!!! Leiding en leden van club Immanuel.

Sociale media in de praktijk – Woensdag 21 maart 2018.

Deze derde avond is wederom voor de ouders, opvoeders, jeugdwerkers, clubleiding, leerkrachten en alle andere belangstellenden. Ook wanneer u niet naar de 1e avond kon komen, bent u nu van harte welkom!

Deze avond gaat over de praktische toepassing van sociale media; wat is onze rol als ouder/opvoeder, hoe kunnen wij de kinderen positief coachen, hoe stellen we grenzen, hoe houden we toezicht, wat zijn de gevaren en het (voorkomen van) pesten via sociale media etc.

Ook wordt er een link gelegd met het boek ‘Always connecting’ waarin alle facetten rondom sociale media, waar je als ouder/opvoeder mee te maken krijgt, beschreven staan. Er zal ruimte zijn voor gesprekken, het delen van ervaringen en het stellen van vragen.

Inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee, de avond start om 19.45 uur en duurt tot uiterlijk 22.15 uur.

Er is een mogelijkheid voor een vrijwillige bijdrage in de onkosten van deze avond(en).

Abortus / bescherming van het leven: Op DV donderdag 19 april zullen we vanuit V&T een avondsessie rondom het thema ‘abortus’ organiseren. Hmm, wat is daar nu nieuw aan zult u wellicht denken. De abortuswet bestaat al sinds 1984. Klopt, maar inmiddels is hierdoor wel heel veel bekend over de aanleiding(en) tot het overwegen van abortus. En ook over de gevolgen voor de (geestelijke) gezondheid van vrouwen die een abortus ondergingen. Daarover willen we graag met belangstellenden nadenken en doorpraten. Het is de bedoeling om het nog wat breder te trekken, samen te vatten onder “bescherming van het leven”. Kees en Anne-Mieke van Helden, verbonden aan stichting Schreeuw om Leven, zullen de avond leiden. Eenieder die dit leest mag zich welkom weten. Locatie: de Rank aan de Dorpsstraat, aanvang 20:00 uur

Her-/nadenken over 70 jaar Israëlische Staat: Op maandag 14 mei a.s. is het 70 jaar geleden dat de onafhankelijkheid van de Joodse staat Israël werd uitgeroepen. Daaraan ging veel vooraf en ook daarna is het nooit rustig geworden. Precies op de herdenkingsdatum willen we hieraan een avond besteden. Het is de bedoeling om met elkaar een documentaire/film te bekijken en aan de hand hiervan meer informatie te verkrijgen en met elkaar te bespreken. Ds. Jacco Overeem van het Centrum voor Israël Studies is ‘insider’ m.b.t. dit onderwerp en komt uit het verre Zegveld over om de sessie te leiden. Giessenburgers en overige regiogenoten: Welkom! Locatie: de Rank aan de Dorpsstraat, aanvang 20:00 uur

Steun het werk van de IZB: Ook dit jaar kan de IZB gesteund worden door middel van de Toer voor het goede doel. Als deelnemer aan de wielertocht van 150 km langs drie IZB-projecten of door middel van sponsoring van een deelnemer of via de veilingsite. Neem daartoe eens een kijkje op toervoorhetgoededoel.nl of holtslag.org/veilingtvhgd/

Vrouwenvereniging ‘Lydia’: Woensdagmorgen 21 maart a.s. worden alle leden weer verwacht in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur. Deze morgen staat in het teken van het Paasfeest.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: De leden van de mannenvereniging worden op woensdagavond 21 maart a.s. verwacht in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 19.45 uur. De heer C. Toet zal de inleiding verzorgen (vrij onderwerp).

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’: De maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ zal op vrijdagavond 23 maart a.s. worden gehouden, aanvang 19.00 uur. De Heer W.J. van Iperen zal deze avond verzorgen.       

