Zondag 20 mei 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. A. Schroten, Leerdam

Bij de diensten:
Komende zondag vieren we het Pinksterfeest. De Heere schenkt Zijn kinderen de Heilige Geest om dagelijks bij ons te zijn tot de wederkomst van Christus en de vestiging van Zijn Koninkrijk op de nieuwe aarde. In de morgendienst lezen we de Pinkstergeschiedenis uit Handelingen 2:1-15 en daarnaast Efeze 3:14-21. Er zal een liturgie zijn.

 

Studieverlof:
Ook de komende week za ds. Dubbelman afwezig zijn vanwege studieverlof. Bij zaken van pastorale aard kunt u contact opnemen met de wijkouderling of met ds. J. Holtslag.

Eindexamen:
De afgelopen week zijn de eindexamens begonnen. We wensen alle eindexamenkandidaten veel sterkte en succes toe en Gods zegen bij het leren en maken van de examens.

Opwekking:
Tijdens dit Pinksterweekend bezoeken we met een groep uit onze gemeente de Pinksterconferentie van Opwekking op het Walibiterrein in Biddinghuizen. Het thema is: ‘ONE WAY’. Heb je interesse om deze conferentie voor een dag te bezoeken? Dit kan op vrijdag 18 t/m maandag 21 mei. De meest geschikte dagen hiervoor zijn zaterdag en zondag. Wij nodigen je uit om ook onze groep op het kampeerterrein te bezoeken. Even lekker je benen strekken en de koffie staat klaar! We staan op veld F60-61(b). Bij vragen neem contact op met 06-12 16 67 53 of 06-18 12 16 40.

Boekenmarkt:
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei a.s. wordt er een boekenmarkt gehouden in “De Rank” en het tweedehands boekwinkeltje, Dorpsstraat 55 in Giessenburg. Alle boeken zijn sportgoedkoop: 3 voor 1 euro! Dit geldt ook voor de boeken zonder sticker of met een oranje sticker in het boekwinkeltje. Op vrijdag bent u van 13.00 tot 20.00 uur welkom en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Talentenveiling:
Op 26 mei vertrekt om 13:30 de Alblasserwaard-Vijfherenlanden wielrentocht. &5 km toeren langs 7 steden. Het inschrijfgeld van 10 euro komt geheel ten goede aan de kerk. Na afloop is er een hapje en een drankje. Opgeven kan tot 23 mei bij ds. J. Holtslag.

Gebedskring:
Dinsdagavond 22 mei a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom.

Voor echtparen:
Op 7 juni kunt u met uw man/vrouw komen voor een APK-check van uw huwelijk. Deze onderhoudsbeurt moet u zelf verrichten, maar u wordt er op gepaste afstand bij geholpen. Onder andere door een diner aan een tafel voor twee. De avond begint om 18.45 uur en via World Servants willen we oppas regelen voor eventuele kinderen. Opgeven voor het einde van de maand, maar het liefst zo vroeg mogelijk bij ds. J. Holtslag.

Avondmaal:
Zondag 17 juni klinkt nog ver weg. ’t Is wel een zondag waarvoor we ons voorbereiden. Het is namelijk een avondmaalszondag. De voorbereiding begint doorgaans op de zondag voorafgaand. Deze keer ook, maar in de week willen we elkaar nogmaals ontmoeten. Want we lezen het avondmaalsformulier regelmatig met elkaar, maar wat staat er nu eigenlijk ik. Wat betekent het allemaal. Wees welkom op 12 juni om 19:45 uur in de Rank.

Voor hen die mogelijk in het komende seizoen de belijdeniscatechese willen volgen is dit een goede voorbereiding daarop.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
De leden van de vrouwenvereniging worden op woensdagmorgen 23 mei a.s. verwacht in zaal 4 van ‘De Rank (en niet op 30 mei zoals is vermeld op het vergaderrooster)’. Dit zal de laatste verenigingsmorgen van het seizoen 2017-2018 zijn. Ook 23 mei beginnen we zoals gebruikelijk om 09.45 uur.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Ds. J. Holtslag zal op vrijdagavond 25 mei a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Verantwoording:
Ontvangen door ouderling A. de Bruijn € 10,00 en via ds. J. Holtslag €25,00 voor de kerk. Alle gevers hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 21 mei a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 20/5 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Pinksterzendingscollecte
  2. Crèche 0-1 jaar: 20/5 Teresia den Boer & Cateline Snoek; 27/5 Rachel Terlouw & Marieke Kool
  3. Crèche 2-3 jaar: 20/5 Erica Stam & Annelies Klop; 27/5 Willeke Faro & Lotte van Genderen
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 20/5 Fenne Trouwborst; 27/5 Imke van Houwelingen
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 20/5 Dianne de Looff, Daphne Zaal & Hanna de Kuiper; 27/5 Maureen van Pelt, Linde van Houwelingen & Eliseba van Zuthem
  6. Wegbrengen bloemengroet: 20/5 Anke Buchner & Joke Pladdet; 27/5 Fam. L. Timmer
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 20 mei bellen naar: Fam. Koppelaar, tel. 651996 en voor de avonddienst naar Arie de Kreij, tel. 652590
  8. Gastvrouw/heer: 20/5 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Annemarie Verspuij & Miranda Schippers; 27/5 v.m. Siebold Freeke & Anke Buchner, n.m. Frida Bogerd & Marieke Stam

WIJK OOST & WIJK WEST

Huwelijksjubileum:
Op donderdag 24 mei hopen Piet en Jannie van Dijk (Juliana van Stolberglaan 1, 3381 AN) het 50-jarig huwelijksjubileum te vieren. Met hen en hun kinderen en kleinkinderen zijn we de Heere dankbaar voor deze zegen die zij hebben ogen ontvangen. We wensen u een vreugdevolle dag toe en Gods zegen en nabijheid voor de tijd die mag komen.

Meeleven:
Afgelopen woensdag is dhr. Nico Zwijnenburg (van Marlotstraat 23, 3381 CD) geopereerd. Over het verloop van de operatie is op het moment van schrijven nog niets bekend We hopen en bidden dat het goed is verlopen en wensen hem Gods zegen en nabijheid toe.

Uit de pastorie:
De Geest spreekt alle talen. Voor eindexamenkandidaten die zwoegen op Engels, Frans of Duits en misschien wel op Grieks en Latijn misschien niet bemoedigend. Al is er een taal die de Geest ons allen wil leren. Dit is de taal van de liefde. Want de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Laten we deze taal vol verve spreken.

Mede namens ds. M. Dubbelman een hartelijke groet, ds. J. Holtslag