Zondag 27 mei 2018
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, bevestiging ambtsdragers
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
Komende zondag zal de morgendienst in het teken staan van afscheid en bevestiging ambtsdragers. Afscheid nemen we van Arie de Bruijn, Teus Dijksman, Ton van Houwelingen, Wout Kwakernaak, Arjan de Looff, Wilco Venis, Gerwold Verspui en Johan de Vogel.

We nemen nog geen afscheid van Arie de Jong en Herold Kool. Zij bleven nog even aan totdat ook hun vacature is opgevuld. Kerkordelijk mag dit tot maximaal een half jaar.

Dankbaar zijn we voor de broeders die in de afgelopen jaren het ambt hebben mogen vervullen. Dankbaar zijn we ook voor hen die (her)bevestigd zullen worden. Dit zijn: Ed Bohré, Wim van Beuzekom, Arie de Bruin, Joost Dijkgraaf, Sjaak Faro, Bas van Genderen, Gerard de Jong, Adriaan de Kuiper, Bert Pesselse, Jan Verspuij, Teus Visser en Jan van Wijngaarden. We wensen hen van harte Gods zegen toe bij de vervulling van het ambt in onze gemeente. De Schriftlezing is ’s morgens Spreuken 30:1- en 24-28. In de avonddienst lezen we Efze 4:17-32 en Jesaja 63

Koffiedrinken na de dienst:
U en jij zijn van harte welkom om na de morgendienst elkaar te ontmoeten, onder het genot van koffie, thee of iets fris, in ‘De Rank’. Annemarie den Uil, Elbert Kroon, Karin Huisman & Rachel Troost zullen u hartelijk welkom heten.

Verkiezing ambtsdragers:
In de afgelopen maanden heeft de procedure verkiezing ambtsdragers plaatsgevonden. Van de 10 ontstane vacatures zijn er in de drie ‘ronden’ 8 vacatures opgevuld.

De kerkenraad is dankbaar dat het grootste deel van de vacatures is ingevuld en dat er grote betrokkenheid is vanuit de gemeente (mede getuige de grote opkomst bij alle drie de verkiezingsavonden).

Momenteel is het zo dat er nog twee vacatures openstaan, te weten een vacature voor diaken en een vacature voor wijkouderling. De broeders Herold Kool (diaken) en Arie de Jong (ouderling) zijn bereid gevonden om tot na de zomer aan te blijven, waarna zij zullen aftreden.

Om de 2 genoemde vacatures op te vullen zal eind augustus een nieuwe procedure opgestart worden. De gemeente zal gevraagd worden om weer namen in te dienen van broeders die zij geschikt vindt de ambten te gaan invullen. De kerkenraad zal vervolgens dubbeltallen opstellen, waarna een verkiezingsavond wordt georganiseerd.

Mocht tijdens de deze verkiezingsronde onverhoopt een vacature niet ingevuld worden dan zal er niet opnieuw nieuw dubbeltal opgesteld worden en een verkiezingsavond worden georganiseerd, maar zal de kerkenraad een voordracht doen van een broeder uit de – door de gemeente – ingediende namen. De voorgedragen broeder zal aan de gemeente bekend gemaakt worden en heeft (net als bij een gekozen broeder van een dubbeltal) een week bedenktijd of deze zijn roeping kan aanvaarden.

De reden waarom voor deze werkwijze gekozen wordt, is dat de kerkenraad recht wil doen aan het roepingsprincipe, maar niet nogmaals meerdere verkiezingsronden wil organiseren.

Jeugddienst:
Op zondag 3 juni zal de laatste jeugddienst zijn voor de zomervakantie. Het thema is ‘Hart voor elkaar. Uit de Bergrede lezen we Mattheüs 5 vers 43-48. De muzikale begeleiding is in handen van One Man Audience en ds. J. Holtslag zal de preek verzorgen

Avond van Gebed | Open Doors:
Bid en fiets! Dit jaar geen hele nacht, maar een avond van gebed voor jong en oud, met een sportief tintje.

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een avond of nacht van gebed op diverse locaties in Nederland. Jummai uit Nigeria na een aanval op haar dorp: “Elke avond zijn we bang dat we ’s nachts weer worden aangevallen. ’s Ochtends dank ik God telkens opnieuw voor Zijn bescherming.” Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bid je, bidt u mee voor uw broers en zusters zoals Jummai? Deze avond staan christenen centraal uit onder meer Nigeria, Eritrea, de moslimwereld en Centraal-Azië.

Kom op vrijdag 1 juni naar deze avond van gebed voor de vervolgde kerk, die om 19.00 uur start in zaal 1 van de Rank. Neem je/uw fiets mee, want dit jaar gaan we op bezoek bij christenen uit Nieuwpoort. We fietsen naar hen toe om daar samen te bidden en stil te staan bij christenvervolging door verhalen te horen van vervolgde broeders en zusters, waarna de Nieuwpoorters met ons meefietsen om dan samen in Giessenburg verder te bidden. Rond 22.15 uur ronden we af. Fiets en bid gerust mee!

Neem voor vragen contact op met: Gerwold Verspui 0184-653802 / genjverspui@outlook.com. Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht. Graag tot dan en vergeet je fiets niet!

