Zondag 4 februari 2018
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, bediening Heilige Doop
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Doopdienst:
Zondagochtend hopen we Micha Verspui te dopen. Hij is de zoon van Gerard en Henrieke Verspui (Juliana van Stolberglaan 11, 3381 AN). De schriftlezing is Johannes 4: 15-26. Laten we bidden om Gods zegen voor de kleine Micha, en voor Norah, Daniël en de doopouders.

In de avonddienst zal er aangesloten worden bij de betekenis van de doop. We lezen Kolossenzen 2:11-15 en 1 Petrus 3:18-22. Ook horen we naar zondag 27 van de Heidelbergse Catechismus.

Koffiedrinken na de morgendienst:
edereen is zondagmorgen weer van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Deze morgen zullen Corina de Bruijn, Rudy Hakkesteegt, Maatje & Piet van Bruchem u hartelijk ontvangen.

Verkiezing ambtsdragers:
De kerkenraad is erg dankbaar dat er vele gemeenteleden namen hebben ingediend. Op donderdag 25 januari is een extra kerkenraadsvergadering gehouden om de dubbeltallen op te stellen. Deze zijn als volgt, op alfabetische volgorde:

 • Vacature Ouderling-Voorzitter: Bas van Genderen en Huib Glerum
 • Vacature Ouderling Ouderenwerk: Peter den Dikken en Teus van der Vlies
 • Vacature Ouderling Wout Kwakernaak: Siebold Freeke en Arie Stam
 • Vacature Ouderling Wilco Venis: Gert den Toom en Sijmen van der Vlies
 • Vacature Ouderling Gerwold Verspui: Lo Boer en Sjaak Faro
 • Vacature Diaken Herold Kool: Anne Bron en Theo Terlouw
 • Vacature Diaken Arjan de Looff: Joost Dijkgraaf en Harm Trouwborst
 • Vacature Ouderling kerkrentmeester Teus Dijksman: Arie de Bruin uit Hardinxveld en Otto van Oenen
 • Vacature Ouderling kerkrentmeester Ton van Houwelingen: Martijn Donk en Leon de Jong.
 • Voor de vacature ouderling Arie de Jong wordt vanwege omstandigheden tijdens de kerkenraadsvergadering van donderdag 1 februari een nieuw dubbeltal opgesteld. Deze zal komende zondag afgekondigd worden.
 • Tegen de herkiesbare broeders Ed Bohré, Bert Pesselse, Teus Visser en Jan Verspuij, zijn geen tegenkandidaten ingediend, waarmee zij herkozen zijn verklaard.

Alle belijdende leden zijn van harte uitgenodigd op de verkiezingsavond, welke zal plaatsvinden op woensdagavond 14 februari aanstaande, om 19.30 uur in de Kerk.

Jeugddienst:
Volgende week zondagavond, 11 februari, zal er weer een jeugddienst zijn. Het thema van deze dienst is: ‘Wat als Jezus morgen terugkomt’. Dan…… Tja, wat zou u of jij zelf op de puntjes invullen? Zou je dingen anders gedaan hebben? Zou je andere dingen belangrijker hebben gevonden dan de dingen waar je nu mee bezig bent? En zo ja, wat houd je tegen om dat nu al te veranderen? Iedereen is van harte welkom.

Oppas gezocht:
Voor de crèche, tijdens de kerkdienst, zijn we dringend op zoek naar mensen (16 jaar of ouder) die het leuk vinden om af en toe op te passen bij de kinderen van 0-3 jaar. We hopen op een aantal extra mensen om zo de oppas goed te kunnen verdelen, vele handen maken tenslotte licht werk! Vind je het leuk en wil je je aanmelden, of wil je meer informatie vraag er dan gerust naar bij Marieke Kool (mariekekorevaar@hotmail.com, of tel 06-21973474).

Talentenveiling:
Nog zes weken en dan is het zo ver! Voordat het feest kan beginnen hebben we nog wel heel wat van jullie talenten nodig. Lever ze in onder de toren in de leestafel of mail naar talentenveiling@hervormdgiessenburg.nl, dan kan het weer net zo’n feest worden als de vorige keer. Nog een paar voorbeelden voor de inspiratie: pannenkoeken, weekendje stacaravan, kanovaren, timmerwerk, high tea, kostertje spelen, bbq-en, oppassen, schaatsen slijpen, enz. enz. enz.          