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 23 maart & 13 april van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording: Via de bloemengroet is €10,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 19 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl

of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 18/3 1. v.m.Jeugdwerk, n.m. Diaconie, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 18/3 Willemieke Goosens & Marije Dijkgraaf; 25/3 Linde van Houwelingen & Martine Bood
  3. Crèche 2-3 jaar: 18/3 Renske Donk & Geeske Krijgsman; 25/3 Lia v.d. Vlist & Margriet Kooijman
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 18/3 Fenne Trouwborst; 25/3 Imke van Houwelingen
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 18/3 Laura Holtslag, Febe Troost & Miranda Schippers; 25/3 Martijn Visser, Emma Trouwborst & Dianne de Looff
  6. Wegbrengen bloemengroet: 18/3 Fam. Duijm; 25/3 Fam. Glerum
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 18 maart bellen naar: Arie de Kreij, tel. 652590
  8. Gastvrouw/heer: 18/3 v.m. Rian Faro & Marleen van Houwelingen, n.m. Arie van Houwelingen & Frida Bogerd; 25/3 v.m. Pim Vollmüller & Jannie de Groot, n.m. Yvonne & Dick Muijlwijk

 

WIJK OOST

In/uit het ziekenhuis: We zijn dankbaar dat de operatie van dhr. Charles Kooistra (van Hardenbroekstraat 33, 3381 CB) op woensdag 7 maart, goed is verlopen. We wensen hem Gods zegen toe met het verdere herstel. We zijn nog dankbaarder over de uitslag van een tussentijdse evaluatie in hoeverre het traject van bestralingen die hij in december en januari in Nijmegen heeft ondergaan effectief is geweest. De voorlopige resultaten wijzen er op dat de bestralingen hun werk goed hebben gedaan en dat er verder geen uitzaaiingen zijn. Dat is een mooi bericht en we wensen hem en Teuni Gods zegen toe.

Dhr. Erwin Meijer (Muggenschans 1, 4254 LS Sleeuwijk) is tijdens de wintersport in Noord-Italië door iemand aangereden en brak daarbij zijn schouder. Na zijn terugkomst in Nederland is hij vrijdag 9 maart in het ziekenhuis in Dordrecht geopereerd. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en wensen hem Gods zegen toe bij het herstel dat voor hem ligt.

Dhr. Teus van Dijk (Smoutjesweg 2, 3381 LE) ondergaat donderdag 15 maart een operatie aan zijn schouder in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Naar verwachting zal hij 1 of 2 dagen in het ziekenhuis moeten blijven en vervolgens 6 weken rust houden. We wensen hem Gods zegen toe bij de operatie en het herstel.

Leo Vonk (Kerkhoflaan 19, 3381 AR) is dinsdag 13 maart geopereerd aan zijn arm in het ziekenhuis te Nieuwengein. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen. Laten we bidden dat deze ook effect heeft en dat pijn waar hij al vele jaren voortdurend last heeft, minder zal worden.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven: Allen die door ziekte of anderszins door moeilijke tijden gaan willen we Gods zegen en nabijheid toewensen. In het bijzonder bidden we voor mw. C.P. van Hoorne – Muijlwijk (Open Vensters A216, Prinses Marijkeweg 34 216 4233HM Ameide)

Uit de pastorie: Onlangs mocht ik mijn verjaardagscadeau verzilveren. Een antislipcursus. Of ze dit nodig vonden weet ik niet, maar het was wel leuk om een keer gedaan te hebben. Hoe maak je een noodstop en wat moet je doen wanneer je in een slip terecht komt. Tijdens de rijlessen wordt dit lang niet altijd geleerd.

Ook in het geloof leven is het handig om te weten hoe je moet handelen wanneer je van de rechte weg bent afgeweken en dreigt een zonde te begaan. Het is van groot belang om dit te leren. Zondag is het afsluiting winterwerk, maar houd u er alvast rekening mee dat er ook volgend seizoen bijbelstudiegroepen zijn en andere kerkelijke activiteiten om ons bij de les te houden en bovenal op de weg die Jezus Christus heet.

Een hartelijke groet, ds. J. Holtslag