Mannenkoor – oefenavonden:
Ongeveer de helft sputterde “ja maar, ik kan geen noten lezen”, ongeveer de andere helft sprak “ja maar, ik kan niet goed zingen”. Toch hebben zowat 30 mannen de stap genomen om zich aan te melden voor het gelegenheidsmannenkoor. En dus gaat het door! De oefenavonden zijn op 29 mei, 5, 12 en 19 juni. Inlopen vanaf 19.30 uur. We zingen tussen 20.00 en 21.00 uur. Welkom!

Inzameling kleding (T-shirts) van 25 t/m 28 mei:
Andermaal ontvingen we een verzoek om kleding voor de gedetineerden (mannen) in de PI te Dordrecht. Gezien de zomertijd is er behoefte aan T-shirts in alle soorten en maten. (Echter geen rode shirts of kleding met een bedrijfslogo). Zondag 27 mei staan de dozen klaar bij de toreningang van de kerk en in De Rank. Er kan ook worden ingeleverd in de Rank op vrijdag, 25 mei, van 13.00 uur tot 20.00 uur tijdens de openingsuren van het tweedehandsboekwinkeltje (eventueel ingang Dorpsstraat 55) of op maandagmorgen 28 mei.  Daarna worden de inzameldozen opgehaald. Eventueel kunt u de kleding ook afgeven op Giessenlaan 1d. De bijdragen worden op prijs gesteld en we mogen zo mede omzien, ook naar hen in de gevangenis. Namens de diaconie en de geestelijke verzorging van de PI Dordt. Bij voorbaat dank.

Women walk for women (Open Doors) 2018:
Wat was het een mooie wandeling vorig jaar! Met ruim 30 vrouwen liepen we 10 kilometer door de polder van Giessenburg. We hebben gezongen, gebeden, mooie gesprekken gevoerd en zijn in gedachten dichter bij de christenvrouwen in India gekomen. Met elkaar mochten we het prachtige bedrag van ruim 4500 euro ophalen waardoor deze vrouwen geholpen konden worden met o.a. beroepstrainingen. En, er komt weer een wandeling aan. Noteer 1 september 2018 alvast in u/je agenda! We willen om 9.15 uur met elkaar beginnen en rond 12.00 uur zullen we de wandeling afsluiten met een high-tea. Houdt de komende tijd de Zaaier en de nieuwsbrief in de gaten wat betreft verdere informatie over de sponsoring en wandeling. We hopen op een mooie wandeling en kijken uit naar u en jou als enthousiaste deelnemer. Zijn er nog vragen, mail dan gerust naar wtw.giessenburg@gmail.com of bel 0184-616300. Een hartelijke groet namens de werkgroep Women to Women Giessenburg/Hardinxveld-Giessendam

Oud Papier:
Op vrijdagavond 1 juni a.s. wordt het oud papier weer opgehaald. Op het rooster staan voor deze avond Dik Muilwijk, Wim in ’t Veld jr., Gerard Kemkes, John in ’t Veld, Patrick van Genderen, Joost Dijkgraaf, Mathijs van Beuzekom, Theo Terlouw & Wijnand Timmermans.Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Verantwoording:
Via ouderling A. de Bruijn €10,00 voor de kerk

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 28 mei a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 27/5 1. Diaconie: St. Woord & Daad, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 27/5 Rachel Terlouw & Marieke Kool; 3/6 Monica Rietveld & Erica Stam
  3. Crèche 2-3 jaar: 27/5 Willeke Faro & Lotte van Genderen; 3/6 Lia v.d. Vlist & Mirthe van Houwelingen
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 27/5 Imke van Houwelingen; 3/6 Jasmijn Basters
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 27/5 Maureen van Pelt, Linde van Houwelingen & Eliseba van Zuthem; 3/6 Teresia den Boer, Julia Dubbelman & Feline van Tuijl
  6. Wegbrengen bloemengroet: 27/5 Fam. L. Timmer; 3/6 Fam. Verspuij
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 27 mei bellen naar: Arie Stam, tel. 652222
  8. Gastvrouw/heer: 27/5 v.m. Siebold Freeke & Anke Buchner, n.m. Frida Bogerd & Marieke Stam; 3/6 v.m. Gerwold Verspuij & Marleen van Houwelingen, n.m. Jeugddienstcommissie

 

WIJK OOST & WIJK WEST

Meeleven:
Dankbaar zijn we met dhr. Nico Zwijnenenburg (van Marlotstraat 23, 3381 CD), dat de operatie goed verlopen is en dat de eerste berichtgeving positief is. Het wachten is op verdere uitslagen aan het einde van de maand en op de nabehandeling. We wensen Nico daarbij Gods zegen en kracht toe.

Uit de pastorie:
De dienst waarin nieuwe ambtsdragers bevestigd worden, is telkens weer een zegenrijke dienst met dankbaarheid dat andere mensen het ambt willen dragen en het kerkenwerk voort willen zetten. Tegelijk is het ook spanend. Een gedeeltelijk nieuwe kerkenraad, die altijd weer even aan elkaar moet wennen. Logisch, maar dus ook spannend. Mag de komende zondag, maar ook de tijd erna gedragen worden door uw gebed?

Mede namens ds. M. Dubbelman een hartelijke groet, ds. J. Holtslag