Opwekking Pinksterweekend:
let op: reserveer nu meteen voor een goede plaats! In het pinksterweekend, 18 t/m 21 mei, organiseert de stichting Opwekking de pinksterconferentie in Biddinghuizen. Heb je al eens gehoord van Opwekking en ben je benieuwd? Ga eens mee en ervaar hoe het is om met zoveel christenen God te loven! Lijkt het je wat massaal en wil je graag ook wat rustmomenten? Dan is het kamperen extra prettig, omdat je een eigen uitvalsbasis hebt. We staan weer op de camping met een groep uit Giessenburg. Iedereen kampeert zelf met eigen tent, camper of caravan, maar we staan naast elkaar op een camping. Dus als je wilt, zoeken we elkaar regelmatig op voor een kopje koffie, een goed gesprek of bezoeken we samen een programmadeel.

Geef je nu op. Hoe ga je mee? Je meldt jezelf aan bij de stichting Opwekking via www.opwekking.nl. DOE DIT ZO SNEL MOGELIJK. Hoe eerder ieder groepslid zich aanmeldt, hoe gunstiger de veldindeling van de hele groep. Daarnaast loopt de prijs langzaam op. Spoor ook anderen aan om tijdig op te geven. Twijfel je over de hoeveelheid eenheden (bijvoorbeeld tenten), geef dan het hoogste aantal op dat je in gedachten hebt, de prijs blijft hetzelfde. Heb je een groot kampeermiddel, geef dan een extra eenheid op om voldoende ruimte te krijgen.  Ben je jonger dan 18 jaar, dan kun je aangeven dat je kampeert onder toezicht van Hubert en Miranda Schippers.

Bij de groep van Giessenburg. Wil je meegaan met de groep van onze gemeente? Meld je dan ook aan bij Hubert & Miranda Schippers (tel. 06-18121640, e-mail henmschippers@hotmail.com) Stuur daarbij een kopie van de bevestiging van aanmelding bij Opwekking, je e-mailadres en mobiele telefoonnummer. We kijken ernaar uit!

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdag 7 februari a.s. is er weer een verenigingsmorgen voor de leden van de vrouwenvereniging in ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.    

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
Amos 7: 1-17 staat op woensdagavond 7 februari a.s. centraal tijdens de bijeenkomst van de leden van de mannenvereniging. Ds. J. Holtslag zal de inleiding verzorgen. De leden worden om 19.45 uur in zaal 4 van ‘De Rank’ verwacht.      

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 9 & 23 februari van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 5 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

 1. Collecten: 4/2 1. Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
 2. Crèche 0-1 jaar: 4/2 Sija Kersbergen & Annemarie de Kuiper; 11/2 Teresia den Boer & Marieke Kool
 3. Crèche 2-3 jaar: 4/2 Willeke Faro & Willemieke Goosens; 11/2 Erica Stam & Annelies Klop
 4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 4/2 Maria Dubbelman; 11/2 Marit Visser
 5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 4/2 Dianne de Looff, Naomi de Jong & Laura Holtslag; 11/2 Janneke Verspui, Aniek Visser & Roos van Zuthem
 6. Wegbrengen bloemengroet: 4/2 Fam. Bohré; 11/2 Fam. den Boer- Heijkoop
 7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 4 februari bellen naar: Fam. Kemkes, tel. 653282
 8. Gastvrouw/heer: 4/2 v.m. Jannie de Groot & Rian Faro, n.m. Arnelle v.d. Sande & Miranda Schippers; 11/2 v.m. Adriaan van Houwelingen & Tineke Vollmüller, n.m. Jeugddienstcommissie

 

WIJK OOST

Meeleven: Charles Kooistra (van Hardenbroekstraat 33, 3381 CB) heeft woensdag 31 januari een traject van bestralingen in het Radboudzieken te Nijmegen afgerond. Deze bestralingen zijn 19 december gestart en vonden bijna elke werkdag plaats. Over enkele maanden wordt pas duidelijk of de bestralingen effectief zijn geweest. Laten we samen bidden dat dit het geval is en dat er verder geen uitzaaiingen zijn. We wensen hem en zijn vrouw Teuni Gods zegen en kracht toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven: Mw. J. Baan – den Boer (Willen de Zwijgerstraat 23) verblijft nog in het Beatrixziekenhuis. Er is gelukkig herstel zichtbaar en daar zijn we de Heere dankbaar voor. In het gebed willen we haar gedenken.

Uit de pastorie: Zaterdag mag ik een lezing geven aan leden van Thuis Front Commissies. Dit zijn mensen die zorgen voor het contact tussen een zendingswerker en een gemeente. Op de uitnodiging van de GZB staat hoe ik het klaar speel om de gemeente enthousiast te krijgen voor zending. Maar feitelijk is dit onjuist. Ik zal daarom verwoorden hoe dankbaar ik ben dat u als gemeente de zending een warm hart toedraagt en trouw ondersteunt. Namens Willem Jan de Wit, de GZB en alle zendingswerkers dank daarvoor.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag