Zondag 29 april 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos

Zondag 6 mei 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag)
09.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten:
Dankbaar kijken we terug op de dienst waarin 14 kinderen afscheid namen van de zondagsschool. We wensen hen Gods zegen toe en heten ze volgend seizoen welkom op de catechisatie.

Koffiedrinken:
Na de morgendienst van zondag 6 mei bent u van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie e.d. elkaar te ontmoeten.
Op het rooster voor deze morgen staan: Anja Zwijnenburg, Hetty den Boer, Saskia Basters & André Kwakerknaak.

Verkiezing ambtsdragers:
Op het moment van schrijven moeten twee van de gekozen broeders hun besluit nog kenbaar maken. De kerkenraad is dankbaar dat br. Wim van Beuzekom reeds kenbaar heeft gemaakt zijn verkiezing tot wijkouderling (vacature Wout Kwakernaak) te kunnen aanvaarden. Br. Jan de Groot heeft zijn verkiezing tot wijkouderling helaas niet kunnen aanvaarden. De besluiten van de overige broeders worden komende zondag 29 april afgekondigd. De bevestigingsdienst zal D.V. op zondagmorgen 27 mei zijn.

Eventuele bezwaren tegen de bevestiging van de nieuwe broeders, of tegen de gevolgde procedure kunnen schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd kenbaar gemaakt worden, tot uiterlijk zaterdag 5 mei, bij br. Arjan Overduin, Willem de Zwijgerlaan 21.

Scribaat:
Vanaf 27 april tot en met 6 mei zal het scribaat waargenomen worden door br. Arjan Overduin, Willem de Zwijgerlaan 21. Mail arjan.overduin@zonnet.nl en telefoon 652399.

Autowas-actie:
Op zaterdag 28 april van 9.00-16.00 uur kunt u de auto laten wassen bij de Autofood in de wasboxen aan de Kerkweg. Deze wordt dan vakkundig en echt handmatig gewassen door de deelnemers van “World Servants Giessenburg”. Vanaf € 7,50 is uw auto weer mooi schoon en u steunt met dit bedrag dit prachtige project van deze enthousiaste jongeren uit Giessenburg. Meer info: www.geef.ws/giessenburg.

Zaterdag 5 mei Oud Papier:
Zaterdagmorgen 5 mei a.s. wordt uw papiercontainer weer geleegd. Wilt u zorgen dat de container om 08.00 uur aan de weg staat! Op het rooster voor deze morgen staan: Erik de Bruijn, Govert Verspuij, Gerard Kemkes, Niels Bongers, Wim in ’t Veld (sr), Andries Boer, Henk Pierhagen, Bart van Genderen & Onno den Toom. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Verkoop tweedehands boeken:
Zaterdag 5 mei a.s. is het tweedehands boekwinkeltje extra open van 10.30-15.30 uur. U kunt ons vinden in de Dorpsstraat 55 in Giessenburg. Vrijdag 4 mei a.s. zijn we van 13.00-19.00 uur open. Belangstellenden zijn hartelijk welkom om te komen kijken tussen onze grote collectie tweedehands boeken.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdagmorgen 2 mei a.s. worden de leden van de vrouwenvereniging weer verwacht in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Perkplantenactie 2018:
Op 8 en 9 mei is het weer zover. Zoals gebruikelijk komen we op dinsdagavond in het dorp weer langs de deuren. Anders dan de voorgaande jaren komen we buiten de kern bij de meeste huizen op woensdag langs in plaats van op dinsdag. Als u overdag niet thuis bent, dan kunt u dinsdagavond bij de Welkoop langs komen en daar bij ons uw plantjes kopen. We missen nog wel heel veel vrijwilligers om perkplanten te verkopen, dus doe mee en geef je op bij Dinella Visser; dinellavv@gmail.com.

V&T-sessie rondom 70 jaar Israëlische staat.
Op maandag DV 14 mei a.s., precies 70 jaar sinds de oprichting van de Israëlische Staat, willen we hierover een toerustingssessie organiseren. Het ligt in de bedoeling om met elkaar een film, een documentaire te bekijken. Al kijkend en door steeds even op pauze te drukken voor toelichting en gesprek krijgen we iets meer inzicht. Bijvoorbeeld op de historische ontwikkeling, de inbreng van Amerika, de (vele) spelers op het politieke toneel, etcetera. Ds. Jacco Overeem van het Centrum voor Israël Studies zal naar Giessenburg komen om de film te begeleiden met uitleg, en om vragen te kunnen beantwoorden. Maandag 14 mei, de Rank in Giessenburg, vanaf 19:45

uur. Welkom aan iedere belangstellende lezer van dit bericht.

Bus EO-jongerendag:
Op zaterdag 26 mei 2018 vindt weer de EO-Jongerendag plaats in het Gelredome in Arnhem. Het thema van deze dag is: WALK ON WATER. En met onder anderen Matt Redman en For King and Country belooft het een mooi feest te worden!

Net als de afgelopen jaren zal er weer een bus vertrekken vanuit Giessenburg. Wil je met de bus mee, dan moet je je opgeven! Dat kan als volgt: 1) Stuur een mail naar: jeugdwerkgiessenburg@gmail.com 2) Vermeld je naam / namen en daarbij behorende mailadres(sen). 3) Vermeld ook je mobiele telefoonnummer!

Heenreis: zaterdag 26 mei om 10:00 uur vanaf het Tilplein, Giessenburg. Terugreis: vanuit Arnhem ’s avonds na afloop om 22:00 uur. Kosten: € 15,- p.p. voor een retourtje. Contant betalen voor het instappen!

LET OP: je kaartje voor de EOJD / stadion moet je zelf regelen!!! Dat kan via beam.eo.nl/eo-jongerendag

Gebedskring:
U en jij zijn van harte welkom om de gebedskring te bezoeken op dinsdagavond 8 mei a.s., aanvang 20.15 uur in de kerk.

Zendingsbussen-Willem-Jan de Wit:
In de maanden mei en juni is de opbrengst van de zendingsbussen weer bestemd voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. Willem-Jan de Wit is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Het seminarie leidt jongemannen op tot predikant voor de presbyteriaanse kerk in Egypte, maar trekt ook jeugdwerkers, ouderlingen en andere belangstellenden uit de verschillende kerken in Egypte en de Arabische wereld die een goede theologische opleiding zoeken. Diverse oud-studenten geven inmiddels zelf ook les aan toekomstige predikanten in Egypte en Soedan.

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 11 & 25 mei van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandagmorgen 7 mei a.s. vóór 09.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 29/4 1. Diaconie: HGJB, 2. Kerk; 6/5 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 10/5 1. Diaconie: IZB, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 29/4 Margriet Kooijman & Lia v.d. Vlist; 6/5 Margreet Kwakernaak & Renske Donk; 10/5 Geeske Krijsman & Anne-Marie Meerkerk; 13/5 Sija Kersbergen & Annemarie Marcus
  3. Crèche 2-3 jaar: 29/4 Martine Bood & Linde van Houwelingen; 6/5 Linda de Bruin & J.O.; 10/5 Marije Dijkgraaf & Monica Rietveld; 13/5 Marije de Leeuw & Willemieke Goosens
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 29/4 Noa Koekkoek; 6/5 Noa Terlouw; 10/5 Aniek Visser; 13/5 Daphne Zaal
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 29/4 Nadine in ’t Veld, Naomi de Jong & Anne-Marie Meerkerk
  6. Wegbrengen bloemengroet: 29/4 Fam. Schep- de Jong; 6/5 Fam. de Kreij; 10/5 Rita & Jan v.d. Vlist; 13/5 Fam. van Houwelingen
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 29 april bellen naar: Arie den Boer, tel. 651673, zondag 6 mei naar: Erik Donk, tel. 06 34573542 en op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) naar Jan v.d. Vlist, tel. 652796
  8. Gastvrouw/heer: 29/4 v.m. Arnelle v.d. Sande & Dinella Visser, n.m. Patrick Marcus & Hanneke Hakkesteegt; 6/5 v.m. Hidde & Bartje de Boer, n.m. Annemarie den Uil & Arie van Houwelingen; 10/5 v.m. Jeannet van Bruchem & Rian Faro; 13/5 v.m. Jannie de Groot & Pim Volmüller, n.m. Theo Terlouw & Leo Timmer

WIJK OOST

Overleden: Vrijdag 20 april, overleed mw. Eike den Toom-Colijn (Dorpsstraat 52, 3381 AG) in de leeftijd van bijna 98 jaar. Mw. den Toom groeide op in Hardinxveld-Giessendam. In 1947 trouwde zij met Jan den Toom en gingen zij wonen aan de Neerpolderseweg in Giessenburg. In 1995 werd zij weduwe en een jaar later verhuisde zij naar de Dorpsstraat. Vorig jaar oktober brak zij haar heup bij een val. Na de operatie volgde een lang traject van herstel vanwege haar zeer hoge leeftijd. Helaas brak zij zaterdag 7 april haar andere heup. Vorige week dinsdag 10 april is zij daaraan geopereerd. De operatie verliep goed, maar een week later werd duidelijk dat haar lichaam niet sterk genoeg meer was om te herstellen. Haar gezondheid ging sterk achteruit en zij is in het Beatrixziekenhuis overleden.

Donderdagmiddag 26 april is er om 14:00 uur een afscheidsbijeenkomst in de Rank gehouden. Aansluitend is zij begraven op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg. We wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods troost en zegen toe.

Meeleven:
Laten we bidden voor dhr. J.A. van Beuzekom (Doetsevliet 22, 3381 HB). Hij is ernstig ziek en zijn gezondheid gaat achteruit. We wensen hem en zijn vrouw Gods zegen en nabijheid toe.

Geboren:
Dankbaar en blij zijn Robert en Corine van Oenen (van Brederodestraat 2, 3381 BC) met de geboorte van hun dochter: Eline Hanna. Zij is geboren op zondag 22 april. Eline is het zusje van Bram. Op het kaartje staat: Je bent voor ons een gift van God. Waardevol en klein. Wij weten dat, waar je ook gaat, Zijn Hand op jou zal zijn. We feliciteren Robert en Corine van harte met de geboorte van hun dochter en we wensen hen Gods wijsheid en zegen toe bij de opvoeding.

Tenslotte,
Volgende week, de tweede week van de meivakantie (zaterdag 28 april t/m zaterdag 5 mei), hoop ik vakantie te hebben. Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met ds. Holtslag.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:
Ons gebed is voor hen die Gods trouw en nabijheid hard nodig hebben door de omstandigheden van het leven.

Uit de pastorie:
De komende twee zondagen wil ik gedeelten uit Lukas 4 behandelen. Allereerst Lukas 4:16-30. We behandelen de vraag: “Waarom zou ik naar de kerk gaan?” De eerste zondag van mei lezen we Lukas 4:31-37. Dan zal het gaan over het Woord van Jezus en de confrontatie tussen de Heilige Geest en een onreine geest. In het licht van Koningsdag en 4 en 5 mei zingen we in beide diensten het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag