Zondag 28 april
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

Zondag 5 mei
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, bediening Heilige Doop
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
Komende zondagochtend, 28 april, zullen we verder nadenken over de betekenis van de opstanding van Jezus. De schriftlezing is Johannes 11, de opstanding van Lazarus.

Zondagochtend 5 mei hopen we drie kinderen te mogen dopen: Joost, zoon van Thomas en Maartje van Druten (Wilhelminalaan 72, 3381 BR); Anne, dochter van Bart en Lotte van Genderen (Bogerd 5, 3381 DA) en Julia, dochter van Martijn en Jannette Stam (Giessenlaan 16, 3381 AL). De schriftlezing is Exodus 3: 1-15. Laten we bidden voor Gods zegen voor de dopelingen en de doopouders.

Koffiedrinken 5 mei:
Na de dienst op zondagmorgen 5 mei a.s. staat koffie, thee en fris weer klaar in ‘De Rank’. Allen van harte welkom. Amanda Holtslag, Ken de Koning Bas & Flora de Jong zullen u hartelijk ontvangen.

Gebedskalender:
De nieuwe Gebedskalender wordt a.s. zondag 28 april, in de kerk en in de Rank, uitgedeeld. Vanaf zondagavond liggen ze ook “onder de toren” en in de Rank. Voor aanleveren van gebedspunten, zie de gebedskalender.

Zendingsbussen: In de maanden mei en juni is de opbrengst van de zendingsbussen weer bestemd voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. Willem-Jan de Wit is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. In de afgelopen maanden heeft Willem-Jan studieverlof gehad in Leuven (België). Tijdens het studieverlof verbleef hij als “researcher in residence” (gastonderzoeker) aan de Evangelische Theologische Faculteit. Hij heeft zich tijdens het studieverlof verdiept in de vraag hoe een aantal psalmen door de eeuwen heen zijn uitgelegd en hoe kennis van die uitleggeschiedenis ons gebruik van de psalmen nu kan verrijken. Over Psalm 58 heeft Willem-Jan een serie blogberichten gemaakt, die zijn terug te lezen op zijn website www.wjdw.nl.

Jeugddienst: Respect. Dit is het thema van de jeugddienst van zondagavond 12 mei. Respect is soms ver te zoeken. Vooral op de sociale media. Maar hoe zit het met ons respect voor de Heere God. Hebben wij dit nog? Beseffen we voldoende dat Hij de heilige en almachtige God is? Iets wat dan ook betekent dat we ons door Hem willen laten leiden en willen laten gezeggen. Noteer vast de datum in je agenda en kom aansluitend naar de Rank voor een gezellig samen zijn.
Spullen en helpers gevraagd voor de Rommelmarkt: Voor de rommelmarkt van 15 juni a.s. kunt u nog steeds spullen inleveren. Dit kan nog op zaterdag 4 mei van 9.00-11.00 uur aan de Doetseweg 54a. Ook zijn we nog op zoek naar mensen die ons op 15 juni kunnen helpen. U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar rommelmarkt@hervormdgiessenburg.nl of even te bellen of te appen met Maria de Bruijn (06-83336126). Ook zal de komende periode op zondagmorgen tijdens het koffiedrinken na de dienst een intekenlijst in de Rank liggen.  We zouden het leuk vinden als u/jij ons komt helpen! De Rommelmarktcommissie.

Afwezigheid ds. Holtslag: Van 25 april tot en met 1 mei heeft ds. Holtslag vakantie. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, of ds. Dubbelman.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’: Woensdagmorgen 1 mei a.s. worden de leden van de vrouwenvereniging weer in ‘De Rank’ verwacht, aanvang 09.45 uur.
Oud Papier: Op vrijdag 3 mei a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Erik de Bruijn, Jan v.d. Vlist, Gerard Kemkes, Niels Bongers, Wim in ’t Veld (sr), Andries Boer, Henk Pierhagen, Bart van Genderen & Onno den Toom. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Tweedehands boekwinkeltje: Zaterdag 4 mei  a.s. is het winkeltje extra open van 10.30-15.30 uur. U bent van harte welkom om te snuffelen tussen onze grote collectie tweedehands boeken! Wij zijn altijd iedere vrijdag open van 13.00-20.00 uur open.

Gebedskring: U en jij zijn van harte welkom om de gebedskring te bezoeken op dinsdagavond 7 mei a.s., aanvang 20.15 uur in de kerk.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 6 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:

zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Verantwoording: De opbrengst van de avondmaal collecte op Goede vrijdag in Bredero’s Hof was €23,60. Hartelijk dank voor uw gaven.

Collectebonnen verkoop: 26 april & 10 mei van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 28/4 1. Diaconie: HGJB, 2. Kerk; 5/5 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen

b.         Crèche 0-1 jaar: 28/4 Manuele Slob & Cateline Snoek; 5/5 Monica Rietveld & Alieke Kemkes; 12/5 Willemieke Goosens & Lydia Korevaar

c.         Crèche 2-3 jaar: 28/4 Alieke Kemkes & Lydia Korevaar; 5/5 Lia v.d. Vlist & Sija Kersbergen; 12/5 Annemarie Marcus & Karen Holtslag

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 28/4 Marit Visser; 5/5 Aniek Visser; 12/5 Daphne Zaal

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 28/4 Roos van Zuthem, Marit Visser & Isa Zaal; 5/5 Maartje van Druten, Emma Trouwborst & Fenne Trouwborst; 12/5 Geen bijbelcrèche

f.          Wegbrengen bloemengroet: 28/4 Fam. Romeijn; 5/5 Fam. Visser; 12/5 Ivonne Duijm & Rinie Groeneveld

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 28 april bellen naar Fam. Koppelaar, tel. 651996 en voor de avonddienst naar Piet Donk, tel. 652670 en op zondagmorgen 5 mei naar: Silvia den Toom, tel. 652845 en voor de avonddienst naar Erik Donk, tel. 06 34573542

h.         Gastvrouw/heer: 28/4 v.m. Anke Buchner & Jannie de Groot, n.m. Hanneke Hakkesteegt & Betty van Oenen; 5/5 v.m. Marleen van Houwelingen & Tineke Vollmüller, n.m. Theo Terlouw & Wilma Troost; 12/5 v.m. ???, n.m. Jeugddienstcommissie

WIJK OOST

Geboren: Dankbaar en blij zijn Joost en Marije Dijkgraaf (van Brederodestraat 26, 3381 BC) met de geboorte van hun zoon: Timon Cornelis. Zijn roepnaam is Tijn en hij is geboren op vrijdag 19 april. Tijn is het broertje van Julian. Op het geboortekaartje staat: Door Hem bedacht. Door Hem gemaakt. Door Hem geliefd en aangeraakt. We feliciteren hen van harte met de geboorte van hun zoon en broertje en we wensen Joost en Marije Gods wijsheid en zegen toe bij de opvoeding.

In het ziekenhuis: We leven mee met mw. Ina Bax (Doetse Vliet 3, 3381 HA). In eerste instantie zou zij op 7 mei geopereerd worden, maar dit kon eerder plaatsvinden. De operatie heeft dinsdag, 23 april, plaatsgevonden in het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. We hopen dat de operatie voorspoedig is gegaan en we wensen haar Gods kracht en zegen bij het herstel.
In het ziekenhuis: Margreet Muijlwijk-Stam (van Marlotstraat 56, 3381 CE) was maandag, 15 april, 32 weken zwanger van een tweeling, toen het er op leek dat de bevalling ging beginnen. Vanwege de jonge leeftijd van de baby’s, moest zij worden opgenomen in een academisch ziekenhuis. Er was echter geen plaats in de buurt en uiteindelijk is zij opgenomen in het ziekenhuis te Maastricht. De situatie kon met medicatie stabiel worden gehouden en afgelopen vrijdag, 19 april, is zij overgebracht naar het Beatrixziekenhuis in Gorinchem waar ze voorlopig zal blijven. Laten we bidden om Gods zegen over de zwangerschap en we wensen Corné, Margreet en de kleine baby’s Gods zegen toe.
Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Huwelijk: Op vrijdag 17 mei hopen Jaco Bikker (Schelluinen) en Marianne Korevaar (Bogerd 18, 3381 DA) in het huwelijk te treden. In een bijzondere eredienst in de Hervormde Kerk van Giessenburg zal Gods zegen over het huwelijk gevraagd worden. De dienst zal om 15:00 uur beginnen. Het toekomstig adres van het bruidspaar is Weteringstraat 43, 3372 CR Hardinxveld. Van harte feliciteren we Jaco en Marianne met hun voornemen en wensen we hen een mooie dag toe en een gezegend huwelijk.

Uit de pastorie: Met Pasen in de rug mogen we onze levensweg vervolgen. Christus is opgestaan als Eersteling en al wie van hem is zal met Hem leven tot in eeuwigheid. Dat is een grandioos vooruitzicht. Het ziet op een leven in alle vrede en vrijheid. In de avonddienst van 5 mei willen we daar in het bijzonder onze aandacht op richten. We lezen Johannes 15:18-25 en Romeinen 8:17-25.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag