Zondag 25 november 2018
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, Eeuwigheidszondag
18.30 uur: ds. K.E. Schonewille, Waardenburg

Bij de diensten:
Komende zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de kalender van feesten en bijzondere dagen in de christelijke kerk). Die laatste zondag draagt ook wel de naam ‘eeuwigheidszondag’. In de morgendienst zullen we de gemeenteleden herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden. De schriftlezing is Jakobus 4: 13-17 waarin het gaat over de onzekerheid van ons leven. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in de Rank.

Diaconiecollecte:
Deze week bestemd voor Dorcas. Bij Dorcas werken ze aan een blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Belofte aan mensen die ze ondersteunen: Waar armoede, uitsluiting of crisis is, scheppen zij voorwaarden voor mensen. Ze geloven in gerechtigheid en ze zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. ze zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. Je zou het misschien niet meteen denken, maar een groot deel van het werk vindt plaats in Nederland. Samen met hun bevlogen vrijwilligers leggen ze dagelijks de verbinding tussen mensen in Nederland en mensen in de landen waarin zij werken. Meer informatie kun u vinden op www.dorcas.nl. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Koffie drinken na de dienst:
Na de morgendienst staat de koffie en thee weer klaar in ‘De Rank’. Allen van harte welkom. Op het rooster voor deze morgen staan Annemarie den Uil, Elbert Kroon, Karin Huisman & Rachel Troost.

Adventmiddag voor ouderen:
De adventmiddag met broodmaaltijd voor ouderen is op D.V. donderdag 13 december. De middag begint om 15.00 uur in “De Rank”, de zaal gaat om 14.30 uur open. Het thema is: “Het geschiedde”. Met medewerking van ds. J. Holtslag, verder zingen we en luisteren we naar  blokfluit -groep Sarabande. Binnenkort komen de HVD dames bij u langs met de uitnodiging.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
Op 28 november a.s. komen de leden van de mannenvereniging bij elkaar in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang 19.45 uur. De inleiding zal de heer A. de Kreij verzorgen uit de Hervormde Vaan.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Vrijdagavond 30 november a.s. zal de heer J. Sterrenburg de maandsluiting verzorgen in ‘Bredero’s Hof’, aanvang 19.00 uur.

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 23 november & 14 december van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
De avondmaalscollecte aan huis en in Bredero’s Hof mocht € 59,60 opbrengen. Verder is ontvangen via ds. J. Holtslag €20,00 voor de kerk. Alle gevers hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 26 november a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 25/11 1. Diaconie: Dorcas, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 25/11 Mirthe van Houwelingen & Annemarie de Kuiper; 2/12 Margriet Kooijman & Tanja Korevaar
  3. Crèche 2-3 jaar: 25/11 Marieke Kool & Jannette Stam; 2/12 Anne-Marie Meerkerk & Linde van Houwelingen
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 25/11 Karen Holtslag; 2/12 Maria Dubbelman
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 25/11 Maartje van Druten, Noa Koekkoek & Eliseba van Zuthem; 2/12 Jennina Zwijnenburg, Mirthe van Houwelingen & Feline van Tuijl
  6. Wegbrengen bloemengroet: 25/11 Fam. Schep- de Jong; 2/12 Fam. Verspuij
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 25 november bellen naar Fam. P. Donk, tel. 652670
  8. Gastvrouw/heer: 25/11 v.m. Dinella Visser & Tineke Vollmüller, n.m. Arnelle v.d. Sande & Wilma Troost; 2/12 v.m. Patrick Marcus & Gerwold Verspui, n.m. Marieke Stam & Hanneke Hakkesteegt

WIJK OOST

In het ziekenhuis: Mw. Anja Bos (Doetseweg 30, 3381 KG) is maandag 19 november geopereerd in het ziekenhuis te Bilthoven. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en zij de volgende dag weer thuis mocht komen. We wensen haar Gods zegen toe.

Dinsdag 20 november is Hein van Beuzekom (Peursumseweg 121, 3381 KV) geopereerd aan zijn rug in het ziekenhuis te Breda. Laten we bidden dat de operatie het gewenste effect zal hebben.

Donderdag 29 november zal dhr. Leo Vonk (Kerkhoflaan 19, 3381 AR) geopereerd worden in het ziekenhuis te Nieuwegein. We wensen hem Gods kracht en zegen toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

 WIJK WEST

Meeleven: Mw. Annemarie Verspuij (Bovenkerkseweg 3a, 3381 KA) mocht zondagmiddag het ziekenhuis al weer verlaten. Er is dankbaarheid dat de heupoperatie goed is gegaan en we wensen haar Gods zegen bij het verdere herstel.

Verhuisd: Mw. M.H. van der Pijl – van Golverdingen is verhuisd naar Tiendwaert afdeling Bout (Jupiterstraat 2, 3371 TE) We wensen haar Gods zegen en nabijheid toe en u krijgt allen de groeten van haar..

Uit de pastorie: Komende zondagmorgen zullen de namen voorgelezen worden van gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar ons aan de dood ontvallen zijn. Zelf zal ik deze zondag voorgaan in de gemeente waar ik in 1998 bevestigd ben als predikant. Evenals bij ons worden ook in Pernis de gemeenteleden herdacht. Voor mij zijn het vele bekenden namen met herinneringen aan de tijd dat ik daar mocht werken en wonen. Het is goed dat we de namen noemen in een kerkdienst. Zo verschijnen we met ons verdriet voor de enige die ons werkelijk troost kan geven. Allen Gods zegen gewenst.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag