Zaterdag 21 april 2018
18.00 uur: Ds. M. Dubbelman, Huwelijksinzegening van Lennert Onvlee & Hanneke Dijksman (Locatie: Giessen-Oudekerk)

Zondag 22 april 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag, afscheid van de oudste kinderen zondagsschool
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen nemen 14 kinderen afscheid van de zondagsschool. Al met al een bijzondere dienst. Hierbij is het mooi wanneer we als gemeente rondom hen staan en zij zich opgenomen mogen weten in het midden van de gemeente van Christus.

Koffiedrinken:
U en jij zijn weer van harte welkom in “De Rank” om na de morgendienst elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of iets fris.
Amanda Holtslag, Ken de Koning, Bas & Flora de Jong zullen u hartelijk ontvangen.

Diaconiecollecte werelddiaconaat:
De diaconiecollecte van deze week is bestemd voor de opvang van kinderen in kansarme wijken in Bogota (Colombia). Opgroeien in een sloppenwijk van een grote stad. Dagelijks te maken hebben met armoede, geweld en slechte hygiëne. Niet beter weten dan dat dit normaal is. Voor veel kinderen in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá is dit hun dagelijkse realiteit. Gelukkig is er een kerk die oog heeft voor deze kinderen. Op twee plekken is er onder leiding van ds. Germán Suárez opvang geregeld waar kinderen uit school naartoe kunnen. Ze worden er geholpen met hun huiswerk, er is tijd voor muziek, spelletjes en sport. Ook krijgen de kinderen er een goede maaltijd. De twee opvangplekken bieden de kinderen iets wat totaal nieuw voor hen is: aandacht en de liefde van God en mensen. Via Project 1027 ondersteunen we dit project. Uw gaven zijn van harte aanbevolen. De diaconie.

Autowas actie:
Op zaterdag 28 april van 9.00-16.00 uur kunt u de auto laten wassen bij de Autofood in de wasboxen aan de Kerkweg. Deze wordt dan vakkundig en echt handmatig gewassen door de deelnemers van “World Servants Giessenburg”. Vanaf € 7,50 is uw auto weer mooi schoon en u steunt met dit bedrag dit prachtige project van deze enthousiaste jongeren uit Giessenburg. Meer info: www.geef.ws/giessenburg.

Fietsen in de Franse Alpen:
Het was een inspirerende informatieve avond met een positief gevolg op een inspirerende week. Enkele jongeren kunnen nog mee van 14-20 juli 2018. Voor allen die Purnode ontgroeid zijn, staat de week genoteerd van 29 juni tot 6 juli 2019. Deze week is niet alleen voor racefietsers, maar ook voor MTB-ers. De kosten bedragen ca €400,00 en verdere info kan verkregen worden bij ds. J. Holtslag

Gebedskring:
Dinsdagavond 24 april a.s. komt de gebedskring bijeen in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom.

Collectebonnen verkoop:
Donderdag 26 april en vrijdag 11 mei van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de Paasecho € 7,00. Via ds. J. Holtslag €10,00 voor de kerk. Alle gevers hartelijk dank.

Kopij volgende editie voor 2 weken:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de meivakantie op vrijdag 4 mei a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 23 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 22/4 1. Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 22/4 Corine Terlouw & Willeke Faro; 29/4 Margriet Kooijman & Lia v.d. Vlist
  3. Crèche 2-3 jaar: 22/4 Cateline Snoek & Teresia den Boer; 29/4 Martine Bood & Linde van Houwelingen
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 22/4 Marit Visser; 29/4 Noa Koekkoek
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 22/4 Geen bijbelcrèche i.v.m. afscheid zondagsschool; 29/4 Nadine in ’t Veld, Naomi de Jong & Anne-Marie Meerkerk
  6. Wegbrengen bloemengroet: 22/4 Mevr. van Kleef; 29/4 Fam. Schep- de Jong
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 22 april bellen naar: P. Donk, tel. 652670
  8. Gastvrouw/heer: 22/4 n.m. Betty van Oenen & Joost Dijkgraaf; 29/4 v.m. Arnelle v.d. Sande & Dinella Visser, n.m. Patrick Marcus & Hanneke Hakkesteegt

WIJK OOST

In het ziekenhuis:
Mw. E. den Toom-Colijn (Dorpsstraat 52, 3381 AG) is op 10 april geopereerd aan haar heup en verblijft nog in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We wensen haar Gods kracht en zegen toe bij het herstel.

Mw. Corrie van den Berg-Michielse (van Delftstraat 10) is vrijdag 13 april geopereerd. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en we bidden dat het herstel goed mag gaan. Haar adres is: Verpleeghuis De Nassau- Odijckhof, Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen-Rijsenburg.

Maandag 16 april heeft Mark van Dijk (van Hardenbroekstraat 20, 3381 CC) in het Albert Schweitzerziekenhuis te Sliedrecht een behandeling voor de pijn in zijn rug ondergaan. Laten we bidden dat de behandeling effect zal hebben en de pijn zal verminderen. We wensen hem Gods zegen toe.

Huwelijksjubileum:
Piet en Maatje van Bruchem-Duinkerke (Giessenlaan 34, 3381 AM) hopen donderdag 26 april, 50 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en we wensen hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe.

Tenslotte:
Zondagavond hoop ik te preken over Jakobus 1: 1-4. Gods zegen toegewenst en hartelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven:
Mw. S. Wijnja – Zeilstra (van Brederodestraat 35, 3381 BA) is weer thuisgekomen vanuit Parkzicht.
Met extra hulp en verzorging mag ze weer proberen thuis te wonen. We wensen haar Gods zegen en kracht toe.

Alle zieken en ieder andere die door een moeilijke en zwarte tijd gaat willen we Gods zegen en nabijheid toewensen.

Uit de pastorie:
Gevoelsmatig is de zondag waarop de zondagsschool afscheid neemt van de oudste kinderen het absolute einde van het winterwerk. Met deze zomers temperaturen ook wel logisch om het winterwerk los te laten. Al zijn er nog genoeg activiteiten naast de erediensten. Zoals de inspiratieavond voor het huwelijk op 7 juni en de bespreking van het avondmaalsformulier op 12 juni. Het is nog ver weg, maar de data staan al wel in mijn agenda.

Zet u ze in uw agenda? Dan ontmoeten we elkaar ook in zomerse tijden.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag